Väljarbarometer april 2017

Skärmavbild 2017-04-19 kl. 22.25.37

I Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för april månad ökar Socialdemokraterna till 28,3% (+2,6), den högsta noteringen sedan april 2015. Sedan förra mätningen har en terrorattack inträffat i centrala Stockholm och hela mätningen är gjort efter händelsen. Andra mätningar som Inizio genomfört ger höga betyg till Stefan Löfvens insats hittills. Socialdemokraterna tar väljare framförallt från andra rödgröna partier. Miljöpartiet tappar väljare och får 2,5% väljarstöd (-0,6), den lägsta noteringen sedan mätningarna inleddes i samband med riksdagsvalet 2014. Partiet har därmed tappat två tredjedelar av väljarstödet sedan valet och vid sidan av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tappar man till Centerpartiet. Vänsterpartiet tappar något till 6,7% (-0,4).

Även Moderaterna fortsätter att tappa väljarstöd för åttonde månaden i rad, även om tappet avstannat jämfört med tidigare och når idag 16,8% (-0,8), vilket är det lägsta väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014. Moderaterna har därmed tappat en fjärdedel av väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014.

Moderaterna tapp sker framförallt till Centern och Sverigedemokraterna. Två partier som har avsevärt olika hållning i frågor som rör framförallt flykting och invandringspolitiken. Centern når sitt högsta väljarstöd i vår mätserie sedan valet 2014 med 12,5% (+0,4).  Kristdemokraterna noterar 4,6% (0,6) och Liberalerna 4,4% (-0,3).

Sverigedemokraterna tappar något i denna mätning jämfört med mars månad, 21,2% (-1,0) och befäster i denna mätning sin ställning som näst största parti.

Ställningen mellan Alliansen och det Rödgröna blocket minskar. Alliansen i princip ligger still i förhållande till förra mätningen och får 38,3% (-0,1) av väljarstödet. Det Rödgröna blocket 37,5% (1,6), varav regeringspartierna får 30,8%. Trots detta och moderaternas nedgång skulle Anna Kinberg Batra troligen bli statsminister om det vore val idag.

Andelen osäkra väljare ökar till 10,9 procent (2,8) och är störst bland Moderater och Miljöpartister.

Läs rapporten här: väljarbarometer april 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 065 intervjuer under perioden 10 april – 17 april, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Stockholmare om byggboomen

Det är byggboom i Sverige. Men samtidigt är hälften av svenskarna oroade för byggfusk i produktionen. Det visar en opinionsmätning från SvD/Inizio. ”Det har varit byggfusk i två av mina tre köpta nyproducerade lägenheter”, kommenterar en av de intervjuade.

Skärmavbild 2017-04-20 kl. 07.10.09

I debatten om att lösa bostadsbristen i Stockholms län har olika lösningar presenterats. När Inizio frågar om att bygga på höjden är en bra eller en dålig lösning svarar de flesta (69%) att det är en bra lösning. Vid sidan av att bygga på höjden finns andra lösningar och där är hyresrätter det som prioriteras av de flesta, följt av nybyggnad vid överdäckning.

Nästan varannan tillfrågad stockholmare uppger att de oroar sig för byggfusk (46%). De tillfrågade i undersökningen fick med egna ord beskriva vad som oroar och några säger:

”Begreppet svensk kvalitet har ersatts med vinstoptimering”

”Det minsta man kan begära är att bostadsrätter som köps för dyra pengar är gediget byggda, men hållbarheten är troligen sämre än för hyresrätt.”

Bland kommentarerna märks också sådant som att materialval kan ha blivit fel med risk för senare kostnader som följd, i värsta fall också hälsokostnader. Några misstänker att svenska byggnormer och standarder inte efterlevs när så stor del av byggarbetskraften inte talar svenska, och lyfter fram att så många är från Östeuropa.

Ta del av tabellerna här: 170405_bostad_svd

Om undersökningen

Undersökningen är gjord på uppdrag av Svenska Dagbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre boende i Stockholms län. Undersökningen omfattar 542 intervjuer under perioden 13 – 17 april 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

 


Väljarbarometer mars 2017

Skärmavbild 2017-03-16 kl. 08.19.03

I Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för mars månad fortsätter Moderaterna att tappa väljarstöd för sjunde månaden i rad och når idag 17,6% (-2,2), vilket är det lägsta väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014.  Sedan Anna Kinberg Batra i januari aviserade att Moderaterna är redo att gå fram med en gemensam alliansbudget, vilket därmed skulle innebära att man försöker fälla regeringen med Sverigedemokraternas hjälp och även meddelade att moderaterna vill börja samarbeta med Sverigedemokraterna i utskotten har moderaterna tappat 3,7 procentenheter. I och med denna mätning har moderaterna tappat en fjärdedel av väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014.

Moderaterna tapp sker framförallt till Centern och Sverigedemokraterna. Två partier som har avsevärt olika hållning i frågor som rör framförallt flykting och invandringspolitiken. Centern fortsätter därmed att öka och når sitt högsta väljarstöd i vår mätserie sedan valet 2014 med 12,1% (+1,2). Centerna tar väljare framförallt från Moderaterna och Miljöpartiet. Övriga allianspartier ökar något, KD når i denna mätning 4,0% (-0,2) och L 4,7% (-0,7). Sammantaget innebär det att Alliansen tappar i förhållande till förra mätningen och får 38,4% (-1,9) av väljarstödet. Trots detta och moderaternas nedgång skulle Anna Kinberg Batra troligen bli statsminister om det vore val idag.

Sverigedemokraterna ökar något i denna mätning jämfört med februari månad, 22,2% (0,7) och tangerar därmed sin högsta notering sedan riksdagsvalet. Vi ser i underlaget att partiet tar väljare från Moderaterna, men att man också tappar till dem, vilket i denna mätning trots allt innebär ett nettoflöde till sd.

Socialdemokraterna ökar något och har idag stöd av 25,7% (0,7) av väljarna. Miljöpartiet minskar något och får 3,1%  (-0,6) av väljarstödet, vilket är den lägsta siffra som uppmätts under mandatperioden och innebär också att partiet mer än halverats sedan riksdagsvalet. Miljöpartiet tappar främst till Centern och Socialdemokraterna.  Vänsterpartiet ligger i princip still och når i denna mätning 7,1% (-0,2). Sammantaget får det Rödgröna blocket 35,9% (-0,1), varav regeringspartierna får 28,8%.

Andelen osäkra väljare är 8,1 procent (-0,7).

Läs rapporten här: väljarbarometer mars 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 304 intervjuer under perioden 8-14 mars, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Om skönhetsingrepp

Svenska Dagbladet skriver idag om skönhetsbranschen som växer och antalet företag som jobbar med skönhetsvård har dubblerats på tio år. Samtidigt blir behandlingarna både fler och alltmer avancerade. Antalet utfärdade recept på botox, som används både medicinskt och estetiskt, har även det mer än fördubblats under det senaste decenniet, visar statistik från Socialstyrelsen.

Trots att bröst- och läppförstoringar, olika injektionsbehandlingar mot rynkor och regelrätta operationer i syfte att kosmetiskt förändra utseendet är både kostsamma och långt ifrån riskfria, kan nästan 30 procent av Sveriges befolkning tänka sig att genomgå en skönhetsoperation. Bland de under 29 är siffran så hög som 50 procent. Det visar en opinionsundersökning från Inizio som SvD låtit göra. Undersökningen visar också att 9 procent av svenskarna kan tänka sig att använda botox eller fillers.

 

Fakta om undersökningen

• Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av SvD inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre.

• Undersökningen omfattar 1 080 intervjuer bland allmänheten under perioden 27–30 januari 2017, och är genomförd som en webbundersökning.

 

 


Väljarbarometer februari 2017

Skärmavbild 2017-02-16 kl. 09.46.49I Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för februari månad fortsätter Moderaterna att tappa väljarstöd för sjätte månaden i rad och når idag 19,8% (-1,5), vilket är det lägsta väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014.  Sedan förra mätningen har Anna Kinberg Batra aviserat att Moderaterna är redo att gå fram med en gemensam alliansbudget och därmed försöka fälla regeringen med Sverigedemokraternas hjälp. Samtidigt har man meddelat att man vill börja samarbeta med Sverigedemokraterna i utskotten.

Moderaterna tapp sker framförallt till Centern och Sverigedemokraterna. Två partier som har avsevärt olika hållning i frågor som rör framförallt flykting och invandringspolitiken. Centern fortsätter därmed att öka och når sitt högsta väljarstöd i vår mätserie sedan valet 2014 med 10,9% (+1,2). Centerna tar väljare framförallt från Moderaterna och Miljöpartiet. Övriga allianspartier ökar något, KD når i denna mätning 4,2% (+0,5) och L 5,4% (+0,7). Sammantaget innebär det att Alliansen stärker sig och får 40,2% (+0,9) av väljarstödet.

Sverigedemokraterna ligger still i denna mätning jämfört med januari månad, 21,5% (+-0). Vi ser att partiet tar väljare från Moderaterna, men att man också tappar till dem, vilket gör att partiets stöd sammantaget alltså är oförändrat.

Socialdemokraterna minskar något och har idag stöd av 25,0% (-0,8) av väljarna. Även Miljöpartiet minskar något och får 3,7%  (-0,6) av väljarstödet och Vänsterpartiet 7,3% (+0,4). Sammantaget får det Rödgröna blocket 36,0% (-1,0), varav regeringspartierna får 28,7%.

Andelen osäkra väljare är 8,8 procent (+0,2).

Läs rapporten här: väljarbarometer februari 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 385 intervjuer under perioden 5 – 14 februari, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Svenskarna och EU

Drygt varannan svensk (52%) är för EU, medan drygt var fjärde (28%) är emot och något färre (20%) inte vet. Det är ungefär samma resultat som för ett halvår sedan då undersökningen gjordes inför folkomröstningen i Storbritannien som resulterade i Brexit. Detta visar en undersökning som presenteras i Aftonbladet idag.

De flesta svenskar (58%) tycker fortsatt att Sverige ska vara fortsatt medlem i EU och var fjärde (25%) tycker att Sverige ska lämna EU. Även i detta fall är resultatet oförändrat sedan tidigare mätningar.

Slutligen ställdes frågan huruvida vi ska folkomrösta om vårt medlemskap i EU. I detta fall är det en ökande andel som menar att vi ska pröva frågan. Andelen har ökat från 33% i juni 2016 till 41% idag.

Argumenten för medlemskapet i EU handlar främst om den fria rörligheten, gemenskap, fred

”Sverige är ett litet land och en gemenskap inom EU och med tanke på de större makterna som ”härjar” så tror jag det är klokt att EU finns.”

”Bra för handel och export.  Lätt att resa i Europa.  Europas relativt små stater har fördel av ett nära samarbete för att möta  stora nationer och ekonomier i omvärlden.”

”EU och NATO har lyckats vidmakthålla fred i det nyss så krigiska Europa. Detta har haft till följd att vi sluppit kommunism och ryssvälde i en stor del av Europa och tack vare Reagan, påven och Thatcher och NATO är nu hela Europa fritt.  Egentligen borde vi arbeta för ett Europas Förenta Stater, EFS, då blev vår trygghet ännu större.”

Kritiska röster handlar om att EU är korrupt, överstatlighet och att man tycker att vi avhänder oss för mycket självbestämmande. Några röster.

”I den bästa av världar kan det bevara freden i Europa, men tyvärr har det blivit en koloss på lerfötter med mycket korruption.”

”För mycket detaljreglering, en tung och kostnadskrävande administration.”

”EU har för mycket inflytande över enskilda staters angelägenheter. Det borde bara vara de stora frågorna som man samarbetar om. Dessutom borde EU säga ifrån på skarpen mot de medlemmar som inte tar ansvar för sina medborgare och länder som inskränker de demokratiska rättigheterna.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1102 intervjuer under perioden 17-20 januari 2017 och genomförd som en webbundersökning.


Förväntningarna på Trump som president

Idag tillträder Donald Trump som USAs  president och ersätter därmed Barack Obama. Svenska folkets förväntningar på Trump är dock låga. De flesta svenskar (64%) tror att Donald Trump kommer att göra ett dåligt jobb som president, endast 15 procent tror att han kommer att göra ett bra jobb. Detta visar en undersökning av Aftonbladet/Inizio som presenteras idag. Kvinnor är mer negativa än män och tror alltså i högre utsträckning att Trump kommer att göra ett dåligt jobb. Sverigedemokratiska sympatisörer utgör den grupp som är mest positiva till Trump som president.

När vi ber intervjupersonerna ange skäl till att man tror att Trump kommer göra ett dåligt jobb som president anges bl a att  han är oförutsägbar, saknar erfarenhet, oseriös och till och med att han är galen.
De som däremot tror att han kommer att göra ett bra jobb som president säger t ex Trump är en duktig affärsman, att han inte tillhör den politiska eliten, att han säger som det är och är rakt på sak.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1118 intervjuer under perioden 14-17 januari 2017 och genomförd som en webbundersökning.

 

 


Väljarbarometer januari 2017

Skärmavbild 2017-01-19 kl. 09.23.07Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för januari 2017 visar idag att Centern når sitt högsta väljarstöd i vår mätserie sedan valet 2014 med 9,7%. Centerna tar väljare framförallt från Moderaterna och Miljöpartiet. Moderaterna har tappat under stöd under hela hösten, sammanlagt 3,3 procentenheter och får i denna mätning 21,3% av väljarstödet. De väljare Moderaterna tappar har inte bara gått till Centern utan även till Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna ökar sitt väljarstöd ytterligare och når i denna mätning 21,5%. Övriga allianspartier ligger i princip still, KD når i denna mätning 3,7% och L 4,7%.

Socialdemokraterna ligger still i opinionen och har idag stöd av 25,8% av väljarna. Miljöpartiet ökar något och får 4,3% av väljarstödet och Vänsterpartiet 6,9%.

Aftonbladet/Inizios mätning om de politiska frågor som svenska folket tycker är viktigast är flykting & invandring samt lag & ordning, två frågor där Sverigedemokraterna har profilerat sig hårt och där framförallt Moderaterna uppenbarligen inte nått fram. När det gäller det sakpolitiska ägandet kring flykting & invandring upplever inte heller väljarna att Moderaterna har den bästa politiken för detta område, utan det är främst Sverigedemokraterna som upplevs äga denna fråga.  På andra plats. men långt efter är det Socialdemokraterna och Centerpartiet som svenskarna upplever ha bäst politik och dessa partier har ju en annan hållning än den som Moderaterna utmanar Sverigedemokraterna med.

Sammantaget minskar Allianspartierna 0,3 procentenheter jämfört med föregående mätning till 39,4% och avståndet är därmed i princip oförändrat till det Rödgröna blocket som tappar något och får 37,0%. Andelen osäkra väljare är 8,6 procent.

Läs rapporten här: väljarbarometer januari 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2048 intervjuer under perioden 9 – 17 januari, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.


Viktigaste politiska frågorna

Idag publiceras Aftonbladet/Inizios undersökning om vilka politiska frågor som svenska folket tycker är viktigast. I januari 2017 är väljarnas viktigaste politiska frågor Flyktingar & Invandring (43%), följt av Lag & Ordning (31%), Sjukvård (29%), Utbildning & Skola (28%), Sysselsättning & Jobb (19%), Äldreomsorg (19%) och Den svenska ekonomin (15%).

I valrörelsen 2014 såg svenskarna något annorlunda på vilka frågor som var de viktigaste. Då dominerade Utbildning & Skola och Sysselsättning & Jobb som de viktigaste frågorna för svenskarna. Frågan om Flykting & Invandring låg vid denna tid som den femte viktigaste frågan tillsammans med frågor som Miljö och Trygghetssystemen. I februari i år noterades den högsta siffran i denna tidsserie då nästan varannan svensk (47%) tyckte att Flykting/Invandring var en av de tre viktigaste frågorna. I denna mätning är Flykting & Invandring fortfarande den fråga som flest svenskar tycker är viktigast, men andelen har minskat till 43 procent jämfört med ett år sedan. Det stora förändringen är att Lag & Ordning är den fråga som svenska folket numer anser vara den näst viktigaste frågan och har ökat från 19 procent till 31 procent sedan februari 2016. Sjukvård hamnar på tredje plats och har ökat från 22 procent till 29 procent för ett år sedan.

Skärmavbild 2017-01-16 kl. 21.48.06

Läs rapporten här: Rapport Viktiga politiska frågor januari 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1360 intervjuer under perioden 6-10 januari 2017 och genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var (alternativen slumpades);

Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.

Vinster och valfrihet i välfärden

Försvar

Lag & Ordning

Företagens villkor

Energi & kärnkraft

Sjukvård

Barnomsorg

Äldreomsorg

Trygghetssystemen (däribland Sjukförsäkring och A-kassa)

Sysselsättning & jobb

Trafik & kommunikation

Flyktingar/Invandring

Den svenska ekonomin

Din egen ekonomi

EU/Euro Skatter

Internationella frågor

Bostäder

Kultur

Integritet på Internet

Miljö

Bistånd till fattiga länder

Jämställdhet

Antirasism

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej

 


Väljarna och sakpolitik

Sd upplevs idag ha en poltik för i stort sett samtliga sakpolitiska områden. Det visar en Inizio-undersökning som presenteras i Aftonbladet idag. Den sammantagna bilden av det sakpolitiska ägandet i december 2016 visar att sd tagit position inom i stort sett alla sakpolitiska områden sedan valet 2014. På tre områden upplevs sd som det parti som har bäst politik och dessa är flykting- och invandringsfrågor, Sveriges försvar och äldreomsorgen. M äger fortfarande frågorna som gäller Sverige ekonomi och jobb och sysselsättning, även om man tappat position i förhållande till valet i båda fallen. S upplevs bara ha bäst politik för sjukvården och delar denna med sd. Kd och mp har inte någon fråga där de upplevs ha bäst politik. Miljö och klimatfrågan har c övertagit och frågan om skola och utbildning äger l enligt väljarna. V är det parti som i stort behållit sin position oförändrad sedan valet och varken stärkt eller försvagat sin ställning när det gäller att ha bäst politik för de olika sakområdena.

Läs rapporten här: Rapport sakpolitiskt ägande december 2016

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1005 intervjuer under perioden 9 december – 13 december 2016 och genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

Vilket parti tycker du har bäst politik för respektive område?

Skola och utbildning

Jobb och sysselsättning

Sjulvården

Äldreomsorgen

Miljö och klimat

Flykting- och invandringsfrågor

Sveriges ekonomi

Sveriges försvar