Insight community

Varför ska ditt företag eller organisation arbeta med en insight community tillsammans med Inizio och Vision Critical?

Den digitala revolutionen är i ett gigantisk paradigmskifte. Tekniskt ja, och i ännu högre utsträckning hur människor vill agera och konsumera. Före den smarta telefonen var det storytelling som gällde. I dag är det storybuilding. Det innebär att du som varumärkesägare inte kan kontrollera bilden av din verksamhet, på sin höjd kan du förse dina kunder med information och uppslag som de sedan bygger sin historia av. I en insight community är din kund inte bara en anonym datapunkt utan en person som interagerar med ditt varumärke. Målet är inte få fram siffror utan föra en dialog med dina kunder.

Kan det bli mer konkret?

Självfallet. Tre företag som just nu är extremt framgångsrika är Uber, Airbnb och Facebook. Vi har alla läst Tom Goodwins ord: “Året är 2015. Intressanta saker händer. Världens största taxibolag, Uber, äger inga bilar. Världens mest populära medieföretag, Facebook, skapar inget innehåll. Världens mest värdefulla butik, Alibaba, har inget eget lager. Världens största hotellföretag, AirBnB, äger inga fastigheter.”

Men vad ÄGER dessa företag egentligen?

De äger sina kunders åsikter om hotell, musik, böcker, prylar och taxi. Du kan inte beställa en ny Uber om du inte betygsatt din senaste resa. Dina svar plus alla andra kunders svar skapar kunskap som är bottenplattan i världens mäktigaste taxibolag. Dåliga förare sorteras snabbt ut, liksom dumma kunder.

Samma sak med AirBnB – ju fler fem plus-recensioner en värd får, desto högre upp kommer hen i sökningarna och samma sak gäller gästerna. Ingen värd vill hyra ut sitt hem till ett svin som struntar i reglerna och röker i badrummet.

Dessa bolag har gjort förtroendet mellan köpare och säljare till hjärtat i verksamheten och för varje ny kund som kommer in i systemet ökar förtroendet och i förlängningen värdet på bolaget. Med andra ord har dessa bolag gjort sitt Nöjd Kund Index till navet i sin affärsmodell. Med en välfungerande insight community kan ditt företag göra samma sak.

Hur funkar detta konkret?

Utifrån de kundkontakter ett företag har online är det enkelt att bygga upp en grupp med kunder, en så kallad insight community. Via Vision Criticals plattform och Inizios expertis kan man sedan ställa frågor till, diskutera med, testa koncept på och på olika sätt interagera med för snabbare och bättre förståelse för kunderna. Det är enkelt och roligt för panelmedlemmarna. Snabbt och effektivt för varumärkesägaren.

Vad är en panel och vad är en insight community?

Paneler har använts länge inom undersökningsbranschen. Man samlar helt enkelt en grupp individer som man återkommande ställer frågor till. En insight community bygger på att en grupp individer samlas i en panel, men principerna handlar om att man har en kontinuerlig dialog med gruppen snarare att man “bara” ställer frågor och får svar. Man tar till vara på kundernas engagemang genom att ställa följdfrågor och låta kunderna (panelisterna) interagera med varandra genom att chatta, dela bilder och prata med varandra under överinseende av en moderator. Det går snabbt, skapar delaktighet och ger förutsättningar för att fatta bättre beslut. Det är som att kunderna blir en del av företagsledningen.

För vilka företag funkar detta bäst?

För alla… nej vi skojar. Det funkar bäst för företag med stora kundgrupper. Inizio samarbetar i dag med Schibsted och tillsammans har vi byggt upp en panel med över 30 000 medlemmar. Trots att panelisterna inte får någon ersättning svarar de gärna på frågor om sina politiska åsikter, men de deltar också i annonsmätningar och enkäter om försäkringar och sparande.

Vad tillför Inizio egentligen?

Vår affärsidé är att förvandla data till affärsnytta. Vi är både duktiga analytiker och erfarana undersökare. Vi vet hur en enkät ska utformas, längd och frågor, för att funka perfekt i mobilen. Och våra seniora analytiker kan analysera och väga resultatet så att det speglar svenska folket eller din specifika kundgrupp. I bästa fall så blir ditt företags insight community kundens röst på alla ledningsgruppsmöten. Vad tycker egentligen era kunder om era nya öppettider, er nya meny, förstasidan på er nya katalog och er nya logotyp. Vill du veta svaret på dessa frågor snabbt och kostnadseffektivt ska du arbeta med Inizio och Vision Critical. Vi erbjuder lösningar inom Media och Underhållning, Konsument och Shopper, Finansiella tjänster, Teknik och Handel.

Vill du veta mer kontakta oss.

Läs mer om Vision Critical r.