Väljarna om misstroendeomröstning

Igår lämnade de fyra partiledarna för Alliansen besked om att de avser att de tänker begära att riksdagen röstar om den har förtroende för infrastrukturminister Anna Johansson (S), inrikesminister Anders Ygeman (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S). Under gårdagen genomförde Inizio på uppdrag av Aftonbladet en undersökning bland svenska folket om hur de ser på saken. Inledningsvis ställdes frågan om man hört talas om händelserna kring Transportstyrelsens upphandling av IT-tjänster. Bland de som hört talas om detta säger tre av fem väljare att de tycker att Allianspartiernas planer på att väcka misstroendevotum mot tre ministrar är rätt.

Allianspartierna har sina väljare med sig, även Sverigedemokratiska väljare tycker att det här är rätt. De rödgröna väljarna tycker det är fel.

Inizio har sedan riksdagsvalet 2014 ställt frågan om hur sannolikt väljarna tror att det är att ett extraval kommer att genomföras under mandatperioden. Under de turbulenta år där t ex Decemberöverenskommelsen och flyktingkrisen har gjort det parlamentariska läget osäkert har flera väljare sett extraval som sannolikt, men i samband med en mätning som presenterades i Almedalen för knapp månad sedan var andelen som trodde på extraval sjunkit till 14 procent. I denna mätning har andelen fördubblats till 28 procent.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 663 intervjuer under 26 juli 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågorna som ställdes var:

De senaste veckorna har det rapporterats om Transportstyrelsens upphandling av IT-tjänster. Har du hört talas om detta eller har du inte det?

Har hört talas om

Har inte hört talas om

Tveksam, vet ej

Med anledning av händelserna kopplat till Transportstyrelsens upphandling av IT-tjänster har alliansen (m, c, l och kd) meddelat att de avser att begära misstroendeomröstning avseende tre av regeringens ministrar: Infrastrukturminister Anna Johansson, Inrikesminister Anders Ygeman och Försvarsminister Peter Hultkvist.

Tycker du att det är rätt eller fel att begära misstroendeomröstning?

Rätt

Fel

Tveksam, vet ej

Hur sannolikt tror du det är att Sverige kommer att behöva genomföra ett extraval till riksdagen under mandatperioden, dvs innan ordinarie riksdagsval 2018?

Mycket sannolikt

Ganska sannolikt

Inte särskilt sannolikt

Inte alls sannolikt

Tveksam, vet ej

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 

Fortsätt läsa…


Opinionsläget Almedalen 2017

2017-07-08 (2)

Aftonbladets Matilda Wennerholm leder ett samtal under Almedalsveckan om opinionsläget tillsammans med Amanda Lind, partisekreterare Miljöpartiet, Elisabeth Svantesson riksdagsledamot Moderaterna, Jonas Hinnfors, professor Statsvetenskap Göteborgs Universitet och Karin Nelsson, Opinionschef Inizio

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta siffror i årets Almedalsmätning vänder till regeringen Löfvens fördel jämfört med läget för ett år sedan.

En majoritet av svenska folket tycker att Sverige är på fel väg, att regeringen gör ett dåligt jobb och att Alliansen skulle gjort ett bättre jobb. Löfven får också bättre betyg än tidigare år, förutom när han var nytillträdd som statsminister 2014. Få tror på att extraval är sannolikt under mandatperioden. Om svenskarna måste välja statsminister efter nästa val är det jämnt mellan Anna Kinberg Batra och Stefan Löfven.

Effekterna av högkonjunkturen syns i undersökningen på så sätt att fler tror på bättre ekonomi än sämre. Framtidstron märks också genom att alltfler tycker att  Sverige är ett föredöme för andra länder, att Sverige kommer att hävda sig ekonomiskt de kommande 4 åren och att Sverige är ett framtidsland.

Svenska folkets åsikt om vinster i välfärden har inte förändrats under mandatperioden. Den vanligaste åsikten är att det mesta av vinsten ska återinvesteras i verksamheten och endast en mindre del ska få delas ut.

När det gäller flyktingpolitiken är den vanligaste åsikten att den är dålig och bör stramas åt ytterligare. De flesta svenskar tycker att det parti de sympatiserar med bör föra samtal med Sverigedemokraterna i riksdagen, andelen har dock minskat sedan januari 2017. Samtidigt är Sverigedemokraterna det parti svenska folket tycker är sämst. Det är naturligtvis polariserat så att rödgröna sympatisörer i stort mangrant tycker sämst om sd och sd-väljare tycker sämst om Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet. Det parti flest svenskar tycker att nästbästa parti är Moderaterna.

Om Alliansen blir mindre än de rödgröna efter nästa val, vill de flesta alliansväljarna se en Alliansregering med stöd av sd.

Bland samtliga väljare ses numer Annie Lööf som alliansens ledare, vilket är en omsvängning jämfört med förra året, då Anna Kinberg batra med självklarhet sågs som alliansens ledare.

Resultaten i rapporten presenterades olika dagar i olika sammanhang under Almedalsveckan, ibland med partispecifika nedbrytningar. Läs en sammanfattning av rapporten här:  Opinionsläget Almedalen 2017 final

Vid frågor kontakta Karin Nelsson, karin@inizio.se


Om dieselförbud i svenska storstäder

Stödet för dieselförbud visar sig vara stor i Sverige enligt en undersökning om dieselbilar som Inizio har genomfört på uppdrag av Aftonbladet. Fyra av tio är positiva till att införa förbud mot dieselbilar i svenska storstäder. Skillnaderna mellan dem som äger en dieseldriven bil och dem som äger en annan bil är som man skulle förvänta sig. Lite mindre än en femtedel (17%) av svenskar som äger dieselbilar är för ett förbud medan den siffran är betydligt mycket högre för dem som äger en annan typ av bil eller som inte äger bil.  Samtidigt så tror mer än hälften av svenskarna som kör dieseldrivna bilar att de kommer att köra en miljövänlig bil (hybrid- eller el-bil) om 5 år.

Skärmavbild 2017-07-16 kl. 11.44.56

Hybridbilar (28%) toppar listan som den bil man tror man kommer köra om fem år, följt av dieselbilar (26%) och elbilar (25%). Av dem som kör hybrid- eller el-bil är det ingen som ser sig köra en bensindriven bil om fem år men lite över en tiondel ser sig köra dieselbil. Dem som kör bensinbilar är väldigt splittrade i samma fråga om vilken typ av bil man tror man kör om fem år. 8% ser sig köra samma typ av bil, en femtedel en dieselbil, 15% hybridbil och 28% en elbil.

Skärmavbild 2017-07-16 kl. 11.45.13

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1086 intervjuer under perioden 16–21 juni 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Läs tabellerna här: 170712_diesel_Slutlev

 


Förtroendet för partiföreträdarna – juni 2017

I mätningen om förtroendet för partiföreträdarna som presenterades under Almedalsveckan fortsätter Annie Lööf att toppa listan över de partiföreträdare svenska folket har störst förtroende för. Hon stärker dessutom sin position ytterligare jämfört med förra mätningen i mars. Även statsminister Stefan Löfven ökar sitt förtroende bland svenska folket och når en andra plats. Tredje platsen innehas av Jan Björklund. Sammantaget stärker samtliga partiförträdare sin ställning utom Anna Kinberg Batra och Gustav Fridolin sedan förra mätningen. Både Anna Kinberg Batra och Gustav Fridolin har haft en motig vår och varit ifrågasatta. För Miljöpartiets båda språkrör innebär mätningen också att man är de företrädare som svenskarna har minst förtroende för.

Skärmavbild 2017-07-13 kl. 11.56.45

Läs hela rapporten här: Partiledareförtroende Almedalen 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 2324 intervjuer under perioden 21-26 juni 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Viktigaste politiska fråga – juni 2017

Skärmavbild 2017-07-13 kl. 11.21.42De viktigaste frågorna för svenska folket idag är Flykting & Invandring, Lag & Ordning samt Sjukvård, följt av Utbildning & Skola och Sysselsättning & Jobb. Den fråga som ökat mest i betydelse det senaste året är frågan om Lag & Ordning och Sjukvård. Frågan om Flykting & Invandring har minskat i betydelse, trots att den fortfarande är den viktigaste frågan för väljarna.

Denna mätning omfattar 3362 intervjuer och vi kan därmed också se vilka frågor som är viktiga för enskilda partiers väljare.

Skärmavbild 2017-07-13 kl. 11.20.02

För Moderaterna är det Lag & Ordning samt Flykting & Invandring. För Centerpartisterna är det Utbildning & Skola samt Sjukvård. Liberala väljare prioriterar Flykting & Invandring samt Utbildning & Skola. Kristdemokratiska sympatisörer tycker att Lag & Ordning samt Flykting & Invandring är viktigast. Därmed är alltså Alliansens väljare splittrade i vilka frågor som är viktigast på den politiska dagordningen.

Socialdemokratiska väljare menar att Sjukvård och Utbildning & Skola är de viktigaste frågorna. Vänsterpartiets sympatisörer delar uppfattningen att det är Sjukvård och Utbildning & Skola är viktigast. För Miljöpartisterna är Miljöfrågan klart viktigast och på andra plats (långt efter ) finns frågan om Utbildning & Skola. På samma sätt är frågan om Flykting & Invandring klart viktigast för Sverigedemokratiska väljare, följt av Lag & Ordning.

Läs rapporten här: Viktigaste politiska fråga Almedalen 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3362 intervjuer under perioden 16-26 juni, 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var: Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag?

Flyktingar & Invandring

Lag & Ordning

Sjukvård

Utbildning & skola

Sysselsättning & jobb

Den svenska ekonomin

Äldreomsorg

Miljö & Klimat

Försvar

Vinster/valfrihet i välfärden

Trygghetssystemen

Skatter

Antirasism

Bostäder

Din egen ekonomi

Jämställdhet

Barnomsorg

Internationella frågor

Företagens villkor

EU/Euro

Något annat, vad?

Energi & kärnkraft

Kultur

Integritet på Internet

Trafik & kommunikation

Bistånd till fattiga länder

Tveksam, vet ej
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ränta och bolån

Skärmavbild 2017-07-21 kl. 13.18.39Räntan på bolån diskuteras ofta och under tisdagen 1 juli kom riksbanken med nytt besked om styrräntan som är vägledande för bolåneräntorna. Som väntat låg den kvar på rekordlåga −0,5 procent.  Trots den låga ränta är det inte många svenska bolånetagare som funderar på att binda räntan enligt en undersökning som Inizio genomfört på uppdrag av Aftonbladet. Drygt en tiondel funderar på att binda hela eller delar av sitt bolån det kommande året. Det är få (12%) som funderar på att binda räntan det kommande året.

Skärmavbild 2017-07-21 kl. 13.18.28

En annan fråga som också ställdes i mätningen är hur mycket mer svenska hushåll med bolån klarar av att betala per månad idag om bolåneränta skulle höjas. Det är många svenskar som klarar av att betala mer än 1000 kr om boendekostnaden ökade, 20% enligt mätningen. Var tionde svensk med bolån (11%) uppger att de inte vet hur mycket mer de skulle klara av att betala per månad. Lite drygt var fjärde hushåll skulle klara av att betala ungefär 5 000 kr eller mer per månad.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre som har bolån. Undersökningen omfattar 1255 intervjuer under perioden 28 juni – 3 juli 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Frågorna som ställdes var: ”Om din bolåneränta skulle höjas, på ett ungefär, hur mycket mer klarar ditt hushåll att betala per månad idag?” och ” Funderar du på att förändra dina lån på något sätt det kommande året? Vilket alternativ ligger närmast din åsikt.”

 


Väljarbarometer 1 juli 2017

Skärmavbild 2017-07-01 kl. 10.49.33Inför Almedalsveckan publicerar Aftonbladet/Inizio idag en väljarbarometer som visar på att det råder stiltje i opinionen de senaste månaderna. Under våren har de stora väljarrörelserna handlat om moderaternas tapp och, något som såg ut som en tillfällig uppgång för socialdemokraterna i samband med terrordådet i Stockholm i april. Moderaterna får i denna mätning 16,8% (+0,4), vilket är en nivå som partiet legat på sedan april månads mätning. Moderaterna tappar framförallt väljare till sd och c, men det finns även ett tapp till väljare inom övriga allianspartier. Vi även se att Moderaterna sedan augusti 2016 framförallt tappat väljare i åldersgruppen 50 år och äldre, 11 procentenheter, jämfört med 3% bland väljare under 29 år.

Centern tycks ha avbrutit den uppåtgående trend som pågått sedan oktober förra året. I denna mätning noterar partiet 12.4% (-0,4). Liberalerna ligger fortsatt strax över 4 procent-spärren med 4,7 (+0,5) och Kristdemokraterna balanserar på spärren och får 4% (-0,4).

Socialdemokraterna noterar 27,1 (-0,3). Inför Almedalen förra året låg partiet på 25,4% och under året som gått har Socialdemokraterna sakta men säkert stärkt positionen, vilket kan hänga samman med att man efter initiala utmaningar under mandatperioden nu regerar på egen budget, mycket av fokus legat på de problem Alliansen haft och vi såg alltså en tillfällig uppgång för partiet i samband med terrorattacken, där också Stefan Löfven framstod stark, trygg och säker. Detta inramas av att Sverige befinner sig i en högkonjunktur och landets ekonomi går mycket bra. Miljöpartiet präglas fortfarande av problemen från förra våren, som ledde till att Åsa Romson ersattes av Isabella Lövin. Miljöpartiet får i denna mätning 3,1% (0,0) och tycks parkerar sig under 4-procentsspärren, där de legat sedan februari i år. Vänsterpartiet noterar 7,0% (+0,3) vilket är 1 procentenheter lägre än inför Almedalen för ett år sedan då partiet nådde 8%.

Sverigedemokraterna har i denna mätning 21,1% av väljarstödet (+0,7), vilket är den nivå där partiet nu etablerat sig. Partiet tar väljare från alla partier, men framförallt från Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Det som vi nu ser är att partiet också tappar väljare och då framförallt till Moderaterna och Socialdemokraterna. Rörelserna är små, men värda att notera. De skäl som väljarna uppger är att man tycker att båda partierna har tagit tag i Flykting och invandringsfrågan samt Lag och ordning.

Skillnaden mellan blocken är liten och Alliansens övertag är i denna mätning 0,8 procentenheter, Alliansen når 37,9% (0,1) och det Rödgröna blocket ligger kvar på 37,2% (0,0) – då är alltså Miljöpartiet med som inte skulle komma in i riksdagen om det vore val idag.

Andelen osäkra väljare är 8,8% (-0,2).

Läs rapporten här: väljarbarometer 1 juli 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys. 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 5 059 intervjuer under perioden 16-29 juni, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Nästan varannan har kvar de gamla mynten

Efter 30 juni blir de äldre 100- och 500-kronorssedlarna samt de äldre 1-, 2- och 5-kronorna ogiltiga. På uppdrag av Aftonbladet frågade Inizio svenska folket om de har kvar de gamla valörerna. Nästan varannan person, 43 procent, uppger att de fortfarande hade kvar gamla mynt hemma. Hälften av dem uppger dock att de ska lösa in slantarna – innan de på lördag den 1 juli blir ogiltiga i handeln. Bland de som har de gamla valörerna kvar hemma uppskattar de flesta att de har 500 kronor eller mindre. De som inte vill växla in sina pengar uppger skäl som nostalgi och att det är svårt att växla pengarna.

Skärmavbild 2017-07-16 kl. 11.54.42

 

Skärmavbild 2017-07-16 kl. 11.54.55

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1063 intervjuer under perioden 16 – 21 juni 2017 och genomförd som en webbundersökning.


Väljarbarometer 17 juni 2017

Skärmavbild 2017-06-17 kl. 08.49.39

I Aftonbladet/Inizios väljarbarometer som presenteras idag är rörelserna för enskilda partier relativt små. Sedan förra mätningen i mitten av maj har det kommit ett öppet avgångskrav mot moderaternas Anna Kinberg Batra och Birgitta Olsson har utmanat Jan Björklund om partiledarrollen i Liberalerna. Dessutom bryter Centerpartiet den uppåtgående trend som pågått sedan oktober förra året. Kristdemokraterna ligger i princip still och har varit ganska osynliga i debatten. Sammantaget förstärks bilden av att Alliansen befinner sig i någon sorts kris även bland väljarna. Moderaterna noterar 16.4% (-0,4), det lägsta resultat sedan riksdagsvalet, Liberalerna får 4,2% (-0,5), Centern 12,8% (-0,8) och Kristdemokraterna 4,4% (+0,2).

Socialdemokraterna går något framåt i denna mätning till 27,4% (1,7) och vi kan delvis förklara detta med att det är väljare som i valet 2014 röstade på Miljöpartiet nu väljer Socialdemokraterna. Sedan Miljöpartiets kris förra våren är det många väljare som sedan dess varit osäkra vilket parti de skulle rösta på och en del av dessa går nu alltså till Socialdemokraterna. Som vi tidigare sett går en del osäkra väljare från Miljöpartiet också till Centerpartiet, vilket är en delförklaring till Centerns stora uppgång den senaste tiden.

Miljöpartiet befinner sig fortfarande under 4-procentsspärren och har nu legat där sedan februari i år. I denna mätning får Miljöpartiet 3,1 (+0,1). Vid sidan av Socialdemokraterna och Centerpartiet väljer nu också en del att gå till Fi, vilket förklarar en ökning för partiet i denna mätning, 2,4% (+0,7). Vänsterpartiet backar något till 6,7% (-0,5).

Sverigedemokraterna får 20,4% (-0,4) och är fortsatt etablerade som näst största parti, som var femte väljare skulle rösta på om det vore val idag.

Skillnaden mellan blocken har inte varit så liten sedan november 2016 och Alliansens övertag är i denna mätning 0,6 procentenheter, Alliansen backar till 37,8% (-1,5) och det Rödgröna blocket ökar till 37,2% (+1,3) – då är alltså Miljöpartiet med som inte skulle komma in i riksdagen om det vore val idag.

Andelen osäkra väljare är 9,0% (-0,9).

Läs rapporten här: väljarbarometer 17 juni 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys. 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 093 intervjuer under perioden 6-13 juni, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Få väljare har mp som näst bästa parti

Idag inleder Miljöpartiet sin kongress i Linköping. Enligt senaste Väljarbarometern från Aftonbladet/Inizio skulle tre procent lägga sin röst på Miljöpartiet om det vore val i dag. Fyra procent av väljarna anser att Miljöpartiet är näst bästa parti. Lägger man samman dessa två siffror ger det idag en potential om 7 procent. Läs Lena Mellins analys i Aftonbladet här.
Inizio ställde frågan om vilket parti väljarna tycker är näst bäst och får följande resultat:
Skärmavbild 2017-05-26 kl. 09.21.32

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 2974 intervjuer under perioden 6-15 mars, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

Vilket parti tycker du är näst bäst?

Moderaterna

Liberalerna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

Feministiskt Initiativ

Annat parti, vilket?

Tveksam, vet ej