A Golden Opportunity for Media Owners

Namnlös

Premium publishers have what advertisers seek and are willing to pay for, they just need to be bold, consistent and prove it.

When probing advertisers about their main concerns and objectives attached to digital advertising, it becomes very clear what their priorities are: brand safety, the value of relevant context, audience quality and the importance to look at and focus on campaign effect.

When asked to specify what they mean by effect it is obvious that it is not about clicks. Advertisers are trying to look beyond technical metrics and work out how to make advertising leverage the brand. In order to sell anything at all, consumers need to be made aware of what the brand has to offer. When that job is done consumers’ interest and brand perception need to be cultivated to the point that they would consider, or better yet prefer, the brand over other brands in the category. That is what drives purchase intent and further down the line the holy grail: purchase – be it on- or offline, instantaneous or later on. The click is a terrible indicator of the advertisement’s ability to create such positive brand elevation.

This is in fact very good news for serious media owners and publishers! Instead of struggling against the wind, trying to defend ad revenues from the double threat of the duopoly and the whatever RTB inventory out there that is sold at bargain CPMs, serious media owners can work proactively and turn the sales and revenue into robust growth.

What it takes is 100% dedication in every meeting, every call, to talk about the real value of communicating in the relevant media channels provided by serious media owners. Never ever make the mistake of talking about clicks and instant conversions. It is used by the buying side to push prices downwards, despite the fact that advertisers do not care for real. Getting into the haggle will only prolong the pain of shrinking market shares for the media owners. Be evidence based. Prove that campaigns in the right channels pushes the consumers into awareness, from there to consideration and preference and further on to purchase intent and actual action.

There´s several examples of Publishers that, through consistent usage of brandlift measurements, have managed to increase number of client meetings, CPM-levels and ad revenue. Programmatic is definitely here to stay and should be embraced. But there can be a rebirth of IO display. Why? Because brandlift is what the advertisers are really looking for.

Get in touch if you want to hear more about how to use brandlift measurements to turn the tables and start growing ad revenues rather than defending them.


Opinionsundersökningar i en brytningstid

Karin Nelsson, Inizio, skriver i Statistikfrämjandets tidskrift Qvintensen om opinionsundersökningar i en brytningstid.

Opinionsundersökningar är viktiga i en demokrati. De visar vad medborgarna tycker och ger beslutsfattare viktiga insikter och kunskaper om attityder och åsikter hos allmänheten. Ett område som är viktigt att undersöka är politiken. Går de folkvalda i takt med väljarna? I flera fall de senaste åren uppfattas väljarundersökningar i andra länder ha misslyckats med att förutspå valutgångar. Det gäller såväl det brittiska valet 2015, Brexit och presidentvalet i USA hösten 2016. I andra länder och val har mätningarna fungerat mycket bra, men hur som helst har vissa media uttalat kris för opinionsundersökningar och vi själva har i varierande grad rannsakat oss själva. Men är det kris och vad kan vi i så fall göra åt det?

Undersökningsbranschen befinner sig i ett paradigmskifte och i USA förklarade välrenommerade företag som Gallup och Pew Research tidigt att det var för svårt att mäta presidentvalet förra hösten med hänsyn till minskande svarsfrekvenser och behov av nya metoder och valde därför att inte genomföra några mätningar om kandidaternas opinionsläge. Men vad gör vi medan vi väntar på ”de nya metoderna”? De kommer sannolikt att växa fram och utvecklas över tiden på samma sätt som de traditionella sannolikhetsurvalen – när man gick ifrån totalundersökningar till stickprovsundersökningar med en inledningsvis stor skepsis. Stickprovsteorin utvecklades till en seriös och helt accepterad vetenskap.

De flesta andra institut gjorde undersökningar och med något undantag förutspåddes Clinton att bli nästa president. Efter Trumps överraskande seger intensifierades arbetet med metodutveckling både inom akademien och privata företag, där branschorganisationen AAPOR är drivande. AAPOR publicerade nyligen en rapport kring 2016 års valmätningar.

I Storbritannien valde man att tillsätta en kommission efter det misslyckade brittiska valet 2015 ledd av Professor Sturgis, Professor at the University of Southampton and Director of the ESRC Quality of Internet Surveys. Kommissionen publicerade en uppskattad och intressant rapport i mars 2016.

I denna konstaterades att det är en utmaning för opinionsundersökarna att kunna skapa en bra sammansättning på urvalet så att vissa undergrupper blir representerade. Även valdeltagandet utgör en osäkerhetsfaktor. Om valdeltagandet sammantaget sjunker något kan det samtidigt vara så att i vissa grupper ökar valdeltagandet medan det i andra grupper är svårt att mobilisera och få folk att gå till valurnorna.

Professor Sturgis säger i rapporten ”Det har förekommit många teorier och spekulation om vad som gick fel 2015, men efter att ha övervägt de tillgängliga bevisen, har kommissionen kommit till slutsatsen att den främsta felkällan till att undersökningsinstituten missade att förutspå rätt resultat är de sätt urvalen är konstruerade.”

Väljarnas rörlighet är ett annat problem. Det närmaste exempel på detta ser vi i det nyligen genomförda valet i Frankrike. På ett år har Macrons parti En Marche! gått från att vara ett nystartat parti till att bli det överlägset största franska partiet.

Situationen i Sverige med traditionellt stabila väljarsympatier, har förbytts i stor rörlighet i väljarkåren, visas hos samtliga institut som mäter detta. I synnerhet denna sista mandatperiod. Det har också blivit vanligt att rösta på olika partier i de lokala och nationella valen. Gruppen ”kärnväljare” minskar. I skrivande stund har hittills 16 nya partier registrerat sig inför nästa års val. Kan något av dessa vara ett nytt En Marche!?

Internet och digitaliseringen kan vara en förklaring. För vissa väljare tycks det inte mycket annorlunda att uttrycka partisympati än att ”gilla” något på Facebook.

Många av de metoder som används av idag av instituten skapades för över 50 år sedan och det kanske är dags att revidera och utveckla dessa? Ingen ska tvivla på att det är branschens yttersta vilja att kunna göra bra och tillförlitliga mätningar. Andra typer av aktörer provar att mäta väljarsympatier. Det är allt från vadslagningsfirmor, sociala medier som Facebook och Twitter till den senaste snackisen Cambridge Analytica som kombinerar psykografiska metoder med aktivitet på sociala medier. Hittills har framgången varit begränsad men uppfattas ha stor utvecklingspotential. Beroende på vem som uttalar sig.

I Sverige är dock förutsättningarna för undersökningar om partisympatier sammantaget bättre än i många andra länder. Vi har trots allt högt valdeltagande, god officiell statistik och vårt valsystem gör det lättare att mäta än i andra länder.

Men undersökningsbranschen befinner sig alltså i en spännande utveckling. Behovet av och intresset för opinionsundersökningar ökar. Det faktum att samtidigt med denna utveckling allt färre personer vill svara på undersökningar kräver fortsatt utveckling kring urvalsmetoder och sätt att justera skevheter.

Det är en grannlaga uppgift att göra opinionsundersökningar, speciellt som nu i en situation där vi som bransch ifrågasätts. Det är dock för drastiskt att säga att undersökningsbranschen är i kris i Sverige. Det är viktigare än någonsin att vi samarbetar kring metodutveckling och ökad transparens för att stärka vår ställning och förtroende bland medier och allmänhet. Medlemmarna i Statistikfrämjandet och Surveyföreningen har en självklar och viktig uppgift att verka för att öka förtroendet för vår bransch.

 


Nytt blogginlägg från vår stipendiat Nutsa Kvitashvili

image_N1 (2)

This is the 2nd semester of my 3rd year. I can’t believe how fast time flies. I remember my first day in CU (caucasus university), when I first stepped into the building. I was confused, nervous and excited, but I knew that it was a new chapter in my life, something very significant. And I was right about it. It was like yesterday and now after 3 years I have just 2 semesters left after I graduate from Caucasus University and it’s been an amazing experience for me with all the challenges and good memories.

This semester was probably the best and the most interesting semesters during my studying here  because of the classes and lecturers. I studied German which wasn’t very hard for me because I graduated from german public school. But it was nice to study german again, when it comes to studying another language, it is very easy to forget it. So it is necessary to practice it from time to time. I also had Proffesional English (Social science) class, wich was also very interesting. We learned how to write properly different kind of essays, we read a lot articles about different topics and issues and practiced critical reading and thinking. What’s more on I had my first speaking exam in English. Before I stepped into the exam I was very nervous, but as soon as I walked in I felt confident and got 10 out of 10. I had SPSS programing class as well and I really enjoyed it, because I like working with computers and programs. Another class I had was political sociology which I found was interesting with all the theories and ideologies we learned. My last and my farovite class was sociology of media. It was very diverting to find out how media affects on society in different ways and how the idustry of media works in all of it’s aspects.

Now I have final exams. I wrote 3 and have 2 left. I’m doing pretty well by far and I think that’s because the classes were so interesting and entertaining for me. When you are doing something  it suddenly gets a lot more easier if you are doing it with passion.


Vardagsköpen ökar snabbare i mobilen än sällanköpen

j_olsson”Det är de mest vardagliga köpen som kommit längst på resan”, säger Inizios Johanna Silfwerbrand Bendroth

Vardagsköpen ökar snabbare i mobilen än sällanköpen. Där ökar e-handeln mer men domineras av köp via dator. Det är en av de många slutsatserna från Inizios årliga kartläggning av den lokala handeln som genomförts på uppdrag av Mediekompaniet.

”Ja, det stämmer. I till exempel hemelektronikbranschen är redan en fjärdedel av handeln digital, medan den trots brant tillväxt bara är tre procent av livsmedelshandeln. Men det är de mest vardagliga köpen som kommit längst på resan från desktop till mobilens mindre skärm. Andelen av den digitala handeln som sker från en mobil är dubbelt så hög för livsmedel – där det enskilda beslutet är lite mindre – än den är för hemelektronik, där fyra av fem gör sina digitala köp med datorns större skärm,”säger Johanna Silfwerbrand Bendroth, analytiker på Inizio.

Inizio har kartlagt köpmönster, drivkrafter och syn på framtiden i tio olika branscher. Unikt för undersökningen är att resultaten redovisas per varumärke. Exempelvis visar studien att själva upplevelsen är en viktig drivkraft när konsumenterna handlar på Åhléns, medan kundservice är ett viktigt skäl att gå till Synsam och produktkvalitet förklarar mycket av handeln hos Scorett.

”Generellt är förstås pris och närhet viktiga drivkrafter”, fortsätter Johanna, ”och utbud och enkelhet särskilt viktiga för den digitala handeln.” För några av de drygt 80 varumärken som ingår i studien fungerar förstås också konkreta erbjudanden som ett sätt att driva in kunderna i butiken.

”Som varumärkesägare är det förstås viktigt att ha koll på varför kunderna väljer att komma till den egna butiken, inte minst när det kommer till vad som fungerar bäst att lyfta fram i marknadsföring och reklam. Vissa varumärken gör helt rätt i att locka med pris och produkt, medan andra gör klokare i att lyfta fram sina öppettider, sin kundservice eller helt enkelt varumärkets generella koppling till hög kvalitet”.

”Om jag får tala lite i egen sak, är det viktigare än någonsin just nu att förstå konsumenterna och kontinuerligt samla insikter om drivkrafter, barriärer och förändrade preferenser och köpmönster.”

Inizio och Mediekompaniet kommer fortsätta kartlägga fältet och i rapporten finns redan antydningar om framtida utvecklingsmönster som det finns all anledning att följa.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Mediekompaniet. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 8000 intervjuer genomförda under februari, 2017.

Vid frågor kontakta Johanna Silfwerbrand Bendroth, 0708 – 404 422.


Inizio fortsätter växa – Carl Melin blir senior rådgivare

Carl-melin-1024x750I takt med att Inizio fått fler spännande uppdrag och växer stärker vi nu vår kompetens genom att knyta till oss Carl Melin som senior rådgivare.

Carl Melin har en gedigen bakgrund inom opinionsundersökningar och samhällsanalys som analyschef på Gallup, Socialdemokraterna och United Minds. Idag arbetar Calle som samhällsanalytiker och forskningsledare på tankesmedjan Futurion.

– Vi är otroligt glada att Calle väljer att samarbeta med oss. Han är mycket kunnig inom politik men även när det gäller digital metod och analys och kommer att bidra stort med sin klokskap kring opinionsundersökningar, säger Karin Nelsson, senior partner på Inizio.

-Utvecklingen går fort inom undersökningsbranschen och Inizio är en spännande aktör. Jag ser fram emot den här möjligheten att kunna hålla kontakten med opinionsundersökningar, säger Carl Melin.

Vi säger välkommen Calle!


Customer is King

Skärmavbild 2017-05-24 kl. 11.10.39”-Du kan inte förlita dig på instinkt eller känsla när dina konkurrenter har tillgång till relevant data”, säger Inizios Karin Nelsson som är intervjuad i senaste numret av Lean Magazine. Lean Magazine är mjukvaruföretaget Softhouse’s magasin som tar upp aktuella ämnen kring agil utveckling.

På Inizio jobbar vi agilt genom att involvera kunderna i utvecklingsprocessen och göra om och göra rätt i en ständigt pågående loop. Det går snabbt, är relevant och direkt agerbart.  Det är ok att testa om man förklarar och är transparent med vad man gör.

För oss på Inizio blev det uppenbart när vi började bygga upp en insight community tillsammans med Schibsted. Eftersom Schibsted via sina kanaler bl a Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Blocket och Let’s deal når 8 av 10 svenskar varje vecka går det inte att göra något bakom kulisserna. Allt är öppet från start och då måste man som företag vara beredd på transparens och förklara vad man gör. Det agila sättet att arbeta innebär därmed också att utvecklingen går mycket, mycket snabbare än om man arbetat traditionellt. Affärsutveckling i turbofart med extra allt.

Tre råd för framtidens produktutvecklare och marknadsförare som ska fortsätta få insikt om kundbehov och få feedback om sina produkter från marknaden, i högt tempo och med hög precision:

För det första, ställ frågan Vilken sport håller jag på med? Vad behöver du veta för att driva din verksamhet på bästa sätt. Om det är att bedöma hur nöjda kunderna är eller hur en ny produkt ska marknadsföras och paketeras kanske jag kan få veta det på ett bättre sätt än genom de traditionella långsamma metoderna?

För det andra, Kill your darlings. Strunta i tidsserier eller i den där adhoc-undersökningen som ni gör en gång om året. Det är en ny tid med nya möjligheter och då är det bättre att ta steget på riktigt.

För det tredje, Jobba agilt. Involvera kunderna och ta hjälp av dem i det ständigt pågående arbetet med att affärsutveckla.

Läs hela artikeln här: lean_magazine_14_170425_2

 

 

 

 

 


Vår stipendiat, Nutsa Kvitashvili, bloggar

image_N2 (1)When I became a student  at Caucasus university, studying for me was difficult and challenging. But best things in life come from hard work. First year at CU was hard for me. It was hard to keep up with university’s life but hard work really pays off. Now it’s my 3rd year at university and studying opened many doors in my life, it also expanded my views on many things. Now I can manage my time effectively. It’s a very important skill not only for university but for my future career. I’m also better in writing essays. It’s also very important skill because essay is a students opportumity to show his/her knowledge on a given subject.  I’m better in giving presentations and working on group projects too. University is very different from school, here you have to learn how to adapt and take responsibility for everything you do. I’ve gained many practical and valuable skills while studying. Also I’m moving forward,developing more as a person and I’m one more step closer to reach my career goals.

Sometimes be motivated at university is hard, but the ESOMAR scholarship helped me stay enthusiastic and exited about what I’m doing. It helps me being motivated and passionate about studying. It’s an honor to be the recipient of the ESOMAR scholarship and it’s not only about receiving the money, it’s also about the potential that you saw in me. I’m going to do the best I can to make you, my family,my friends and my university proud. I want to thank Esomar foundation and my sponsor inizio again for giving me this opportunity.


Inizio fortsätter att växa!

I takt med att Inizio fått fler spännande uppdrag och växer knyter vi nu till oss ytterligare analytikerkompetens i form av Viktor Dahlberg och Ahlam Adem.

Viktor kommer i första hand att stärka teamet som arbetar med mediaundersökningar och blir ansvarig för Digital Admap. Viktor har erfarenhet av marknadsanalys från både offentlig och privat sektor. Han står stadigt i undersökningsmetodik och digital media. Utöver det har han har ett brett samhällsintresse och en masterexamen i nationalekonomi.

 

Ahlams arbetsuppgifter omfattar samhällsundersökningar och insight communities. Hon har arbetat på undersökningsföretag i London och Los Angeles innan hon flyttade hem till Stockholm igen. Ahlam har kombinerat studier om mode med konsumentvetenskap som till slut blev en Master i statistik vid London School och Economics.

— Vi är väldigt glada för att Viktor och Ahlam väljer att börja arbeta hos oss. Båda är grymma analytiker med digital erfarenhet. Det passar som hand i handske när det gäller hur vår verksamhet utvecklas och de behov som finns på marknaden, säger Anders Lithner, vd för Inizio.

Vi säger välkommen, Viktor och välkommen, Ahlam!


Inizio sponsrar stipendium i Georgien

För oss på Inizio är det viktigt att vara en del av samhället och hjälpa de som inte har samma förutsättningar som vi själva. Eftersom undersökning och analys är det vi gör på dagarna, känns det naturligt att vi arbetar med Esomar Foundation, som liksom vi, har rötterna i research. Vi är därför väldigt glada att vi kan stödja Nutsa Kvitashvili, som läser sista året vid Caucasus University med ett stipendium genom vårt samarbete med ESOMAR Foundation. Läs mer om stipendiet och lyssna på vad Nutsa själv har att säga. 

Johanna Olsson, Inizio:

“Vårt bidrag och att sponsra genom ett stipendie är något som vi är väldigt stolta över.  Vi är väldigt glada för att få möjligheten att hjälpa Nutsa att nå sitt mål att avsluta sin utbildning. Det var viktigt för oss i vårt CSR arbete att stötta något som ligger både nära vår verksamhet och vad vi brinner för. Vi känner att vi genom detta samarbete uppnår båda sakerna. Detta kommer att bli väldigt intressant och en inspirerande resa för oss som företag och oss som arbetar på Inizio.”

Gunilla Broadbent, president ESOMAR Foundation:

ESOMAR Foundation is är glada för att stötta Nutsa i hennes studier och hoppas att stipendiet kommer att göra skillnad för henne både i livet och i karriären. Vi är tacksamma att Inizio finansierar stipendiet. Det är ett viktigt bidrag som stimulerar ESOMAR Foundation att fortsätta sin strävan att stödja unga talanger.”  


Inizio presenterar vid Statistikfrämjandets årskonferens 23 mars

Karin Nelsson från Inizio medverkar som talare vid Statistikfrämjandets årskonferens den 23 mars i Lund. Årets tema är opinionsundersökningar.   

Så mäter Inizio opinionen med självrekryterad panel.

2018 är det valår i Sverige. Mot bakgrund av att opinionsundersökningar har blivit ifrågasatta de senaste åren för att inte leverera korrekta resultat och svårigheten att göra stickprovsundersökningar står branschen i Sverige inför utmaningar. Hur tänker teamet bakom Schibsted/Inizio som baserar sina undersökningar på självrekryterad panel? Vilka lärdomar har dragits och hur arbetar teamet med kvalitetskontroller?

Övriga talare är bl a  Patrick Sturgis Professor of Research Methodology at University of Southampton som talar om Why are we surprised when polls are wrong? och Mikaela Järnbert som berättar om SCB:s partisympatiundersökning.