Lars Lyberg

Senior rådgivare

Senior rådgivare

Lars är senior rådgivare på Inizio. Lars är fil doktor i statistik och har många år bakom sig på SCB. Hans specialområde är undersökningskvalitet. Under 25 år var han chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Journal of Official Statistics. Han har författat och varit redaktör för flera böcker på undersökningsområdet. Lars var Sveriges representant vid utvecklingen av ISO-standarden 20252 om Market, opinion and social research och han är nu rådgivare åt bokförlaget Wiley och European Social Survey. Han har undervisat i metodfrågor på undersökningsområdet i fler än tio länder.

Inizios team

Kontakta oss
captcha

Prenumerera på Inizios nyhetsbrev
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×