Blog #4 from our scholar Nutsa Kvitashvili

     I’m halfway through the first semester of my 4th year at Caucasus University and everything is going pretty well. I wrote my last midterm few days ago so it’s was a busy month for me. In this semester I study very interesting subjects such as sociology of education, sociology of religion and so on but sociology of arts and visual sociology are my favorite subjects. I have great lecturers in every subject, it’s my senior year in university, so during classes we are more focused on discussions and seminars rather than quizzes. The homeworks are so interesting that I’m reading them like an adventurous book.

Every year my university (Caucasus university) has a lot of fun activities during holiday season to cheer up students. In hallway, we have charity boxes so students can put warm clothes, toys, Christmas trees and food in them, and all those things will be donated to children’s orphanage and to the families with social vulnerabilities. This kind of activities really make difference and brings out holiday spirit.

Also, we have activities like Secret Santa which is a Christmas game. If you want to be a part of this game you have to register on the site and each registered student will receive a name but doesn’t tell which name they got and after registration they are responsible for the gift for the person they received. All the gifts are placed in a general area for opening at a designated time and each recipient then finds out who their Secret Santa is. Students, university managers and workers are participating in this game so at this time of year in our university is holiday environment.

I finished my midterm exams so now I’m looking forward for holiday vacation. This year I will spend new year with my family and my friends at the holiday dinner. Christmas is a time for making new memories, cherish friends, family and it’s the season of loving and sharing the spirit of the holiday season. I want to wish a merry Christmas and a happy new year to you, may this new year bring you peace, love, joy and happiness for you and your loved ones.

Nutsa Kvitashvili

 


Gott Nytt År!

Nyår står för dörren och vi på Inizio kan blicka tillbaka på ännu ett framgångsrikt år. Vi har satsat stort på affärsutveckling och innovation kring digitala lösningar för att automatisera insamling och analys av data. Algoritmer är hett i den programmatiska värld som växer fram och där har Inizio världsledande lösningar i produkten Admap. Vi har nått flera affärsmässiga framgångar med nya kunder och spännande samarbeten. Ett exempel är samarbetet med teknikföretaget Aptilo Networks kring geo-baserade undersökningar och ett annat exempel är alla de nya lösningar för utveckla relationen med kunder som vi erbjuder via vår teknikpartner Vision Critical för insight communities och paneler. 2018 ser vi fram emot att presentera flera nya otroligt spännande samarbeten och vi ser givetvis även fram emot ett rafflande valår.

Vi passade på att fråga våra medarbetare vad de tar med sig från 2017 och vad som lockar 2018. Varsågoda!

Vad är det bästa som hänt 2017?
Viktor: Att jag började arbeta på Inizio!
Lasse: Att jag fått uppdraget att leda AAPORs task force om kvalitet i internationella jämförande undersökningar
Micke: Nya kunder, nya affärer
Johanna: Att jag gick och blev fru under en fantastisk bröllopshelg i strålande sol med massa härliga människor.
Sofia: Jag fick spännande nya insikter, kollegor, kunder, vänner och var nominerad till årets nykomling på MarCAwards.
Anders: Summan av all tid med inspirerande vänner, kunder och kollegor
Patrik: Alla dagar jag spenderat med familjen, vänner och mina grymma arbetskollegor.
Anette: Att Pelle kom till världen
Eric: Jag flyttade ihop med min flickvän
Karin: Att jag inte gick på grund med båten en enda gång i somras.
Ella: Jag blev med båt och anställd på Inizio inom en och samma månad
Magnus: Inizios makalösa höst!
Vad förväntar du dig av 2018?
Viktor: Att det inte regnar på mitt bröllop, trots att vi gifter oss på västkusten
Lasse: Att se hur surveylandskapet förändras med hjälp av nya metoder och datakällor
Micke: VM Guld till Sverige
Johanna: Att göra spännande och insiktsfulla resor tillsammans med våra kunder
Sofia: Nya lärdomar och att få se hur Artificiell Intelligens gör sitt inträde i vårt dagliga liv
Anders: Att allt vi trodde skulle hända nyss har hänt
Patrik: Att sommarens fotbolls-VM blir oförglömligt
Anette: att få komma tillbaka och jobba med fantastiska kollegor & kunder
Eric: Betty White firar 96 år gammal
Karin: En valår som kommer att bli olidligt spännande
Ella: Nya resor, upplevelser och insikter
Magnus: SM-guld till Frölunda!
Därmed önskar vi Gott Nytt År! Ser fram emot att ses och höras 2018.

 


Inizio wishes Happy Holidays!

Ho Ho Ho

In our last newsletter of the the year we would like to share some pieces of our work from 2017 with you. We have had a good 2017 and 2018 approaches with many exciting projects.Inizio continues to grow and invest heavily in developing digital analysis products.

We aim to be a leader in innovative ways of collecting, analyzing and presenting data for data-driven insights. A good example is how we are co-creating location-based surveys together with Aptilo Networks.

We wish you all Happy Holidays and a memorable 2018!

We look forward to seeing you!

Your friends from Inizio

 


Att vinna val med psykometri

Genom att kartlägga människors oro, sprida falska nyheter och förmå människor att avstå från att rösta kunde Trump vinna valet. Framgångarna byggde på psykometrisk analys av de spår personer lämnar efter sig i sociala medier.

Trump påpekade gång på gång att hans kampanjbudget var blygsam jämfört med Clintons enorma resurser som användes massivt i TV- och radioreklam och annonser i tidningar och på nätet. Hur kunde Trump genom eget twittrande som främsta tillgång bli ledare för världens främsta supermakt? Genom att framgångsrikt använda statistiska metoder på offentligt tillgänglig data för att profilera människor kunde budskap formuleras för att påverka människor att rösta på ett visst sätt. Vad innebär detta för oss som gör opinionsundersökningar, utformar kampanjer och budskap, för politikers möjligheter att vinna väljare och i slutänden för demokratin?

Traditionellt arbetar opinionsundersökare med så kallade stickprovsundersökningar, det vill säga vi frågar ett urval av människor som vi slumpar fram. Denna kunskap tillsammans med mediekonsumtion och annan kunskap om till exempel vad som är viktigt för olika grupper används för att utforma kampanjer och politiska budskap.

Företaget som har skakat om undersökningsbranchen och skapat förutsättningarna för Trumps framgångar, för Brexit-kampanjen och som sägs ha nära kopplingar till Ryssland heter Cambridge Analytica. Cambridge Analytica är ett dataanalysföretag som backas upp av Robert Mercer, en stenrik affärsman med konservativa, republikanska värderingar. Cambridge Analytica började tillämpa den psykometriska metod för att mäta personligheter som utvecklats av psykologen och dataanalytikern Michal Konsinski. Syftet med Cambridge Analyticas metod var att med hjälp av prediktiva analysmetoder utforma individuella budskap för att påverka amerikanska väljare att rösta på ett visst sätt, så kallad micro targeting. Tekniken bygger alltså på psykometri som är statistiska analyser av data som bygger på vad folk till exempel svarat på de populära testerna som man kan göra på Facebook. När man klickar på länken till testerna av typen ”Vilken kändis är du mest lik?” eller ”Var i världen borde du egentligen bo?” begärs åtkomst till din Facebook-profil. Dina ”likes” och annan information av dig tankas ut och bearbetas statistiskt.

Dr Michal Kosinski

Under sin tid på University of Cambridge’s Psychometrics Centre var Kosinski 2013 medförfattare till ett paper som beskriver hur de upptäckte att likes på Facebook framgångsrikt kunde förutsäga en rad olika saker om individen. De kan till exempel fastställa om individen är Demokrat eller Republikan (i 85 procent av fallen) eller vilken sexuell läggning man har (i 88 procent av fallen). Alltså utan att ställa en enda fråga. Och ju fler likes på Facebook desto bättre kan personligheten kartläggas och desto bättre kan framtida beteende och handlingar förutspås. Kosinski kan även visa att de digitala spåren förutspår hur vi kommer att svara på en traditionell enkät:

 • 10 likes räcker för att en dator kan förutspå bättre än en arbetskamrat hur du svarar
 • 100 likes räcker för att en dator ska svara bättre än en familjemedlem
 • 220 likes för att datormodellen ska förutspå hur du ska svara på enkäten med högre träffsäkerhet än din partner. Steget vidare handlar om ansiktsigenkänning. Genom att låta en dataalgoritm analysera vårt ansikte kan olika slutsatser dras om till exempel sexuell läggning, introvert/extrovert och till och med partisympati!

Vilka konsekvenser har detta för den traditionella undersökningsbranschen? Naturligtvis måste vi arbeta med att förstå möjligheterna. Utvecklingen inom området går mycket snabbt. Själva poängen med att göra undersökningar handlar om att förstå väljargrupper och hur dessa kan påverkas att rösta på ett visst sätt. Inom undersökningsbranschen är en av de grundläggande principerna att värna respondenternas anonymitet och slutsatser och strategier formas på gruppnivå. Genom de möjligheter som Cambridge Analyticas metoder medger med micro targeting och dark ads, dvs annonser som bara syns för en viss målgrupp, har vi i praktiken alltså sett de negativa konsekvenserna av att använda metoder som de Cambridge Analytica erbjuder. Branscher och discipliner flyter samman och det blir oklart vem som bär ansvar och hur regelverk ska tillämpas.

För undersökningsbranschen finns samtidigt enorma möjligheter vi behöver ta till oss i den transformation som pågår. Det handlar om hur vi integrerar Artificiell Intelligens, machine learning, big data, eyetracking och social listening i vårt erbjudande till kunderna. De nya möjligheterna medger kortare enkäter, minskad respondentbörda, ökad snabbhet och lägre kostnader. Och högre kvalitet. Om inte vi förstår detta kommer andra med andra avsikter att göra det. Det är förvånande att undersökarna i de guvernörsvalen i Virginia och New Jersey, där i synnerhet valet i Virginia har ansetts som en viktig mätare på Donald Trumps populäritet, fortsätt tillämpar gamla metoder.

Michal Kosinski pekar också på en möjlig utveckling att vi på sikt inte ens skulle behöva ha politiska val överhuvudtaget. Han menar att datorernas modeller allt bättre visar hur vi reagerar genom de digitala spår vi lämnar. Eftersom algoritmerna kan sätta samman komplicerade samband som bättre förutspår vad vi kommer att tycka och eftersträva både på kort och längre sikt än vad vi själva kan med mänsklig hjärnkraft kanske allmänna val var fjärde år inte behövs.

I en demokrati är rätten att få rösta grundläggande. Vissa länder menar också att det inte bara är en rättighet att få rösta, utan också en skyldighet. Flera länder har idag någon form av röstplikt, även om antalet sjunker över tid. Frågan är om den digitala utvecklingen kan innebära att samhället utvecklas mot direktdemokrati eller istället tvärtom mot att val sker mer sällan. Det kanske är hög tid att börja fundera över vilket sorts samhälle vi vill ha i framtiden?

Läs artikeln i Qvintensen här.

Vill du själv prova hur Facebook-testet fungerar på din profil? Använd Applymagicsauce.


Aptilo och Inizio inleder samarbete kring location based mobile surveys

Att få gratis tillgång till Wi-Fi i publika miljöer som gallerior, flygplatser och caféer är en självklarhet numera. Användarna är också bortskämda med snabbt Internet via Wi-Fi i deras hem. För platsägarna innebär detta ökade kostnader för att leverera en högkvalitativ Wi-Fi uppkoppling, samtidigt som de får en mindre grad direkta intäkter från försäljning av Wi-Fi tjänsten.

Platsägare får rikta in sig på att indirekt tjäna pengar på Wi-Fi i form av ökad kundlojalitet och möjligheten att sälja t ex riktad och plats-baserad marknadsföring mot användarna. Användarna tar gladeligen emot riktade annonser och lämnar information om sig själva i utbyte mot bra och gratis Wi-Fi, de har själva blivit produkten.

Aptilo Networks och det digitala analysföretaget Inizio lanserar idag ett samarbete som tar modern marknadsundersökning och analys till en ny dimension. Personer som loggar in på Wi-Fi kan få några korta frågor om upplevelsen på platsen t ex om de sett ett visst reklambudskap. Leveransen sker i en översiktlig dashboard-lösning till beställaren (t ex annonsör eller butiksägare). Resultatet används för affärsutveckling, annonskvitto eller nöjdkund-index.

Fördelarna med lösningen är att beställarna får data kring hur publiken uppfattar varumärket direkt i samband med kontakten. Lösningen kombinerar den plats-baserade marknadsundersökningen med kundsegmentering och beteende data som medger skarpare och djupare insikter.

– Inizios metod och Aptilos lösning innebär ett stort steg framåt när det gäller att komma närmare kundupplevelsen både när det gäller datakvalitet och för att förstå kundbeteende i samband med köpbeslutet. Aptilo är just den progressiva partner med stabil teknisk plattform som möjliggör detta, säger Mikael Larsson på Inizio.

– Tack vare den lösning som Aptilo och Inizio tillsammans har utvecklat ger vi platsägarna möjlighet att tjäna pengar på sina Wi-Fi tjänster på ett helt nytt sätt. Insikter om användarna med den här precisionen och kvalitén betingar ett högt marknadsvärde, säger Jan Sjönell på Aptilo.

För mer information kontakta:

Jan Sjönell, jan.sjonell@aptilo.com, 0733-68 26 82

Mikael Larsson, mikael@inizio.se , 070-791 2425

Om Aptilo Networks
Aptilo Networks är världsledande inom hantering av storskaliga Wi-Fi-tjänster med över 100 operatörskunder i mer än 70 länder. Vårt system hjälper våra kunder med avancerade funktioner för att kontrollera tillgång till Internet, styra användarupplevelsen och ta betalt. (www.aptilo.com)

Om Inizio
Inizio är ett digitalt analysföretag med kontor i Göteborg och Stockholm med internationell räckvidd. Kunderna finns inom media, bland annonsörer och samhällsaktörer. (www.inizio.se)

 


Anders Lithner trendspanar inför 2018

Den 12 december är det dags för IABs årliga trendseminarium ”8 Minutes”. Inizios vd Anders Lithner medverkar bland trendspanarna tillsammans med andra kända branschprofiler som berättar om vad vi kan vänta oss 2018 . Precis som tidigare år bygger spaningarna på upplägget ”8 Minutes”. Det blir rappt och lättsamt och vi kan vänta oss att få höra många spännande spaningar inom vår digitala värld men helt utan röd tomtetråd.

Vid sidan av Anders Lithner, kan du få lyssna på:

 • Lisbeth Larsson, Director of Communications – WWF
 • Kenneth Danielsson, CEO – GroupM
 • Carl Wåreus, Head of Agency – Google
 • John Ericsson, Enterprise Growth Expert – Curamando
 • Niklas Bakos, CEO & Co-founder – Advrty
 • Anki Ahrnell, Chief Digital Officer – Bonnier
 • Mats Nyman, Sr. Vice President – MTG Sverige
 • Johan Åsén, Product Director – Schibsted
 • Lisa Gunnarsson, Head of Nordics – LinkedIn
 • Alexei Grinevski, Nordic Strategy Director PlayAd 

När: 12 december kl 15.00 – 17.00 följt av Julmingel 17.00-19.00. Registrering från kl 14.20
Var: Biograf Skandia, Drottninggatan 82 Stockholm
Anmälan: Intresse anmäler du här


Future report: Millennials and online integrity

Millennials are aware that the data they leave behind is valuable – and they worry about how it is used. Inizio is contributing for the fourth time in Schibsted’s yearly edition of Future Report.  This year Future Report has compared Millennials online habits in Sweden, France and Spain. 

Millennials are the first generation to grow up surrounded by mobile technology and social media. They live in the moment and have been described as unattached, connected, free and idealistic. They also do their business in a time where personal data is currency. So, what are their view on integrity and privacy online? In this year’s edition of Future Report we find that Millennials in Sweden, Spain and France do care about their online privacy and that they do worry about integrity online.

Millennials’ digital lifestyle includes a higher number of friends on social media profiles, they share their location with friends and family, but are less likely to share their location with businesses and employers. They are also more likely to delete social media profiles entirely. Millennials are known to have little trust in companies and brands. They don’t trust companies like Facebook, even though they interact with them and share personal information with them.

In the wake of the unexpected outcome of Brexit and the presidential election in USA, a discussion about social media, fake news and the use of psychographic data became heated. Combined with the upcoming GDPR regulation, digital habits related to data security are even more important to under­stand. Our study shows that a majority of the millennials in Sweden, France and Spain are worried about the fact that traces you leave on social media are used to direct messages in order to influence elections.

For the fourth year Schibsted is presenting a new edition of Future Report. This is their outlook on trends within tech, people, society and business. It’s a report from Schibsted people, from different companies all over the world, who are sharing their knowledge and thoughts. They have also invited some of our friends, who we’ve worked closely with, to participate. Inizio very proud to be among the contributors again. Enjoy the full report!


Nytt blogginlägg från vår stipendiat Nutsa Kvitashvili

För oss på Inizio är det viktigt att vara en del av samhället och hjälpa de som inte har samma förutsättningar som vi själva. Eftersom undersökning och analys är det vi gör på dagarna, känns det naturligt att vi arbetar med Esomar Foundation, som liksom vi, har rötterna i research. Vi är därför väldigt glada att vi kan stödja Nutsa Kvitashvili, som läser sista året vid Caucasus University med ett stipendium genom vårt samarbete med ESOMAR Foundation. Så här skriver Nutsa i sin tredje bloggpost:

Blog #3

It’s been a while since my last blog so I’m gonna tell you a little bit about my summer vacation and my studies. I’ve enjoyed my summer vacation a lot. I was in Batumi it’s the second largest city of georgia and it is located on the coast of the Black Sea in the counrty’s southwest. Batumi is a place which I really enjoy visiting with my friends because of it’s beautiful walking areas, long bulevard and old 19th century buildings which gives you the feeling that you are in europe. It was a blast.

Summer has ended and I’m about to start my 4th and last year at Caucasus University. Thinking about my last year of studies makes me sad and excited at the same time. Sad because studying at university is one of the most interesting, thrilling and inspiring experience in life. After spending four years studying, adapting to life after univesity can be pretty difficult. But at the same time I’m beyond excited because after graduating from university you will start new journey, new chapter in life. This is the time in your life when you can reach new heights, the time when everyone has a lot of opportunities but a lot of people miss that chance because they’re afraid to go after them. The important thing is to believe in yourself, be confident and don’t be afraid to take chances.
This year my studies are starting little bit late because Caucasus University is moving into a new building and all the students are excited about this change because the architecture of the building is very beautiful and has historical atmosphere.

In this semester I’m gonna study a bunch of interesting subjects such as sociology of arts, sociology of religion, visual sociology, sociology of education and etc. I’m very excited about the new semester, new building and new subjects which I’m sure are going to be intriguing and fascinating.


Act on the actual campaign effects

Bild_M
If you make digital campaign investments,
to increase your product sales,
would you improve by counting ‰ click conversions,
or would rather have metrics on the actual campaign effects?

We all know the answer. The click is a terrible proxy metric for the values that advertisers reap from good advertisement. It is an equally terrible proxy for revealing when money is being wasted on campaigns that leads to nothing. No one ever clicked on an ad and ended up buying a car. Or a burger for that matter.

That does not mean digital ads never influence people towards buying one car instead of another, or heading for one burger joint rather than the other one. They do. It happens every day. The effects just need to be measured differently, and it is not hard.

The model above is simplified. But it is a sensible way of thinking about the role of advertising. We are exposed to more messages than we actual pay attention to. But when we do, it may make us aware of a brand or an offer. If well executed it may then change or strengthen our attitudes; increase our preference and trigger the idea of buying whatever is in the ad.

Does all of this happen instantaneously? Rarely.

So, it takes some time. Even if we are familiar with the brand and positive towards the idea of purchasing, that is only going to happen when we as consumers want it to happen. An ad for a mobile phone may be acted on in three months, when the glass of the current one lies scattered across the floor. No clicks, no interaction with the ad. Still a good campaign.

How can such effects be measured? It really only takes (A) one clever question, targeted to the people that were exposed to the campaign, (B) a scientifically tested brandlift calculation algorithm, and (C) a benchmark database to put the results in contexts.

But there is no escaping from asking people. If you want to know what happens in people’s mind, ask them.

In the left part of the model above, the digital advertising market has matured a lot lately. Companies like Meetrics, Mote, Integral Ad Science, AdMetrics etc. do an excellent job at measuring that the ad was actually exposed, on the screen, to a human not a bot, on a website that is not bad or fraudulent. As an advertiser you should use such services.

But knowing your ad was properly served is not the same as knowing it was successful. The only way to know what is happening inside the recipients’ minds when exposed to your campaign, is to survey them. In our case, it takes one question in the ad space itself. That is enough.

In practice it means sacrificing a tiny fraction of your campaign exposures and use it to ask a thoroughly tested question. We then hold the answers up against knowledge about who was exposed how many times. Our technology will tell you how much any particular campaign increased your brand awareness, brand consideration, brand preference and purchase/action intent. Results are benchmarked against thousands of similar uplift data aggregations and we will calculate the campaign ROI. This way, combined with metrics like viewability, audience verification, anti-fraud, and brand safety, the brand uplift provides advertisers with an accurate and holistic view of a campaigns actual effect. It offers a way to look beyond obsolete proxy metrics.

The success rate of advertisers working with brandlift measurements supersedes expectations. There is a cost, but it is low and the benefits of continuous learning and optimization is many times higher. You can also ask your publishing partner. Many of the leading media groups offers brand lift measurements as part of their service if you stay within their networks.