Väljarbarometer 1 juni 2018

Sverigedemokraterna ökar i dagens väljarbarometer till 19,5% (+2,6) och Socialdemokraterna tappar till 24,5 (-2,1). Frågan kring flykting, invandring och migration har präglat mandatperioden och Sverigedemokraterna, med sin restriktiva hållning i frågan är det parti som gått starkast framåt under perioden. Regeringen presenterade nyligen ett förslag att ensamkommande unga ska få stanna som vann stöd även från Centern, men strax därefter lämnade Socialdemokraterna besked om en mer restriktiv flyktingpolitik som skapade missnöje och debatt inom partiet och i media. I denna mätning tycks vi alltså se väljarnas besked på detta. Socialdemokraterna tappar väljare till Sverigedemokraterna, men också till Vänstern och Centerpartiet.

Socialdemokraterna tappar alltså, Moderaterna ligger i princip still (22,0%, -0,4) och Sverigedemokraterna ökar.  Det innebär att det skiljer 5 procentenheter mellan de tre största partierna. Tittar man på kurvorna över tid ser man hur partierna närmar sig varandra. Ser man också till den osäkerhet som är förknippade med stickprovsundersökningar som väljarundersökningar av detta slag är, är valutgången mycket osäker.

Allianspartierna samlar ett totalt stöd på 40,7% (+0,3) och har därmed ett övertag som ökar framför De rödgröna som tappar och får 36,6% (-1,2).

Som vi konstaterat ligger Moderaterna still på 22,0% (-0,4). Sett över tid har partiet dock minskat sedan Kristerssons toppnotering på 24,6% i februari i år. Centerpartiet får 9,5% (+0,5), Kristdemokraterna får 4,9% (+0,1) och Liberalerna 4,3 (+0,1). Vi förstår att väljarna är oroliga och i viss utsträckning skulle stödrösta på Alliansens två minsta partier genom att både Kd och L har hjälp av stödröster när vi ställer uppföljningsfrågor kring hur man resonerar kring sitt val av parti.

Vänsterpartiet är ett av de partier som är vinnare sedan riksdagsvalet och noterar idag 8,2% (+0,8), den högsta notering sedan september 2016. Miljöpartiet får 3,9% (+0,1).

Det är intressant att Feministiskt Initiativ noterar 1,5% (-1,0) och Övriga partier får 1,8% (-0,6), vilket innebär att dessa partier som inte har riksdagsplats idag sammantaget har ett stöd på 3,3% (-1,6). Andelen osäkra är 6,7% (-0,5).

Läs rapporten för Väljarbarometer här: väljarbarometer juni 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

 Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 116 intervjuer under perioden 21-30 maj, 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 62%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se


Centern och regeringsalternativen

Partiprogrammet redovisade en undersökning om regeringsalternativen i sin serie inför valet när Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utfrågades. Respondenterna fick ta ställning till de i dagsläget mest troliga regeringsalternativen och ange vilket de föredrar i första hand.  Var femte väljare (19%) svarar att de föredrar en Alliansregering, något färre (17%) en regering med m, kd och sd och det tredje mest populära alternativet är en regering bestående av s, mp och v.

Tittar vi specifikt på c-väljare (där antal intervjuer är 147) är väljarkåren splittrad. Hälften svarar (50%) att de föredrar en Alliansregering och var fjärde (29%) att de istället föredrar en regering med antingen s, c och l eller s, mp, c och l.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1506 intervjuer under perioden 12 – 16 maj, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 

 

 


Om flygskatten

Den 1 april infördes den nya flygskatten, som i många fall innebär dyrare flygbiljetter. Trots det svarar bara 6 procent att de kommer att flyga mindre framöver.
Det enligt en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio som presenteras idag.

– Pengarna påverkar inte så mycket, säger Karin Nelsson på Inizio.

Den omdebatterade flygskatten trädde i kraft 1 april. Resor inom Europa beskattas med 60 kronor per passagerare, medan skatten för riktiga långresor ligger på 400 kronor. Pengar som många flygbolag valt att lägga direkt på biljettpriserna.

Men trots hård kritik från bland annat allianspartierna och flygbranschen är svenska folket fortsatt positiva till den nya skatten.

I en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio svarar 46 procent att de tycker att flygskatten är bra, medan 42 procent är negativa.

”Den 1 april infördes en ny skatt på flygresor. Skatten tas ut vid start från svensk flygplats. Skatten som tas ut är baserad på hur långt man skall resa.

– För resor inom Sverige och Europa ligger skatten på 60 kronor per passagerare.
– Resor till länder utanför EU som är kortare än 600 mil beskattas med 250 kronor.
– För resor som är längre än 600 mil ligger skatten på 400 kronor.

Vad tycker du om den nya flygskatten?”

– Att andelen som är emot ökar kan bero på att det från flygskattens motståndarna argumenterats för att den inte har någon effekt. Det finns både de som är negativa till skatten som sådan, men också de som ser den som verkningslös, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Och frågan är vilken inverkan den nya skatten får på vårt resande. I undersökningen svarar bara 6 procent att de tror att de kommer att flyga mindre på grund av flygskatten. 85 procent uppger att de kommer att fortsätta flyga som vanligt.

Frågan ställd till de som svarat att de flyger privat och/eller i jobbet:

”Flygskatten är alltså införd från den 1 april. Tror du att flygskatten påverkar ditt resande på något sätt?”

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1454 intervjuer under perioden 26-30 april 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Svarsandelen är 66%.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Läs mer här hur vi tänker om felmarginaler och osäkerhet i undersökningar.


Väljarbarometer maj 2018

När moderaterna i morgon fredag inleder sitt Sverigemöte och Valkonvent fyra månader innan valet är uppgången sedan Kristerssons tillträde bruten i Aftonbladet/Inizios väljarbarometer.  Partiet noterade en toppnotering i februari 2018 på 24,6% och landar idag på 22,6% (-0,9), ungefär på samma nivå som valresultatet (23,3%).

Mandatperioden har präglats av stora väljarrörelser, där det för moderaternas del inneburit att man tappat väljare både till Centern och Sverigedemokraterna, som i huvudsak är kopplat till den fråga som dominerat perioden rörande flykting, invandring och migration. Det har visat sig svårt att samla moderater som med öppna hjärtan vurmar för ett Sverige som tar emot människor i nöd och moderater som menar att det bör vara begränsning och krav kopplat till mottagandet. Den impopulära Decemberöverenskommelsen och närmandet till Sverigedemokraterna innebar att många moderater valde Sverigedemokraterna och Centerpartiet som en tillfällig hemvist och många kom åter när Kristersson valdes till ny partiledare. Den uppgången är nu, kanske tillfälligt, bruten. Det är en svår balansgång för Kristersson att klara växa partiet när denna fråga dominerar dagordningen för moderater som här tycker olika.

När man tittar på dagens väljarbarometer kan man konstatera att rörelserna är relativt små jämfört med föregående mätning, men över tid kan vissa mönster ändå konstateras. Sedan förra mätningen, i början av april, har Annie Lööf aviserat att Centern stödjer regeringens förslag kring asylsökande flyktingungdomar. Beslutet har kritiserats av övriga allianspartier. Efter söndagens partiledardebatt har sprickan i frågan om hur en migrationsöverenskommelse kan ske blivit uppenbar både inom regeringen och alliansen. 1 maj presenterade Socialdemokraterna en satsning på pensionärerna som innebär upp till 600 kronor mer i månaden. Andra större händelser som har uppmärksammats är Alliansens förslag att lägga ned arbetsförmedlingen, att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler fick sparken från sin post och Miljöpartiets förslag om höghastighetståg.

Alliansens samlade stöd minskar återigen något i förhållande till april månads mätning och uppgår till 40,4% (-0,9) och de Rödgrönas stöd är oförändrat 37,8% (0,0). Alliansens har därmed ett fortsatt övertag på 2,6 procentenheter.

Moderaterna når alltså 22,4%. Liberalerna noterar 4,2%, vilket är i nivå med förra mätningen (3,9%). Liberalerna har haft lägre väljarstöd hela mandatperioden och inte riktigt nått upp till valresultatet på 5,4% mer än någon enstaka gång. Kristdemokraterna fick en rejäl skjuts i mars i samband Kommun- och Landstingsdagarna i mars och landade på 5,9%. Denna uppgång sjunker nu undan och partiet når 4,8% (-0,3).

Socialdemokraterna når 26,6% (-0,7) och ligger därmed på en nivå några procentenheter under valresultatet på 31,0%, i likhet med stora delar av mandatperioden. Om man delar upp Socialdemokraternas opinionsutveckling i olika intervall kan vi se toppnoteringar (över 30%) runt Decemberöverenskommelsen tillblivelse vid årsskiftet 2014/2015 och bottennoteringarna (under 25%) i samband med flyktingkrisen årsskiftet 2015/2016. Sedan har partiet legat mellan 25%-28% i stort sett hela tiden med någon enstaka avvikelse. Vänsterpartiet får 7,4% (+0,9), vilket är över valresultatet om 5,7%. Vänstern tillhör vinnarna denna mandatperiod och har legat över valresultatet hela mandatperioden, utom hösten 2014. Miljöpartiet ligger stilla i opinionen på 3,8% (-0,2), svårigheterna för partiet har beskrivits tidigare med en svårflirtad väljarkår. Det är svårt för partiet att vinna trovärdighet både när det gäller språkrören och de frågor man vurmar särskilt för, miljö och utbildning.

Med tre partier runt 4 procentsspärren är det värt att nämna att det dock är väldigt ovanligt att riksdagspartier ramlar ur riksdagen. De senaste 70 åren har det hänt två gånger. Det hände Miljöpartiet 1991 som sedan återkom 1994 och Ny Demokrati som var representerat i riksdagen 1991-1994.

Sverigedemokraterna får 16,9% i denna mätning (+1,0). Partiet tar väljare från moderaterna, men tappar också till kategorin Annat parti.

Övergripande kan det konstateras vid sidan av partiernas trogna kärnväljarna, finns två grupper av väljare hos i stort sett alla partier, de som väljer det minst dåliga alternativet och de som väljer att stödrösta på riksdagspartierna kring 4 procentspärren, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Efter den inledande frågan kring vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag, ställs frågan hur man resonerar kring sitt val av parti. Det är där som, i synnerhet Kristdemokraterna, har en ansenlig mängd sympatisörer som kallar sig stödröstare. Flera motiverar även sitt val av parti att man väljer det minst dåliga alternativet givet det politiska läget. De partier med störst andel väljare som fortsatt väljer att rösta på samma parti idag som i valet 2014 är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Övriga partier är 2,4% (-0,2) och andelen osäkra väljare är 7,2% (+0,6).

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer maj 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

 Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 253 intervjuer under perioden 1-7 maj, 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 64%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

 


Partiledardebatten

Kvällens debatt i Agenda innehöll två timmars hård politisk fajt om bland annat migration, välfärd, miljö och brottslighet. Efter debatten stod det klart att tittarna tyckte att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson klarade sig bäst.

Det visar en undersökning från Aftonbladet/Inizio som omfattar 1 302 intervjuer i anslutning till debattens direktsändning.

De tillfrågade fick sätta ett betyg på partiledarna på en skala från ett till fem, där fem är mycket bra och ett är mycket dåligt.

Kristersson fick totalt betyget 3,6. Tvåa kom Annie Lööf och trea Jimmie Åkesson.

– När vi tittar på resultatet vinner Kristersson både bland män och kvinnor, medan Annie Lööf som är på andra plats har ett betydligt starkare stöd bland kvinnorna, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Hur tycker du att följande partiföreträdare skötte sig?

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet och omfattar 1 302 intervjuer i anslutning till debattens direktsändning och genomförd som en webbundersökning.

Urvalet har rekryterats veckan innan partiledaredebatten ur Schibsted/Inizios opinionspanel. Målgruppen är de som tittat på Partiledardebatten i SVT Agenda söndagen den 6 maj 2018.och sammansatt så det speglar aktuellt opinionsläge. Svarsgraden är 72%.

Frågan som ställdes var;

Hur tycker du att följande partiföreträdare skötte sig?

Ebba Busch Thor (KD)

Jonas Sjöstedt (V)

Jimmie Åkesson (SD)

Jan Björklund (L)

Annie Lööf (C)

Isabella Lövin (MP)

Stefan Löfven (S)

Ulf Kristoffersson (M)

 

5 Mycket bra

4 Ganska bra

3 Varken bra eller dåligt

2 Ganska dåligt

1 Mycket dåligt

Tveksam, vet ej

 


Om Centerns stöd för regeringens förslag om ensamkommande

En majoritet av alliansväljarna tycker att det var fel att Centerpartiet gjorde upp med regeringen om de ensamkommande.

Men inom Centerpartiet tycker sju av tio väljare att Annie Lööf gjorde rätt.

Sprickan inom Alliansen kring migrationsfrågor är djup.

Men också på väljarnivå finns det tydliga skiljelinjer mellan de borgerliga sympatisörerna, visar en ny opinionsundersökning från Aftonbladet/Inizio.

Centerpartiet lämnade under tisdagen besked att partiet stödjer regeringens förslag om att 9 000 unga ensamkommande som nekats asyl ska få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier.

Tycker du detta är rätt eller fel av Centerpartiet att stötta regeringen i denna fråga?

Bland samtliga tillfrågade tycker varannan (49%) tillfrågad att det är fel av centerpartiet att släppa igenom regeringens förslag om de ensamkommande. Bland allianspartiernas sympatisörer som helhet tycker 60 procent att det var fel. Men bland centerväljarna tycker 70 procent att det var rätt och endast 10 procent att det var fel. Resten av centerpartisterna svarar att de inte vet.

– Centerväljarna skiljer ut sig från de övriga allianspartiernas sympatisörer och har en annan syn på migrationspolitik som ligger mer i linje med den som regeringen företräder, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Efter Annie Lööfs besked om att gå på regeringens linje har hårda ord utbytts mellan Alliansens ledare. Enligt Karin Nelsson visar opinionsundersökningen dock att Centerpartiet gjort rätt analys ur väljarsynpunkt.

– Det här är den frågan som är svårast för allianspartierna att komma överens om och det visar sig tydligt att läget är likadant också i väljarkåren. Men här går bara Centerpartiet i takt med sina väljare när de väljer att stödja regeringens förslag i den här frågan, säger hon.

De som tycker att det var rätt av Centerpartiet nämner humanitära och moraliska skäl, men även att alternativet var sämre:

”Medmänskliga skäl.”

”Alternativet var värre! Håller med om att förslaget är dåligt, jag skulle föredragit en annan generösare lösning men detta är bättre än att de får avslag helt.”

En socialdemokratisk sympatisör säger:

”De tar ett eget beslut oavsett blocktillhörighet, det är modigt.”

De som tycker att det var fel av Centerpartiet kritiserar att förslaget är för godtyckligt och ofärdigt. Många uttrycker besvikelse.

”Det är ett dåligt förslag, man kan inte stödja ett beslut som sågats av lagrådet. Mitt förtroende för Annie Lööf är helt förbrukat.”

”Därför att Lagråd med flera tycker det är en dålig lag. Därför att även Centern tycker det. Därför att det inte gäller andra flyktingar. Därför att jag tror att C gör så för att de vill regera.”

”Man särbehandlar en liten del av asylsökande som dessutom saknar skäl att stanna. Det skickat signalen att ljuga och skrika högt så får man stanna oavsett om man har skäl för det eller inte. Samtidigt utvisas flera som följer de regler som sätts upp för dem.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1013 intervjuer och är genomförd den 25-26 april, 2018 som en webbundersökning. Svarsgraden är 62%

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Läs mer här hur vi tänker om felmarginaler och osäkerhet i undersökningar.

Frågorna som ställdes var:

Fråga 1: Centerpartiet lämnade under tisdagen besked att partiet stödjer regeringens förslag om att 9 000 unga ensamkommande som nekats asyl ska få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier.

Tycker du detta är rätt eller fel av Centerpartiet att stötta regeringen i denna fråga?

Rätt

Fel

Tveksam, vet ej

Ställd till de som tycker det är rätt

Fråga 2 (öppen fråga): Varför tyckte du att det är rätt av Centerpartiet att stödja förslaget?

Ställd till de som tycker det är fel

Fråga 3 (öppen fråga): Varför tyckte du att det är fel av Centerpartiet att stödja förslaget?

 

 

 


Väljarbarometer april 2018

Med fem månader kvar till valet ligger tre av riksdagspartierna kring den kritiska 4-procentsspärren, Liberalerna noterar 3,9% (+0,3), Miljöpartiet 4,0% (+0,7) och Kristdemokraterna 5,1% (-0,8).  Detta visar den väljarbarometer från Aftonbladet/Inizio som publiceras i Aftonbladet idag.  Alliansens samlade stöd minskar något i förhållande till mars månads mätning och uppgår till 41,3% (-1,5) och de Rödgrönas stöd ökar något till 37,8% (+1,2). Alliansens rekordstora övertag i mars minskar därmed.

Kristdemokraterna noterade en stor uppgång i mars som kan förklaras av den mediala exponering partiet fick som krisparti och lanseringen att partiledaren Ebba Busch Thor skulle ut på turné i landet med bl a Bert Karlsson som utfrågare. Vi ser att uppgången avmattats och partiet förlorar en del av uppgången. Under mandatperioden har vi sett att uppgångar hos kd många gånger förklaras av just närvaro i media och att partiet attraherar en ny och yngre, i huvudsak manliga väljare.

Liberalerna har problem. Sedan riksdagsvalet då partiet fick 5,4%, har partiet haft interna stridigheter och sedan Birgitta Olsson lämnade partiet i höstas tappade man också en del, framförallt kvinnliga väljare. En annan utmaning är att partiets frågor inte riktigt är på agendan och när Socialdemokraterna under mars månad presenterat förslag kring mobilförbud i skolan och förbud mot religiösa friskolor, kan partiet uppfattas snarast som reaktivt än att ha initiativet i kärnfrågan kring skola och utbildning. Liberalerna har haft lägre väljarstöd under mandatperioden, men det tycks vara väldigt svårt att nå över den viktiga 4-procentspärren.

Moderaternas topp i opinionen tycks vara nådd och noterar i denna mätning 23,3 procent (-1,2), vilket tangerar valresultatet. Sedan förra mätningen har Hanif Bali slutat twittra och lämnat partistyrelsen efter ett omstritt inlägg som redovisade mejlväxlingen mellan UD och journalisten Patrik Oksanen. Ulf Kristersson har hyllats för sina framgångar där han lyckades vända bottensifforna i augusti på 16,0 procent och ingjuta mod i den tilltufsade väljarkåren. Man bör då hålla i minnet att dagens siffror är en bit från de toppsiffror som Anna Kinberg Batra nådde under sin period där toppnoteringen var i december 2014 på 27,9% – en förvisso ytterst turbulent tid under mandatperioden med en hotande nyval som resulterade i decemberöverenskommelsen.

Centern har haft en nedåtgående trend sedan Moderaterna fick en ny partiledare och många besvikna moderater som hittat en tillfällig hemvist hos Centerpartiet vände tillbaka. Toppnoteringen i maj 2017 på 13,6% har sjunkit och partiet noterar i april månad 9,0% (+0,2), vilket är över valresultatet på 6,1%.

Socialdemokraterna når 27,3% (+0,9), vilket är en nivå som partiet funnits kring det senaste året, bortsett från oktober 2017 då partiet skördade framgångar i opinionen efter Transportstyrelseskandalen. Socialdemokraterna har sedan förra mätningen presenterat förslag kring mobilförbud i skolan och förbud kring religiösa friskolor. Stefan Löfven har träffat president Trump i USA, men inget av detta tycks ha gett utdelning i opinionen.

Regeringskollegan Miljöpartiet noterar 4,0% (+0,7) och har det motigt i opinionen. Valresultatet på 6,9% tycks långt borta. Från andra mätningar vi gör ser vi att miljöfrågan är relativt viktig för väljarna, men Centerpartiet upplevs har bästa politiken för miljö och klimat. Miljöpartiet har heller inte lyckats ta position i frågan som rör skola och utbildning. Ytterligare försvårande omständighet är att de båda språkrören har lägst förtroende bland allmänheten av alla partiföreträdare.

Vänsterpartiet ligger också still i opinionen på 6,5% (-0,4), men har dragit fördel av att inte vara en del av regeringen och ligger idag något över valresultatet på 5,7%.

Sverigedemokraterna ligger i princip still i denna mätning på 15,9 (+0,2). Sedan Moderaterna bytte partiledare och många väljare strömmade tillbaka från sd till m har partiet backat från tidigare positioner kring 20% och har nu snarare etablerat sig kring 16%, en avsevärd ökning från valresultatet 2014 på 12,9%. Sverigedemokraterna har den senaste månaden hanterat ytterligare ett uteslutningsärende och en riksdagsledamot har valt att lämna partiet för Alternativ för Sverige.

Som vi tidigare konstaterat är denna mandatperioden unik så till vida att rörligheten bland väljarna är väldigt hög. Om man tittar på de stora dragen kan vi se att sd vunnit väljare från i stort samtliga partier, men främst från s och m. Annars byter väljarna parti inom respektive block, allianspartierna byter väljare med varandra och de rödgröna partierna byter väljare med varandra. Vi kan konstatera att ett intressant flöde har funnits från mp till c, som kan förklaras av att c upplevs ha en bättre politik för klimat och miljö. Vi ser även en viss uppgång för fi som förklaras av mp-väljare som hittat en ny hemvist. När det gäller partiernas kärna är det intressant att notera att s är det parti med störst andel trogna väljare, väljare som röstade på partiet 2014 och som fortfarande gör det. Denna position innehades tidigare av sd, men även deras väljare rör sig alltmer i takt med att partiet blir mer etablerat.

Övriga partier är 2,6% (+0,3) och andelen osäkra väljare är 6,6% (-0,2).

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer apr 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 109 intervjuer under perioden 3-9 april, 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 63%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

 


Förtroendet för partiledarna

M-ledaren Ulf Kristersson stärker sin ställning hos svenska folket i Aftonbladet/Inizios stora mätning av förtroendet för partiledarna som presenteras idag.

Stefan Löfven (s) behåller sitt förtroende på samma nivå för tredje mätningen i rad. Mätningens största förändring är för Ebba Busch Thor (kd) som ökar sitt förtroende hos allmänheten. Jonas Sjöstedt (v) är den partiföreträdare som tappar mest i förtroende. För de båda språkrören är det fortsatt motigt. De har båda de lägsta förtroendesiffrorna en bra bit lägre än övriga.

De kvinnliga väljarna har störst förtroende för Stefan Löfven (s). Annie Lööf (c) har haft starkare förtroende än statsminister under mätserien, men i denna mätning ökar framförallt Ulf Kristersson (m) till en andra plats i förtroendeligan, knappt före Lööf. Jan Björklund (l) ökar lika mycket, men har en avsevärt lägre placering. En favorit hos kvinnorna brukar Jonas Sjöstedt (v) vara, men i denna mätning är han den partiledare som tappar mest.

De manliga väljarnas favorit är Ulf Kristersson (m). I sista mätningen i augusti 2017 Anna Kinberg Batra var partiledare noterade hon 22% som hade stort eller mycket stort förtroende. Kristersson har mer än fördubblat förtroendet bland männen sedan dess. De partiledare som kommer närmast honom är Stefan Löfven (s) och Jimmie Åkesson (sd). Det är inga stora rörelser jämfört med förra mätningen i december 2017.

Bland de yngre väljarna rör det sig en del i denna mätning jämfört med förra mätningen i december 2017. Förtroendet ökar rejält för Ulf Kristersson (m) som vinner förtroendeligan, strax före Annie Lööf (c) som ligger still. Jimmie Åkesson (sd) och Ebba Busch Thor (kd) vinner förtroende. Den partiledare som tappar mest är Jonas Sjöstedt (v).

Om vi vänder på förtroendefrågan och tittar på de väljare som helt saknar förtroende kan vi konstatera att Gustav Fridolin (mp) och Isabella Lövin (mp) är de partiföreträdare flest väljarna inte har förtroende för, tätt följda av Jimmie Åkesson (sd).

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1978 intervjuer under perioden 16 – 26 mars, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare?

 

Mycket stort förtroende

Stort förtroende

Litet förtroende

Inget förtroende alls

Känner inte till personen

Tveksam, vet ej

 

Ulf Kristersson (M)

Jan Björklund (L)

Annie Lööf (C)

Ebba Busch Thor (KD)

Stefan Löfven (S)

Jonas Sjöstedt (V)

Isabella Lövin (MP)

Gustav Fridolin (MP)

Jimmie Åkesson (SD)


Mobilförbud i skolan

Drygt nio av tio svenskar håller med Socialdemokraternas förslag att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet.

Det visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inzio som presenteras idag.

– Det är överraskande att det är så många som tycker att det ska vara förbjudet, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Hon konstaterar också att det är ett ämne som väcker starka känslor.

Mobiler kan störa elevernas koncentration och minska arbetsron i klassrummen, vilket har slagits fast såväl i forskningsstudier som av skolpersonal.

Det har emellertid inte funnits något förbud mot mobiler i skolan. Det vill Socialdemokraterna ändra på och går nu till val med ett mobilförbud i klassrummen.

Och de flesta svenskar håller med.

Inizio ställde följande frågor:

Det diskuteras om mobiltelefon ska vara förbjudet eller tillåtet i grundskolan. Vilket av alternativen stämmer bäst överens med din åsikt när det gäller mobiltelefon i grundskolan?

De flesta tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid i grundskolan, men tillåtet på raster och håltimmar. Var femte (22%) tycker att mobil ska vara helt förbjudet, ett fåtal (4%) att det ska vara helt tillåtet att använda mobilen och ungefär lika många är tveksamma (5%). Fler bland kvinnor och personer med barn under 15 tycker att mobil ska vara helt förbjudet i grundskolan.

Det diskuteras  också om mobiltelefon ska vara förbjudet eller tillåtet i gymnasieskolan. Vilket av alternativen stämmer bäst överens med din åsikt när det gäller mobiltelefon i gymnasieskolan?

 

När vi frågar om gymnasieskolan ökar andelen som tycker som tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid, men tillåtet på raster och håltimmar (76%) och samtidigt minskar andelen som tycker att det ska vara helt förbjudet (7%). De som tycker att mobilen ska vara helt tillåten i skolan ökar (12%). Det är fler bland kvinnor och äldre som tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid, men tillåtet på raster och håltimmar. De under 29 år (30%) menar i högre utsträckning än andra att mobil ska vara helt tillåtet på gymnasiet.

En del menar att det finns risker att använda mobiltelefon i skolan eftersom det kan tas kränkande bilder som sprids på sociala medier. Det finns därför förslag om att det är rektor som kan bestämma om det är tillåtet eller förbjudet att använda mobiltelefon under raster och håltimmar på hens skola. Vad tycker du? Är det ett bra eller dåligt förslag att rektor bestämmer detta?

 

Flertalet (52%) tycker det är ett bra förslag att rektor kan bestämma om det är tillåtet eller förbjudet att använda mobiltelefon under raster och håltimmar på den skola där hen är rektor. Stödet är högst bland kvinnor, högutbildade och de som har barn under 16 år.

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Iniziosopinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre.Undersökningen omfattar 1018 intervjuer och är genomförd den 27 mars, 2018 som en webbundersökning. 

Urvalet är prestratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Facebook efter Cambridge Analytica

Facebook skakas av skandalen kring bolaget Cambridge Analytica – som kommit över uppgifter om miljontals profiler.

En undersökning från Aftonbladet/Inizio som presenteras idag visar att var tredje användare i Sverige har övervägt att stänga ner sitt konto.

– Situationen är mycket allvarlig för Facebook, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio. Undersökningen visar att trots att de flesta svenskar använder Facebook, säger många att de minskar sitt använda jämfört med ett år sedan. Få uppger sig att högt förtroende och flertalet säger sig att nåtts av politisk reklam via plattformen. Var tredje säger att de övervägt att lämna plattformen och när vi ber dem motivera sitt svar är det många som motiverar att de känner sig otrygga med hur uppgifterna lagras och problemet med kvaliteten på informationen på Facebook.

Mer i detalj kan vi se att:

Nästan åtta av tio (78%) av svenska folket 18 år och äldre använder Facebook. Av dessa säger 40 procent att de använder Facebook mindre idag jämfört med ett år sedan, en mindre andel (11%) uppger att de använder Facebook mer och ungefär varannan (48%) har inte ändrat sitt beteende jämfört med ett år sedan.

Förtroendet för Facebook är dock överlag lågt, 39 procent av Facebook-användarna uppger att de har ganska eller mycket lågt förtroende. 14 procent säger att de har ganska eller mycket högt förtroende och 44 procent att det är varken högt eller lågt.
De flesta Facebookanvändare (54%) säger att de nåtts av politisk reklam på Facebook, var fjärde (27%)  säger att de inte nåtts av politisk reklam och var femte (19%) är tveksamma.
Var tredje Facebookanvändare (32%) säger att de övervägt att lämna Facebook.
Vi frågade de som säger att de övervägt att lämna Facebook varför de gjort det. Några röster säger:
Några som inte övervägt att lämna Facebook säger:

Ta del av undersökningsresultatet i tabellform här: 180322C_facebook_slutlev

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1367 intervjuer under 22 mars 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.