Väljarbarometer april 2018

Med fem månader kvar till valet ligger tre av riksdagspartierna kring den kritiska 4-procentsspärren, Liberalerna noterar 3,9% (+0,3), Miljöpartiet 4,0% (+0,7) och Kristdemokraterna 5,1% (-0,8).  Detta visar den väljarbarometer från Aftonbladet/Inizio som publiceras i Aftonbladet idag.  Alliansens samlade stöd minskar något i förhållande till mars månads mätning och uppgår till 41,3% (-1,5) och de Rödgrönas stöd ökar något till 37,8% (+1,2). Alliansens rekordstora övertag i mars minskar därmed.

Kristdemokraterna noterade en stor uppgång i mars som kan förklaras av den mediala exponering partiet fick som krisparti och lanseringen att partiledaren Ebba Busch Thor skulle ut på turné i landet med bl a Bert Karlsson som utfrågare. Vi ser att uppgången avmattats och partiet förlorar en del av uppgången. Under mandatperioden har vi sett att uppgångar hos kd många gånger förklaras av just närvaro i media och att partiet attraherar en ny och yngre, i huvudsak manliga väljare.

Liberalerna har problem. Sedan riksdagsvalet då partiet fick 5,4%, har partiet haft interna stridigheter och sedan Birgitta Olsson lämnade partiet i höstas tappade man också en del, framförallt kvinnliga väljare. En annan utmaning är att partiets frågor inte riktigt är på agendan och när Socialdemokraterna under mars månad presenterat förslag kring mobilförbud i skolan och förbud mot religiösa friskolor, kan partiet uppfattas snarast som reaktivt än att ha initiativet i kärnfrågan kring skola och utbildning. Liberalerna har haft lägre väljarstöd under mandatperioden, men det tycks vara väldigt svårt att nå över den viktiga 4-procentspärren.

Moderaternas topp i opinionen tycks vara nådd och noterar i denna mätning 23,3 procent (-1,2), vilket tangerar valresultatet. Sedan förra mätningen har Hanif Bali slutat twittra och lämnat partistyrelsen efter ett omstritt inlägg som redovisade mejlväxlingen mellan UD och journalisten Patrik Oksanen. Ulf Kristersson har hyllats för sina framgångar där han lyckades vända bottensifforna i augusti på 16,0 procent och ingjuta mod i den tilltufsade väljarkåren. Man bör då hålla i minnet att dagens siffror är en bit från de toppsiffror som Anna Kinberg Batra nådde under sin period där toppnoteringen var i december 2014 på 27,9% – en förvisso ytterst turbulent tid under mandatperioden med en hotande nyval som resulterade i decemberöverenskommelsen.

Centern har haft en nedåtgående trend sedan Moderaterna fick en ny partiledare och många besvikna moderater som hittat en tillfällig hemvist hos Centerpartiet vände tillbaka. Toppnoteringen i maj 2017 på 13,6% har sjunkit och partiet noterar i april månad 9,0% (+0,2), vilket är över valresultatet på 6,1%.

Socialdemokraterna når 27,3% (+0,9), vilket är en nivå som partiet funnits kring det senaste året, bortsett från oktober 2017 då partiet skördade framgångar i opinionen efter Transportstyrelseskandalen. Socialdemokraterna har sedan förra mätningen presenterat förslag kring mobilförbud i skolan och förbud kring religiösa friskolor. Stefan Löfven har träffat president Trump i USA, men inget av detta tycks ha gett utdelning i opinionen.

Regeringskollegan Miljöpartiet noterar 4,0% (+0,7) och har det motigt i opinionen. Valresultatet på 6,9% tycks långt borta. Från andra mätningar vi gör ser vi att miljöfrågan är relativt viktig för väljarna, men Centerpartiet upplevs har bästa politiken för miljö och klimat. Miljöpartiet har heller inte lyckats ta position i frågan som rör skola och utbildning. Ytterligare försvårande omständighet är att de båda språkrören har lägst förtroende bland allmänheten av alla partiföreträdare.

Vänsterpartiet ligger också still i opinionen på 6,5% (-0,4), men har dragit fördel av att inte vara en del av regeringen och ligger idag något över valresultatet på 5,7%.

Sverigedemokraterna ligger i princip still i denna mätning på 15,9 (+0,2). Sedan Moderaterna bytte partiledare och många väljare strömmade tillbaka från sd till m har partiet backat från tidigare positioner kring 20% och har nu snarare etablerat sig kring 16%, en avsevärd ökning från valresultatet 2014 på 12,9%. Sverigedemokraterna har den senaste månaden hanterat ytterligare ett uteslutningsärende och en riksdagsledamot har valt att lämna partiet för Alternativ för Sverige.

Som vi tidigare konstaterat är denna mandatperioden unik så till vida att rörligheten bland väljarna är väldigt hög. Om man tittar på de stora dragen kan vi se att sd vunnit väljare från i stort samtliga partier, men främst från s och m. Annars byter väljarna parti inom respektive block, allianspartierna byter väljare med varandra och de rödgröna partierna byter väljare med varandra. Vi kan konstatera att ett intressant flöde har funnits från mp till c, som kan förklaras av att c upplevs ha en bättre politik för klimat och miljö. Vi ser även en viss uppgång för fi som förklaras av mp-väljare som hittat en ny hemvist. När det gäller partiernas kärna är det intressant att notera att s är det parti med störst andel trogna väljare, väljare som röstade på partiet 2014 och som fortfarande gör det. Denna position innehades tidigare av sd, men även deras väljare rör sig alltmer i takt med att partiet blir mer etablerat.

Övriga partier är 2,6% (+0,3) och andelen osäkra väljare är 6,6% (-0,2).

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer apr 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 109 intervjuer under perioden 3-9 april, 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 63%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

 


Förtroendet för partiledarna

M-ledaren Ulf Kristersson stärker sin ställning hos svenska folket i Aftonbladet/Inizios stora mätning av förtroendet för partiledarna som presenteras idag.

Stefan Löfven (s) behåller sitt förtroende på samma nivå för tredje mätningen i rad. Mätningens största förändring är för Ebba Busch Thor (kd) som ökar sitt förtroende hos allmänheten. Jonas Sjöstedt (v) är den partiföreträdare som tappar mest i förtroende. För de båda språkrören är det fortsatt motigt. De har båda de lägsta förtroendesiffrorna en bra bit lägre än övriga.

De kvinnliga väljarna har störst förtroende för Stefan Löfven (s). Annie Lööf (c) har haft starkare förtroende än statsminister under mätserien, men i denna mätning ökar framförallt Ulf Kristersson (m) till en andra plats i förtroendeligan, knappt före Lööf. Jan Björklund (l) ökar lika mycket, men har en avsevärt lägre placering. En favorit hos kvinnorna brukar Jonas Sjöstedt (v) vara, men i denna mätning är han den partiledare som tappar mest.

De manliga väljarnas favorit är Ulf Kristersson (m). I sista mätningen i augusti 2017 Anna Kinberg Batra var partiledare noterade hon 22% som hade stort eller mycket stort förtroende. Kristersson har mer än fördubblat förtroendet bland männen sedan dess. De partiledare som kommer närmast honom är Stefan Löfven (s) och Jimmie Åkesson (sd). Det är inga stora rörelser jämfört med förra mätningen i december 2017.

Bland de yngre väljarna rör det sig en del i denna mätning jämfört med förra mätningen i december 2017. Förtroendet ökar rejält för Ulf Kristersson (m) som vinner förtroendeligan, strax före Annie Lööf (c) som ligger still. Jimmie Åkesson (sd) och Ebba Busch Thor (kd) vinner förtroende. Den partiledare som tappar mest är Jonas Sjöstedt (v).

Om vi vänder på förtroendefrågan och tittar på de väljare som helt saknar förtroende kan vi konstatera att Gustav Fridolin (mp) och Isabella Lövin (mp) är de partiföreträdare flest väljarna inte har förtroende för, tätt följda av Jimmie Åkesson (sd).

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1978 intervjuer under perioden 16 – 26 mars, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare?

 

Mycket stort förtroende

Stort förtroende

Litet förtroende

Inget förtroende alls

Känner inte till personen

Tveksam, vet ej

 

Ulf Kristersson (M)

Jan Björklund (L)

Annie Lööf (C)

Ebba Busch Thor (KD)

Stefan Löfven (S)

Jonas Sjöstedt (V)

Isabella Lövin (MP)

Gustav Fridolin (MP)

Jimmie Åkesson (SD)


Mobilförbud i skolan

Drygt nio av tio svenskar håller med Socialdemokraternas förslag att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet.

Det visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inzio som presenteras idag.

– Det är överraskande att det är så många som tycker att det ska vara förbjudet, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Hon konstaterar också att det är ett ämne som väcker starka känslor.

Mobiler kan störa elevernas koncentration och minska arbetsron i klassrummen, vilket har slagits fast såväl i forskningsstudier som av skolpersonal.

Det har emellertid inte funnits något förbud mot mobiler i skolan. Det vill Socialdemokraterna ändra på och går nu till val med ett mobilförbud i klassrummen.

Och de flesta svenskar håller med.

Inizio ställde följande frågor:

Det diskuteras om mobiltelefon ska vara förbjudet eller tillåtet i grundskolan. Vilket av alternativen stämmer bäst överens med din åsikt när det gäller mobiltelefon i grundskolan?

De flesta tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid i grundskolan, men tillåtet på raster och håltimmar. Var femte (22%) tycker att mobil ska vara helt förbjudet, ett fåtal (4%) att det ska vara helt tillåtet att använda mobilen och ungefär lika många är tveksamma (5%). Fler bland kvinnor och personer med barn under 15 tycker att mobil ska vara helt förbjudet i grundskolan.

Det diskuteras  också om mobiltelefon ska vara förbjudet eller tillåtet i gymnasieskolan. Vilket av alternativen stämmer bäst överens med din åsikt när det gäller mobiltelefon i gymnasieskolan?

 

När vi frågar om gymnasieskolan ökar andelen som tycker som tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid, men tillåtet på raster och håltimmar (76%) och samtidigt minskar andelen som tycker att det ska vara helt förbjudet (7%). De som tycker att mobilen ska vara helt tillåten i skolan ökar (12%). Det är fler bland kvinnor och äldre som tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid, men tillåtet på raster och håltimmar. De under 29 år (30%) menar i högre utsträckning än andra att mobil ska vara helt tillåtet på gymnasiet.

En del menar att det finns risker att använda mobiltelefon i skolan eftersom det kan tas kränkande bilder som sprids på sociala medier. Det finns därför förslag om att det är rektor som kan bestämma om det är tillåtet eller förbjudet att använda mobiltelefon under raster och håltimmar på hens skola. Vad tycker du? Är det ett bra eller dåligt förslag att rektor bestämmer detta?

 

Flertalet (52%) tycker det är ett bra förslag att rektor kan bestämma om det är tillåtet eller förbjudet att använda mobiltelefon under raster och håltimmar på den skola där hen är rektor. Stödet är högst bland kvinnor, högutbildade och de som har barn under 16 år.

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Iniziosopinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre.Undersökningen omfattar 1018 intervjuer och är genomförd den 27 mars, 2018 som en webbundersökning. 

Urvalet är prestratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Facebook efter Cambridge Analytica

Facebook skakas av skandalen kring bolaget Cambridge Analytica – som kommit över uppgifter om miljontals profiler.

En undersökning från Aftonbladet/Inizio som presenteras idag visar att var tredje användare i Sverige har övervägt att stänga ner sitt konto.

– Situationen är mycket allvarlig för Facebook, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio. Undersökningen visar att trots att de flesta svenskar använder Facebook, säger många att de minskar sitt använda jämfört med ett år sedan. Få uppger sig att högt förtroende och flertalet säger sig att nåtts av politisk reklam via plattformen. Var tredje säger att de övervägt att lämna plattformen och när vi ber dem motivera sitt svar är det många som motiverar att de känner sig otrygga med hur uppgifterna lagras och problemet med kvaliteten på informationen på Facebook.

Mer i detalj kan vi se att:

Nästan åtta av tio (78%) av svenska folket 18 år och äldre använder Facebook. Av dessa säger 40 procent att de använder Facebook mindre idag jämfört med ett år sedan, en mindre andel (11%) uppger att de använder Facebook mer och ungefär varannan (48%) har inte ändrat sitt beteende jämfört med ett år sedan.

Förtroendet för Facebook är dock överlag lågt, 39 procent av Facebook-användarna uppger att de har ganska eller mycket lågt förtroende. 14 procent säger att de har ganska eller mycket högt förtroende och 44 procent att det är varken högt eller lågt.
De flesta Facebookanvändare (54%) säger att de nåtts av politisk reklam på Facebook, var fjärde (27%)  säger att de inte nåtts av politisk reklam och var femte (19%) är tveksamma.
Var tredje Facebookanvändare (32%) säger att de övervägt att lämna Facebook.
Vi frågade de som säger att de övervägt att lämna Facebook varför de gjort det. Några röster säger:
Några som inte övervägt att lämna Facebook säger:

Ta del av undersökningsresultatet i tabellform här: 180322C_facebook_slutlev

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1367 intervjuer under 22 mars 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Väljarbarometer 9 mars 2018

Alliansens samlade stöd uppgår till 42,8% (+0,8) och de Rödgrönas stöd är 36,6% (-1,9) i Inizios väljarbarometer som presenteras i Aftonbladet idag. Det innebär att gapet mellan blocken är rekordstort, 6,2%. Alliansens övertag har aldrig varit så stort under mandatperioden.

Mycket av Alliansens övertag förklaras av att Kristdemokraterna går ökar till 5,9% (+1,8), vilket är det högsta stödet partiet haft sedan oktober 2015. Uppgången kan förklaras av det fokus partiet haft sedan förre mätningen. Dels har Ebba Busch Thor bjudit in Bert Karlsson som utfrågare under valrörelsen och dels har Kd genomfört sina kommundagar i slutet som generade en hel del uppmärksamhet för Kd som balanserat på 4-procentspärren större delen av mandatperioden. Kd ser ut att attrahera manliga väljare och väljare som röstade på Sd, M och L i valet 2014. Om denna uppgång står sig över tid återstår att se.

Moderaterna ligger i princip still på 24,5% (-0,1) och uppgången sedan augusti, då stödet var 16,0%, ser nu ut att ha avstannat. I alla fall för stunden. Liberalernas problem fortsätter och partiet har svårt att nå över 4-procent. I denna mätning noteras 3,6% (-0,4). Centern backar i ännu en mätning till 8,8% (-0,5), vilket är en sammanlagd nedgång med 4,1 procentenheter sedan augusti 2017. Vi noterar att en relativt stor andel av de centerpartistiska väljarna har gått till soffan, en kategori som brukar vara relativt lätt att få tillbaka.

Om vi vänder blicken mot det Rödgröna blocket kan vi konstatera att Socialdemokraterna backar till 26,4% (-2,1) i förhållande till februari månads mätning. Det är nu endast 2,1 procentenheter som skiljer Moderaterna och Socialdemokraterna. Detta är det lägsta stöd S har haft sedan maj 2017. Partiet tappar framförallt väljare till M och Sd, men även till andra partier inom det Rödgröna blocket.

Vänsterpartiet ligger i princip still på 6,9% (+0,1) och även Miljöpartiet ligger still på 3,3% (+0,1). Fi som gick framåt i förra mätningen i februari, fortsätter öka något även i denna mätning till 2,6% (+0,5), vilket är en fördubbling sedan januari månad. Fi har en ny partiledare i Gita Nabavi vid sidan av Gudrun Schyman och presenterat en valfilm som blivit uppmärksammad den senaste tiden.

Sverigedemokraterna noterar 15,7% (+0,1), vilket är en nivå partiet legat på sedan november månad. Sd har tappat väljare framförallt till M och Kd.

Övriga partier är 2,3% (+0,3) och andelen osäkra väljare är 6,8% (+0,1).

 

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer mar 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 324 intervjuer under perioden 1-5 mars, 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Svarsandelen är 61.5%.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se

 


Oro för miljö och pensioner ökar bland svenskarna

Det som oroar svenskarna mest är segregationen och våldet i samhället samt att vården inte fungerar. Det visar en undersökning som presenteras i Aftonbladet idag. Undersökningen är en återupprepning av en undersökning som genomfördes i november 2016. Det som ökar mest är oron för miljöförstöring och för att inte få en tillräckligt stor pension.  Regelbundet genomför Inizio en undersökning om vilka samhällsfrågor som svenskarna tycker är viktigast och denna undersökning är en fördjupning för att förstå på vilket sätt frågor som Flykting/Invandring, Lag/Ordning, Vård och Skola engagerar svenskarna.

I november 2016 var Trump nytillträdd som president för USA och det fanns en oro kring vad det nya ledarskapet för världens ledande supermakt skulle föra med sig. I Sverige upplevde Moderaterna en motig tid i opinionen och var i princip jämnstora med Sverigedemokraterna och även Socialdemokraterna hade lågt väljarstöd. Den viktigaste samhällsfrågan för svenska folket handlade om Flykting/Invandring, följt av Utbildning/Skola och Vård. Det som oroade svenskarna mest och i lika hög utsträckning vid denna tid var segregationen och våldet i samhället och att vården inte fungerar. Att skolan inte fungerar oroade i princip lika hög utsträckning.

Idag har USA dragit sig ur klimatavtalet, översvämningar har drabbat Europa och värmerekord slagits, Sverige har mer avstånd till flyktingkrisen, medan det rapporteras om gängvåld och skjutningar och en vård i kris. Idag är den viktigaste samhällsfrågan just vården, den har ökat från 26% hösten 2016 till 40% idag, följt av flykting/invandring och lag/ordning. Moderaterna har bytt partiledare och ökat i opinionen, till stor del på bekostnad av Sverigedemokraterna som tappat närmare 6 procentenheter sedan november 2016. Socialdemokraterna har ökat i opinionen och det är alltså större avstånd mellan de tre största partierna. Oron för segregationen och våldet i samhället har ökat något, oron för att vården inte fungerar ligger fortsatt i topp, medan oron för att skolan inte fungerar. Det som ökar mest är oro för miljöförstöring och att inte få tillräckligt stor pension, men vi ser även att oron ökar för främlingsfientlighet. Oron minskar däremot när det gäller krig och ekonomisk kris.

Det är skillnad vad som oroar svenskarna i storstad och på landsbygd. I storstäderna oroar våldet och segregationen i samhället och att vården inte fungerar. Det är också dessa saker där oron ökar mest. På landsbygden är det fortsatt så segregationen i samhället oroar tillsammans med att vården inte fungerar. På tredje plats, och som ökar, är våldet i samhället. Det som ökar mest är att inte få tillräckligt stor pension (vilket gäller svenskarna generellt) och att sakna pengar vid en oväntad utgift.

Oron bland svenskarna minskar för ekonomisk kris, krig och att det inte finns tillräckligt med bostäder.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 5428 intervjuer under perioden 10 – 24 januari, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes är:

Om du ser till din egen situation, hur oroande upplever du följande inför framtiden?

Segregation i samhället

Våldet i samhället

Att vården inte fungerar

Att skolan inte fungerar

Konflikter i omvärlden

Miljöförstöring

Flyktingsituationen

Främlingsfientlighet

Ökade ekonomiska klyftor i samhället

Att det inte finns tillräckligt med bostäder

Att inte få en tillräckligt stor pension

Att något ska hända min/mina föräldrar

Ekonomisk kris

Allvarlig sjukdom

Att bli utsatt för brott

Krig

Att sakna pengar vid en oväntad utgift

Ensamhet

Arbetslöshet

 

Mycket oroande

Ganska oroande

Inte särskilt oroande

Inte alls oroande

Tveksam, vet ej

 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Landet ätstörd

I programserien Landet ätstörd som presenteras i Aftonbladet idag visar en undersökning från Inizio att var tredje svensk är missnöjd med sin kropp och att fler kvinnor än män är missnöjda. Både män och kvinnor förknippar sin kropp med otillräcklighet, men medan nästan varannan man är bekväm med sin kropp, vittnar fler kvinnor om känslor som har med otillräcklighet, svaghet och ångest. Förhållandet till mat är skiljer sig också mellan könen. Män känner i högre utsträckning ett njutningfyllt, enkelt och lustfyllt förhållande till mat, medan kvinnor känner mer ett komplicerat förhållande till mat.

Nästan åtta av tio svenskar har vidtagit olika åtgärder för att gå ned i vikt. Det handlar om att ändra kostvanor/gå på diet, öka träningen, ändrat träningsvanor eller att välja bort vissa livsmedel helt och hållet. Även fettsugning och gastric by pass nämns. Det gäller både män och kvinnor och olika åldrar, i synnerhet de mellan 30-49 år.

Bara var fjärde svensk (23%) äter alltid vad de vill äta. Andelen är högre bland män och lägre bland kvinnor. Det främsta skälet för att inte äta det man vill är att man inte vill gå upp i vikt. Andra orsaker att inte äta det man vill har att göra med andra hälsoskäl, att det är för dyrt eller att man är allergisk.

De flesta, både män (54%) och kvinnor (62%), uppger att de får oönskade kommentarer om sin kropp. Bland de under 29 år är andelen 73%.

Var tionde svensk (10%) anser sig lida av någon form av ätstörning. Andelen bland män är 6 procent och bland kvinnor 14 procent. Bland svenskar under 29 år är andelen 20 procent. Andelen sjunker med åldern och i princip ingen över 65 år anser sig lida av ätstörning.

Läs hela rapporten här: Landet ätstörd februari 2018

 

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.


Väljarbarometer 7 februari 2018

Det är små rörelser i februari månads mätning som presenteras idag. Sammantaget har Alliansen ett övertag över de Rödgröna, vilket förklaras av att alla Allianspartier ökar utom Centern som backar något. De Rödgröna partierna backar sammantaget, men enskilda partiers rörelser är alltså små. De större händelser som inträffat denna månad är bl a konferensen Folk och Försvar i Sälen, Alice Bah Kunkes besked att hon ställer upp som språkrör för Miljöpartiet den dag Isabella Lövin lämnar, World Economic Forum i Davos och beskedet att Lars Ohly lämnar Vänsterpartiet efter anklagelser om sexuella trakasserier.

Med stora rörlighet i väljarkåren kan dock tillsynes små rörelser hos partierna trots det dölja stora rörelser mellan partierna. (Differensen mot januari månads mätning anges inom parentes.)

Sverigedemokraterna noterade för ett år sedan i februari 2017 21,5% vilket var nära toppnoteringen på 22,2% (i december 2015, i januari 2016 och i mars 2017). Sverigedemokraterna var ett av partierna som vann på problemen inom Moderaterna, men som sedan partiledarskiftet tappat väljare till Moderaterna. På ett år har SD tappat 5,9 procentenheter och får i denna mätning 15,6%.

Moderaterna når i februari månads väljarbarometer 24,6 (+0,9) och har sedan bottennoteringen i augusti hämtat tillbaka 8,6 procentenheter. Sympatisörerna kommer alltså i huvudsak från Sverigedemokraterna och Centern.

Liberalerna når 4% (+0,6) i denna mätning och når 4-procentsspärren för första gången sedan augusti 2017. Kristdemokraterna ligger i princip still på 4,1% (+0,1). Centern backar något till 9,3% (-0,6) , vilket innebär att Centern backat 3,6 procentenheter sedan augusti 2017 och 4,3 procentenheter sedan toppnoteringen i maj 2017. På det hela taget byter Allianspartierna till stor del väljare inom grupperingen och sedan finns ett utbyte även med SD.

Socialdemokraterna noterar 28,5% (+0,2), vilket är i nivå med föregående mätning men en bit under valresultatet på 31,0%. Socialdemokraterna har bara varit över valresultatet en gång under mandatperioden och det var direkt efter Decemberöverenskommelsen i januari 2015. Vänsterpartiet får 6,8% (-0,6), vilket är ungefär i nivå som partiet legat det senaste året, men över valresultatet på 5,7%. Den högsta nivå Vänsterpartiet nått under mandatperioden är 9,6% i maj 2016. Miljöpartiets problem fortsätter. I februari månads väljarbarometer får partiet 3,2% (-0,4). I riksdagsvalet fick partiet 6,9% och har tappat väljare till Socialdemokraterna och Centerpartiet i första hand, men även till Vänsterpartiet och – Feministiskt Initiativ.

Feministiskt Initiativ noterar i denna mätning 2,1% (+0,8) och vi ser att partiet tar väljare till största del från Miljöpartiet. Tidigare har vi sett ett flöde från V till Fi, men nu ser vi alltså en ny rörelse där väljare i högre grad kommer från Mp.

Rörelserna över blockgränsen är små, bortsett från ett visst flöde mellan Socialdemokraterna och Moderaterna samt från Miljöpartiet till Centerpartiet.

Övriga partier noterar 2,0% (-0,3) och andelen osäkra väljare är 6,7 (+0,2).

Läs också Lena Mellins analys.

Läs rapporten för Väljarbarometer här. väljarbarometer feb 2018

Ta del av väljarbarometerns historik här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizio opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 133 intervjuer under perioden 30 januari  – 5 februari, 2018 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Inizio redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin@inizio.se


Väljarna om Alice Bah Kunke som språkrör

80 procent av de tillfrågade miljöpartiväljarna tror att Alice Bah Kuhnke skulle göra ett bra jobb som språkrör.

Det visar Aftonbladet/Inizios undersökning efter att kulturministern sagt att hon är villig att axla rollen som språkrör i framtiden.

– Det är en överväldigande majoritet som är positiva bland de egna väljarna den dag hon skulle vilja bli språkrör, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Får kulturminister Alice Bah Kuhnke frågan om hon vill bli språkrör så kommer hon att säga ja.

Det avslöjade hon för Aftonbladet i fredags.

– Om kongressen vill det, då är jag beredd att axla det ansvaret, säger hon.

Båda språkrören har avböjt att kommentera officiellt men på Twitter skriver Isabella Lövin:

– Alice är en kraft-dynamo av ovanligt slag, så glad över att ha hennes stöd som språkrör! Hon är också en av många starka företrädare som är beredda att ta ansvar i framtiden, det är bra. Tillsammans laddar vi för den viktigaste valrörelsen hittills!

Nu visar också Aftonbladet/Inizios mätning visar att en stor del av de tillfrågade miljöpartiväljarna tror att Bah Kuhnke skulle klara jobbet galant. 80 procent tror att hon skulle göra ett bra jobb.

Undersökningen i sin helhet visar att:
– Miljöpartisterna föredrar Isabella Lövin (41%) som kvinnligt språkrör för partiet och Gustav Fridolin (44%) som manligt språkrör. Det är alltså inte en majoritet bland miljöpartisterna vare sig för Isabella Lövin eller Gustav Fridolin och många miljöpartister uppger att de istället föredrar även Alice Bah Kunke (25%) och det tidigare, fortfarande populära språkröret, Maria Wetterstrand (25%).
– Bland allmänheten är många tveksamma både när det gäller manligt språkrör (49% tveksamma) och kvinnligt språkrör (37% tveksamma). Den populäraste kvinnan bland svenska folket är Maria Wetterstrand (28%) och populäraste mannen är Peter Eriksson (20%). De nuvarande språkrören Isabella Lövin uppskattas av 9% bland allmänheten och Gustav Fridolin uppskattas av 13% bland allmänheten.
– 25% bland miljöpartisterna föredrar alltså Alice Bah Kunke som språkrör och motsvarande andel bland allmänheten är 18%.
– De allra flesta miljöpartister (80%) tror dock att Alice Bah Kunke skulle göra ett bra jobb som språkrör för partiet. Bland allmänheten är det ungefär lika många som tror att hon skulle göra ett bra jobb (35%), som tror att hon skulle göra ett dåligt jobb (34%), som är tveksamma (31%).
– De allra flesta Miljöpartister (76%) uppger att de är tveksamma till om Alice Bah Kunke skulle göra ett bättre eller sämre jobb än nuvarande språkrör Isabella Lövin. Detta gäller även många bland allmänheten (48%). Det är dock fler bland allmänheten som tror att Alice Bah Kunke skulle göra ett bättre jobb (33%) än Isabella Lövin (19%). Detta hänger troligen samman med att Bah Kunke är mer känd för allmänheten än Isabella Lövin.
Ta del av tabellerna här: AliceBahKunke 19 januari 2018
Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen omfattar 1717 intervjuer med allmänheten 16 år och äldre och 170 intervjuer med miljöpartister den 19 januari den 2017 och är genomförd som en webbundersökning.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Så var 2017 del 2

Inizio ombad ett urval av svenska folket att beskriva 2017 med ett ord och vi finner då följande mönster när vi sammanställer orden utifrån vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag:

 

Om undersökningen

Undersökningen bland svenska folket är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1646 intervjuer under perioden 27 december, 2017 – 3 januari, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.