INIZIO & ODYSSEY VÄLKOMNAR TILL QLICK.2.BUY LANSERINGSFRUKOST

26 JUNI | KL. 08.30 | ODYSSEY, KARLAVÄGEN 60

DELTA PÅ QLICK.2.BUY LANSERINGSFRUKOST

NÄR ALLT FLER konsumenter väljer att köpa sina produkter och tjänster online blir de digitala kanalerna mer och mer centrala längs med hela kundresan. Vilket får konsekvenser för oss som företag då vi hittills begränsats av att vi enbart kan följa våra kunders digitala beteenden i de kanaler som vi ”äger” själva. De allra flesta vet också att det är långt ifrån tillräckligt, då de flesta köpbesluten fattas innan kunden ens kommer till våra egna kanaler.

Därför är det förstås med stolthet som vi bjuder in dig till smyg-lanseringen av QLICK.2.BUY. En helt ny tjänst som vi utvecklat för att kunna kartlägga dina kunders hela digitala beteende i alla kanaler. Som inte bara kommer att hjälpa dig att navigera de digitala kanalerna utan också skapa en djupare förståelse för själva köpögonblicket. Som kommer att hjälpa dig att utvärdera, optimera och automatisera och hyper-personalisera din köpresa.

UNDER FRUKOSTEN visar vi hur tjänsten fungerar & bjussar på (förutom sagolika smoothies och mackor) massor av insikter i:

 • Varför det är så viktigt att arbeta med köpresor
 • Hur kunder agerar i olika faser före, under och efter ett köp
 • Hur insikter om köpresan kan kopplas till kundstrategier och Digital marketing/marketing Technolog
 • Hur vi kan hantera mycket stora datamängder och automatiskt bearbeta dessa.
 • Hur kunden rör sig mellan digitala och fysiska touchpoints
 • Hur vi fångar själva köpögonblicket oavsett om köpet är genomfört digitalt eller fysiskt
 • Var i kundresan kunden är mest mottaglig för kommunikation och vilka touchpoints som är mest effektiva
 • Vilka synergieffekter olika touchpoints, särskilt kombinationen av digital och fysisk marknadsföring ger

Och mycket mer. Hoppas vi ses!


CHRISTER SJÖKVIST är grundare till Odyssey Insight och en av Sveriges ledande experter inom Market Research. Christer har bl.a. arbetat som Globalt Insights ansvarig hos IKEA och som Senior Expert hos Ericsson ConsumerLab.

KARIN NELSSON är partner i analys-företaget Inizio som hjälper företag att förstå köpresan kopplat till medie-investeringar. Karin har en gedigen meritlista från bolag där market research, affärsutveckling och innovation finns som en röd tråd.

TILLSAMMANS har de över 60 års erfarenhet av research och är båda mycket uppskattade föreläsare.

 

Delta på QLICK.2.BUY LANSERINGSFRUKOST


I samarbete med:


Valtemperaturen stiger. Snart dags för Almedalen!

 

Inizio är experter inom opinionsundersökningar. Varje dag, året runt, ställer vi frågor om dagsaktuella saker som sker i vårt samhälle åt företag, organisationer och myndigheter.

Vad behöver du veta? Välkommen att höra av dig!

Vännerna på Inizio


Väljarbarometer 1 juni 2018

Sverigedemokraterna ökar i väljarbarometern till 19,5% (+2,6) och Socialdemokraterna tappar till 24,5% (-2,1). Frågan kring flykting, invandring och migration har präglat mandatperioden och Sverigedemokraterna, med sin restriktiva hållning i frågan är det parti som gått starkast framåt under perioden. Regeringen presenterade nyligen ett förslag att ensamkommande unga ska få stanna som vann stöd även från Centern, men strax därefter lämnade Socialdemokraterna besked om en mer restriktiv flyktingpolitik som skapade missnöje och debatt inom partiet och i media. I denna mätning tycks vi alltså se väljarnas besked på detta. Socialdemokraterna tappar väljare till Sverigedemokraterna, men också till Vänstern och Centerpartiet.

Läs hela analysen här


Metod

På Inizio har vi en bakgrund inom klassisk undersökningsmetod och parar detta med digital analys. Vi brinner för undersökningskvalitet och metod. Vi föreläser regelbundet inom akademien och på internationella konferenser och har också ett nära samarbete med ledande forskare och metodexperter både inom Sverige och internationellt.Vill du veta hur vi arbetar och hur våra metoder fungerar? Kontakta oss gärna.

Läs mer om hur vi tänker här!


Inizio fortsätter att växa
I takt med att Inizio fått fler spännande uppdrag och växer har vi stärkt vår kompetens genom att rekrytera Ulf Tjerneld som analytiker och Emmy Sandberg som projektledarassistent. Ulf har en bakgrund inom mediemätningar, i huvudsak radio och har just avslutat en utbildning på IHM i Digital marketing och sales analytics. Emmy har nyligen avslutat sina studier i psykologi och medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet.
Vi välkomnar Ulf och Emmy!

 


Inizio storsatsar på mjukvarubaserad plattform för brandliftmätningar

Det nystartade Service-as-a-Software-bolaget Brand Metrics lanserar en ny plattform som gör det möjligt för publicister och medieägare att kontinuerligt mäta brandlift på all typ av digital reklam. Bakom företaget står bland andra Inizio.

Plattformen kombinerar robust, säker och GDPR-kompatibel teknologi med en unik algoritm som identifierar och rapporterar en kampanjs effekter på kännedom, attityd och köpintention. Plattformen rullas nu ut på de största digitala marknaderna.

Brand Metrics fokuserar på det verkliga värdet en publicist levererar till sina annonsörer. ”Att visa upp en annons är ju egentligen bara ett medel för att nå ett mål. Och tyvärr är antalet klick oftast en dålig proxy på hur väl man lyckats nå det målet”, säger Anders Lithner, en av Brand Metrics grundare. ”Det behövs bättre effektmått. Det är förstås rimligt att redovisa antalet annonsvisningar som exponerats på människors skärmar, men att man visat upp en annons betyder ju inte att det haft någon effekt. Det är det som är vår mission, att påvisa huruvida kampanjen har förflyttat kännedom, preferens och intention att köpa annonsörens produkt.”

”Vi ser ett stort skifte på marknaden just nu”, fortsätter Lithner. ”Å ena sidan ser vi att kontroll, relevans och brand safety prioriteras av annonsörer. De söker en kvalitativ kontext som stöder och bygger deras varumärke. Å andra sidan ser vi premiumpublicister som kan erbjuda just det, men som har haft svårt att kostnadseffektivt föra detta i bevis.”

Brand Metrics mjukvarulösning bygger på en kombination av teknisk data insamlad med ett header-script och en varumärkesenkät som automatiskt ställs till de som exponerats.

Brand Metrics är ett dotterbolag till analysföretaget Inizio som tillsammans med några av Europas största publicister använt metoden sedan 2015 och hittills genomfört över 4 000 brandliftmätningar. Genom teknisk innovation kan idag Brand Metrics erbjuda en mjukvarubaserad plattform så att publicister kontinuerlig kan rapportera brandlift på ett automatiserat sätt. Målet med Brand Metrics är att leda paradigmskiftet mot en digital annonsmarknad som fokuserar på relevanta kvalitetsmått samt att vara den ledande leverantören av brandliftmätningar.

Kontakt 

Mikael Larsson                                           Anders Lithner

Brand Metrics Sweden AB                       Brand Metrics Sweden AB

mikael@brandmetrics.com                     anders@brandmetrics.com

Tel: +46 707 91 24 25                               Tel: +46 734 39 95 54

www.brandmetrics.com


Karin Nelsson konferencier på årets Kvalitetsseminarium den 15 februari

Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018 har titeln: Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar med tonvikt på hur man hanterar frågekonstruktion och partisympatimätningar.

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv.

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är sannolikt det som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige och insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018.

Seminariet kommer att äga rum torsdagen den 15 februari.

Mer info och anmälan: Inbjudan 2018

Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar

Välkommen till Surveyföreningens kvalitetsseminarium 2018.

Årets kvalitetsseminarium kommer att belysa kvalitet ur två, för undersökningsbranschen, väsentliga men olika synvinklar – FRÅGAKONSTRUKTION och OPINIONSUNDERSÖKNINGAR.

Seminariet är det fjärde i en serie av kvalitetsseminarier som arrangeras av Surveyföreningen. De tre tidigare har varit Kvalitet i webbpanelundersökningar (2015) och Nya möjligheter med webbpaneler (2016) och Hantering av kvalitetsfrågor (2017). Surveyföreningen är en av fyra medlemsföreningar som ingår i Statistikfrämjandet.

Tre viktiga kvalitetsaspekter vid olika typer av surveyundersökningar är urval, frågekonstruktion och tolkning av resultat. I våra tidigare seminarier har en stor del av intresset riktats mot urval, paneler och webbenkäter, eftersom många har uppfattat att det främst är detta som har legat till grund för de kvalitetsproblem som vår bransch har stått inför. En kanske minst lika viktig aspekt vid enkätundersökningar är frågekonstruktionen. Där har vi dessutom inte samma renodlade vetenskapliga förankring att luta oss mot som vid frågor om urval och urvalsmetoder eller webbenkäter som kontaktform. Vid årets kvalitetsseminarium vill vi därför belysa hur man arbetar med frågekonstruktion för att lyckas skapa trovärdiga och användbara undersökningar.

Frågeformuläret är en av de absolut viktigaste hörnpelarna i en undersökning. Det utgör grunden för att man ska kunna mäta det man avser att mäta (validitet) och att resultaten ska kunna analyseras och tolkas på rätt sätt. Baserat på två nyutkomna böcker kommer detta att belysas ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Marika Wenemark delar med sig av sina erfarenheter som hon har summerat i sin bok Enkätmetodik och Lina Fjelkegård pekar på highlights ur boken Frågor och svar från SCB som hon har varit med och skrivit. Dessutom kommer Dan Hedlin (professor i statistik vid Stockholms universitet) bland annat att peka på fällor och fel hämtade från verkligheten. Avsnittet avslutas med några konkreta praktiska råd för att få en enkät som fungerar. Dessa presenteras av ISI/Research Now och Åke Wissing och baseras på mångårig erfarenhet av hur frågeformulär ska byggas upp.

Opinionsundersökningar – och då framförallt partisympatiundersökningar – är de undersökningar som främst påverkar hela undersökningsbranschens image, på både kort och lång sikt. Hur dessa mätningar hanteras av undersökningsföretagen och behandlas när de publiceras kan i stor utsträckning påverka förtroendet för branschen som sådan eller skapa misstroende för såväl opinionsundersökningarna själva som för helt andra typer av undersökningar. Hur de stora aktörerna bygger upp och hanterar sina opinionsundersökningar kommer att beskrivas av SCB, Sifo och Ipsos. Dessutom kommer vi att få en översikt över vad som görs i Sverige och insyn i det svenska valforskningsprogrammet från Göteborgs universitet. Vi avslutar med en paneldebatt där några av de främsta journalisterna som bevakar och kommenterar opinionsundersökningar deltar. De kommer bland annat att ge sin syn på de mätningar som kommer att bli aktuella inför valet 2018.

Konferencier är Karin Nelsson – Partner i Inizio och Styrelseordförande i SMIF.

I tidsplanen har hänsyn tagits till långväga resenärer som har svårt att komma tidigt till Stockholm.

I anmälningsavgiften ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Tid: Torsdagen den 15:e februari. Klockan 09:00 – ca 16:15

Plats: Konferenslokal: Westmanska Palatset Holländargatan 17 (Rum: Bryggarkungen)

Avgift: Surveyföreningens medlemmar 3 200 kronor exklusive moms
Medlemskap i Svenska statistikfrämjandet 200 kr/år och i Surveyföreningen 50 kr/år
Om du anmäler dig nu räknas du som medlem och erhåller full rabatt

Medlemmar i vänföreningar 3 500 kronor exklusive moms
ESOMAR, MIS, SMIF, SMUF, SÖK, Statistikfrämjandet, Sveriges Marknadsförbund


Icke-medlemmar 3 800 kronor exklusive moms


Universitets-/högskolestuderande 500 kronor inklusive moms

Anmälan: Anmälan skickas till ake@wissing.se med uppgift om namn, företag/organisation, avgiftsgrupp/medlemsskap (se ovan), fakturaadress (helst via e-post) samt uppgift om eventuell kostavvikelse

Har du frågor är du välkommen att kontakta Åke Wissing på telefon 07 25 25 01 26 eller via mail till ake@wissing.se

Anmäl dig gärna så snabbt som möjligt dock senast den 8:e februari.

Program – Kvalitet i enkät- och opinionsundersökningar

Torsdagen den 15 februari 2018 Klockan 09:00 – 16:15

Westmanska Palatset (Rum Bryggarkungen).

09:00 Samling och mingel – Incheckning, kaffe, smörgås

Inledning och presentation av programmet 
09:30 Åke Wissing – Undersökningskonsult Wissing & Co och arrangör. Öppnar seminariet

09:35 Karin Nelsson – Inizio. Konferencier/Presenterar dagens program

Frågekonstruktion – Konsten att ställa frågor i enkäter
09:40 Marika Wenemark – Forskare och lärare vid Linköpings universitet och Region Östergötland
Teman ur hennes bok Enkätmetodik med respondenten i fokus

10:05 Dan Hedlin – Professor i statistik vid Stockholms universitet
Reflektioner med exempel på frågekonstruktion ur verkliga livet

10:30 Bensträckare och mingel
10:55 Lina Fjelkegård – Processutvecklare SCB
Om SCB:s bok Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät och intervjuundersökningar

Frågekonstruktion – Praktiska råd: Att bygga en enkät som fungerar

11:20 Maria Wiss – VD, Research Now SSI

10 konkreta råd

11:45 Åke Wissing – undersökningskonsult Wissing & co
Modell för att få fram en fungerande enkät

12:00 Lunch


Opinionsundersökningar – Bakgrund och nuläge

13:00 Johan Martinsson vid Göteborgs universitet och SOM-institutet
Partisympatimätningar i Sverige idag

Opinionsundersökningar – Några stora undersökningsföretag inför valet 2018

13:30 SCB – Regina Vilkènas – Ansvarig för SCB:s Partisympatiundersökningen SCB
Att mäta opinionen – hur följer SCB upp kvalitet och osäkerhet i Partisympatiundersökningen

13:55 Sifo – Toivo Sjörén – Opinionschef Kantar Sifo
Opinionsundersökningar i ständig förändring – att förändra utan att förlora jämförbarhet 

14:20 Ipsos – David Ahlin – Affärsområdeschef Public Affairs Ipsos
Nya vägar och fler datakällor – hur kan vi kombinera det nya med det etablerade

14:45 Kaffe, kakbuffé och mingel

Journalister/opinionsförmedlarna – Länken mellan sifferleverantörer och allmänheten

15:00 Fredrik Furtenbach – Politisk kommentator på Ekot/Sveriges Radio
Lars Truedsson
 – Föreståndare för Institutet för Mediestudier, VD Tredje Statsmakten Media/Medierna i P1

Ulf Kristofferson – Reporter och kommentator TV4Nyheterna

Paneldebatt – Journalister och undersökare

15:25 Vad har vi lärt oss – Nya tankar inför valet 2018?

16:00 Summering och avslutning


Blog #4 from our scholar Nutsa Kvitashvili

     I’m halfway through the first semester of my 4th year at Caucasus University and everything is going pretty well. I wrote my last midterm few days ago so it’s was a busy month for me. In this semester I study very interesting subjects such as sociology of education, sociology of religion and so on but sociology of arts and visual sociology are my favorite subjects. I have great lecturers in every subject, it’s my senior year in university, so during classes we are more focused on discussions and seminars rather than quizzes. The homeworks are so interesting that I’m reading them like an adventurous book.

Every year my university (Caucasus university) has a lot of fun activities during holiday season to cheer up students. In hallway, we have charity boxes so students can put warm clothes, toys, Christmas trees and food in them, and all those things will be donated to children’s orphanage and to the families with social vulnerabilities. This kind of activities really make difference and brings out holiday spirit.

Also, we have activities like Secret Santa which is a Christmas game. If you want to be a part of this game you have to register on the site and each registered student will receive a name but doesn’t tell which name they got and after registration they are responsible for the gift for the person they received. All the gifts are placed in a general area for opening at a designated time and each recipient then finds out who their Secret Santa is. Students, university managers and workers are participating in this game so at this time of year in our university is holiday environment.

I finished my midterm exams so now I’m looking forward for holiday vacation. This year I will spend new year with my family and my friends at the holiday dinner. Christmas is a time for making new memories, cherish friends, family and it’s the season of loving and sharing the spirit of the holiday season. I want to wish a merry Christmas and a happy new year to you, may this new year bring you peace, love, joy and happiness for you and your loved ones.

Nutsa Kvitashvili

 


Gott Nytt År!

Nyår står för dörren och vi på Inizio kan blicka tillbaka på ännu ett framgångsrikt år. Vi har satsat stort på affärsutveckling och innovation kring digitala lösningar för att automatisera insamling och analys av data. Algoritmer är hett i den programmatiska värld som växer fram och där har Inizio världsledande lösningar i produkten Admap. Vi har nått flera affärsmässiga framgångar med nya kunder och spännande samarbeten. Ett exempel är samarbetet med teknikföretaget Aptilo Networks kring geo-baserade undersökningar och ett annat exempel är alla de nya lösningar för utveckla relationen med kunder som vi erbjuder via vår teknikpartner Vision Critical för insight communities och paneler. 2018 ser vi fram emot att presentera flera nya otroligt spännande samarbeten och vi ser givetvis även fram emot ett rafflande valår.

Vi passade på att fråga våra medarbetare vad de tar med sig från 2017 och vad som lockar 2018. Varsågoda!

Vad är det bästa som hänt 2017?
Viktor: Att jag började arbeta på Inizio!
Lasse: Att jag fått uppdraget att leda AAPORs task force om kvalitet i internationella jämförande undersökningar
Micke: Nya kunder, nya affärer
Johanna: Att jag gick och blev fru under en fantastisk bröllopshelg i strålande sol med massa härliga människor.
Sofia: Jag fick spännande nya insikter, kollegor, kunder, vänner och var nominerad till årets nykomling på MarCAwards.
Anders: Summan av all tid med inspirerande vänner, kunder och kollegor
Patrik: Alla dagar jag spenderat med familjen, vänner och mina grymma arbetskollegor.
Anette: Att Pelle kom till världen
Eric: Jag flyttade ihop med min flickvän
Karin: Att jag inte gick på grund med båten en enda gång i somras.
Ella: Jag blev med båt och anställd på Inizio inom en och samma månad
Magnus: Inizios makalösa höst!
Vad förväntar du dig av 2018?
Viktor: Att det inte regnar på mitt bröllop, trots att vi gifter oss på västkusten
Lasse: Att se hur surveylandskapet förändras med hjälp av nya metoder och datakällor
Micke: VM Guld till Sverige
Johanna: Att göra spännande och insiktsfulla resor tillsammans med våra kunder
Sofia: Nya lärdomar och att få se hur Artificiell Intelligens gör sitt inträde i vårt dagliga liv
Anders: Att allt vi trodde skulle hända nyss har hänt
Patrik: Att sommarens fotbolls-VM blir oförglömligt
Anette: att få komma tillbaka och jobba med fantastiska kollegor & kunder
Eric: Betty White firar 96 år gammal
Karin: En valår som kommer att bli olidligt spännande
Ella: Nya resor, upplevelser och insikter
Magnus: SM-guld till Frölunda!
Därmed önskar vi Gott Nytt År! Ser fram emot att ses och höras 2018.

 


Inizio wishes Happy Holidays!

Ho Ho Ho

In our last newsletter of the the year we would like to share some pieces of our work from 2017 with you. We have had a good 2017 and 2018 approaches with many exciting projects.Inizio continues to grow and invest heavily in developing digital analysis products.

We aim to be a leader in innovative ways of collecting, analyzing and presenting data for data-driven insights. A good example is how we are co-creating location-based surveys together with Aptilo Networks.

We wish you all Happy Holidays and a memorable 2018!

We look forward to seeing you!

Your friends from Inizio

 


Att vinna val med psykometri

Genom att kartlägga människors oro, sprida falska nyheter och förmå människor att avstå från att rösta kunde Trump vinna valet. Framgångarna byggde på psykometrisk analys av de spår personer lämnar efter sig i sociala medier.

Trump påpekade gång på gång att hans kampanjbudget var blygsam jämfört med Clintons enorma resurser som användes massivt i TV- och radioreklam och annonser i tidningar och på nätet. Hur kunde Trump genom eget twittrande som främsta tillgång bli ledare för världens främsta supermakt? Genom att framgångsrikt använda statistiska metoder på offentligt tillgänglig data för att profilera människor kunde budskap formuleras för att påverka människor att rösta på ett visst sätt. Vad innebär detta för oss som gör opinionsundersökningar, utformar kampanjer och budskap, för politikers möjligheter att vinna väljare och i slutänden för demokratin?

Traditionellt arbetar opinionsundersökare med så kallade stickprovsundersökningar, det vill säga vi frågar ett urval av människor som vi slumpar fram. Denna kunskap tillsammans med mediekonsumtion och annan kunskap om till exempel vad som är viktigt för olika grupper används för att utforma kampanjer och politiska budskap.

Företaget som har skakat om undersökningsbranchen och skapat förutsättningarna för Trumps framgångar, för Brexit-kampanjen och som sägs ha nära kopplingar till Ryssland heter Cambridge Analytica. Cambridge Analytica är ett dataanalysföretag som backas upp av Robert Mercer, en stenrik affärsman med konservativa, republikanska värderingar. Cambridge Analytica började tillämpa den psykometriska metod för att mäta personligheter som utvecklats av psykologen och dataanalytikern Michal Konsinski. Syftet med Cambridge Analyticas metod var att med hjälp av prediktiva analysmetoder utforma individuella budskap för att påverka amerikanska väljare att rösta på ett visst sätt, så kallad micro targeting. Tekniken bygger alltså på psykometri som är statistiska analyser av data som bygger på vad folk till exempel svarat på de populära testerna som man kan göra på Facebook. När man klickar på länken till testerna av typen ”Vilken kändis är du mest lik?” eller ”Var i världen borde du egentligen bo?” begärs åtkomst till din Facebook-profil. Dina ”likes” och annan information av dig tankas ut och bearbetas statistiskt.

Dr Michal Kosinski

Under sin tid på University of Cambridge’s Psychometrics Centre var Kosinski 2013 medförfattare till ett paper som beskriver hur de upptäckte att likes på Facebook framgångsrikt kunde förutsäga en rad olika saker om individen. De kan till exempel fastställa om individen är Demokrat eller Republikan (i 85 procent av fallen) eller vilken sexuell läggning man har (i 88 procent av fallen). Alltså utan att ställa en enda fråga. Och ju fler likes på Facebook desto bättre kan personligheten kartläggas och desto bättre kan framtida beteende och handlingar förutspås. Kosinski kan även visa att de digitala spåren förutspår hur vi kommer att svara på en traditionell enkät:

 • 10 likes räcker för att en dator kan förutspå bättre än en arbetskamrat hur du svarar
 • 100 likes räcker för att en dator ska svara bättre än en familjemedlem
 • 220 likes för att datormodellen ska förutspå hur du ska svara på enkäten med högre träffsäkerhet än din partner. Steget vidare handlar om ansiktsigenkänning. Genom att låta en dataalgoritm analysera vårt ansikte kan olika slutsatser dras om till exempel sexuell läggning, introvert/extrovert och till och med partisympati!

Vilka konsekvenser har detta för den traditionella undersökningsbranschen? Naturligtvis måste vi arbeta med att förstå möjligheterna. Utvecklingen inom området går mycket snabbt. Själva poängen med att göra undersökningar handlar om att förstå väljargrupper och hur dessa kan påverkas att rösta på ett visst sätt. Inom undersökningsbranschen är en av de grundläggande principerna att värna respondenternas anonymitet och slutsatser och strategier formas på gruppnivå. Genom de möjligheter som Cambridge Analyticas metoder medger med micro targeting och dark ads, dvs annonser som bara syns för en viss målgrupp, har vi i praktiken alltså sett de negativa konsekvenserna av att använda metoder som de Cambridge Analytica erbjuder. Branscher och discipliner flyter samman och det blir oklart vem som bär ansvar och hur regelverk ska tillämpas.

För undersökningsbranschen finns samtidigt enorma möjligheter vi behöver ta till oss i den transformation som pågår. Det handlar om hur vi integrerar Artificiell Intelligens, machine learning, big data, eyetracking och social listening i vårt erbjudande till kunderna. De nya möjligheterna medger kortare enkäter, minskad respondentbörda, ökad snabbhet och lägre kostnader. Och högre kvalitet. Om inte vi förstår detta kommer andra med andra avsikter att göra det. Det är förvånande att undersökarna i de guvernörsvalen i Virginia och New Jersey, där i synnerhet valet i Virginia har ansetts som en viktig mätare på Donald Trumps populäritet, fortsätt tillämpar gamla metoder.

Michal Kosinski pekar också på en möjlig utveckling att vi på sikt inte ens skulle behöva ha politiska val överhuvudtaget. Han menar att datorernas modeller allt bättre visar hur vi reagerar genom de digitala spår vi lämnar. Eftersom algoritmerna kan sätta samman komplicerade samband som bättre förutspår vad vi kommer att tycka och eftersträva både på kort och längre sikt än vad vi själva kan med mänsklig hjärnkraft kanske allmänna val var fjärde år inte behövs.

I en demokrati är rätten att få rösta grundläggande. Vissa länder menar också att det inte bara är en rättighet att få rösta, utan också en skyldighet. Flera länder har idag någon form av röstplikt, även om antalet sjunker över tid. Frågan är om den digitala utvecklingen kan innebära att samhället utvecklas mot direktdemokrati eller istället tvärtom mot att val sker mer sällan. Det kanske är hög tid att börja fundera över vilket sorts samhälle vi vill ha i framtiden?

Läs artikeln i Qvintensen här.

Vill du själv prova hur Facebook-testet fungerar på din profil? Använd Applymagicsauce.


Aptilo och Inizio inleder samarbete kring location based mobile surveys

Att få gratis tillgång till Wi-Fi i publika miljöer som gallerior, flygplatser och caféer är en självklarhet numera. Användarna är också bortskämda med snabbt Internet via Wi-Fi i deras hem. För platsägarna innebär detta ökade kostnader för att leverera en högkvalitativ Wi-Fi uppkoppling, samtidigt som de får en mindre grad direkta intäkter från försäljning av Wi-Fi tjänsten.

Platsägare får rikta in sig på att indirekt tjäna pengar på Wi-Fi i form av ökad kundlojalitet och möjligheten att sälja t ex riktad och plats-baserad marknadsföring mot användarna. Användarna tar gladeligen emot riktade annonser och lämnar information om sig själva i utbyte mot bra och gratis Wi-Fi, de har själva blivit produkten.

Aptilo Networks och det digitala analysföretaget Inizio lanserar idag ett samarbete som tar modern marknadsundersökning och analys till en ny dimension. Personer som loggar in på Wi-Fi kan få några korta frågor om upplevelsen på platsen t ex om de sett ett visst reklambudskap. Leveransen sker i en översiktlig dashboard-lösning till beställaren (t ex annonsör eller butiksägare). Resultatet används för affärsutveckling, annonskvitto eller nöjdkund-index.

Fördelarna med lösningen är att beställarna får data kring hur publiken uppfattar varumärket direkt i samband med kontakten. Lösningen kombinerar den plats-baserade marknadsundersökningen med kundsegmentering och beteende data som medger skarpare och djupare insikter.

– Inizios metod och Aptilos lösning innebär ett stort steg framåt när det gäller att komma närmare kundupplevelsen både när det gäller datakvalitet och för att förstå kundbeteende i samband med köpbeslutet. Aptilo är just den progressiva partner med stabil teknisk plattform som möjliggör detta, säger Mikael Larsson på Inizio.

– Tack vare den lösning som Aptilo och Inizio tillsammans har utvecklat ger vi platsägarna möjlighet att tjäna pengar på sina Wi-Fi tjänster på ett helt nytt sätt. Insikter om användarna med den här precisionen och kvalitén betingar ett högt marknadsvärde, säger Jan Sjönell på Aptilo.

För mer information kontakta:

Jan Sjönell, jan.sjonell@aptilo.com, 0733-68 26 82

Mikael Larsson, mikael@inizio.se , 070-791 2425

Om Aptilo Networks
Aptilo Networks är världsledande inom hantering av storskaliga Wi-Fi-tjänster med över 100 operatörskunder i mer än 70 länder. Vårt system hjälper våra kunder med avancerade funktioner för att kontrollera tillgång till Internet, styra användarupplevelsen och ta betalt. (www.aptilo.com)

Om Inizio
Inizio är ett digitalt analysföretag med kontor i Göteborg och Stockholm med internationell räckvidd. Kunderna finns inom media, bland annonsörer och samhällsaktörer. (www.inizio.se)