Sakpolitiskt ägande

Aftonbladet/Inizio presenterar idag vilka partier som äger nio olika sakfrågor. Hälften av partierna i riksdagen äger ingen av dessa sakfrågor. Det gäller Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna är varken bäst, näst bäst eller ens tredje bästa parti i någon fråga.

Socialdemokraterna äger flest sakfrågor, nämligen Försvar, Äldreomsorgen, Sjukvården och Skola & Utbildning. Moderaterna äger frågorna som rör Svensk Ekonomi och Sysselsättning & Jobb. Sverigedemokraterna anses ha bäst politik avseende Flykting & Invandring samt Lag & Ordning. Slutligen är det Centern som äger frågan om Miljö & Klimat.

Läs hela rapporten här: Sakpolitik Rapport September 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1167 intervjuer under perioden 19 augusti – 1 september 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Viktigaste politiska fråga september 2017

Sjukvården (38%) är den viktigaste politiska frågan för svenska folket idag, följt av Flykting & invandring (36%) och Lag & ordning (32%). Detta visar en undersökning av Inizio som publiceras i Aftonbladet idag, ett år före riksdagsvalet. Vid samma tidpunkt för tre år sedan var de tre viktigaste frågorna istället Utbildning & skola (36%), Sysselsättning & jobb (35%) följt av Sjukvård (27%). Frågan om Flykting & Invandring låg på femte plats (19%) och Lag & Ordning på tionde plats (9%). Lag % ordning började växa som ett prioriterat område hösten 2015 i samband med flyktingkrisen.

Skärmavbild 2017-09-09 kl. 08.02.04

Det skiljer sig mellan vilka frågor som män och kvinnor tycker är viktiga. Kvinnor och män har samma frågor som de tre viktigaste, men där frågan om sjukvård är mycket viktigare för kvinnor (46%) än för män (30%), män prioriterar Flykting & invandring och Lag & ordning i sin tur högre än kvinnor, men skillnaden är inte lika stor. Kvinnor prioriterar frågor som rör Skola & utbildning och Miljö & klimat högre, liksom äldreomsorg, jämställdhet och antirasism högre än män. Män tycker istället att frågor som rör försvaret, skatter och den egna ekonomin är viktigare än kvinnor. Boende i storstäder prioriterar frågor som Miljö & klimat och Bostäder högre än de som bor i mindre städer och på landsbygden där det är frågor som rör Sjukvård, Äldreomsorg och Den egna ekonomin som är viktigare än för andra.

Om man tittar på vilka frågor som olika partiers sympatisörer ser man hur olika grupperna prioriterar:

Moderaterna: Lag&Ordning (44%), Flykting&Invandring (42%), Sjukvård (26%) och Svensk Ekonomi (26%).

Liberalerna: Sjukvård (39%), Utbildning&Skola (38%), Lag&Ordning (30%) och Försvar (27%)

Centern: Sjukvård (33%), Utbildning&Skola (32%), Sysselsättning&Jobb (32%) och Miljö&Klimat (28%)

Kristdemokraterna: Flykting&Invandring (47%), Lag&Ordning (39%), Sjukvård (30%) och Utbildning&Skola (25%)

Socialdemokraterna: Sjukvård (49%), Utbildning&Skola (37%), Sysselsättning&Jobb (26%) och Miljö&Klimat (21%)

Vänsterpartiet: Sjukvård (40%), Vinster/Valfrihet i välfärd (36%), Utbildning&Skola (30%), Jämställdet (29%)

Miljöpartiet: Miljö (82%), Utbildning&Skola (40%), Jämställdhet (24%) och Sjukvård (23%)

Sverigedemokraterna: Flykting&Invandring (80%), Lag&Ordning (60%), Sjukvård (36%) och Äldreomsorg (19%)

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3 291 intervjuer under perioden 11 augusti – 6 september 2017 och genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 

 

 

 

 

 


Stödet för SD-samarbete minskar bland Alliansväljare

Allt färre Alliansväljare vill att de borgerliga partierna ska bilda regering med stöd av SD om de rödgröna blir större i nästa val. Fler vill se ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Det visar en ny mätning från Aftonbladet/Inizio som presenteras idag ett år före riksdagsvalet. Det är framförallt Moderata sympatisörer som i lägre utsträckning tycker att samarbete med SD är att föredra, men andelen minskar även bland övriga sympatisörer inom C, L och KD. Det regeringsalternativ som flest Alliansväljare samlas kring är att samverka med S.

Skärmavbild 2017-09-09 kl. 17.58.35

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre som röstar på något av Allianspartierna (m, c, kd, l). Undersökningen omfattar 814 intervjuer under perioden 28 augusti – 6 september 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

Om Alliansen blir mindre än de rödgröna (s, v, och mp) efter riksdagsvalet 2018, vilket av följande regeringsalternativ föredrar du? Även om det är svårt, välj det alternativ som ligger närmast din uppfattning.

Alliansen bildar regering med stöd av SD

Alliansen bildar regering med stöd av S

Alliansen bildar regering med stöd av MP

Alliansen bildar regering med stöd av V

Alliansen bildar regering tillsammans med SD

Alliansen, eller delar av den, bildar regering tillsammans med S

Alliansen, eller delar av den, bildar regering tillsammans med V

Alliansen bildar regering tillsammans med MP

Alliansen, eller delar av den, bildar regering tillsammans med S, MP och V

Inget av ovanstående

Tveksam, vet ej


Väljarbarometer 9 september 2017

Skärmavbild 2017-09-07 kl. 22.29.21Ett år före riksdagsvalet publicerar Aftonbladet/Inizio september månads väljarbarometer. Sedan förra mätningen har Anna Kinberg Batra meddelat att hon avgår som partiledare för moderaterna och Transportstyrelsens kritiserade IT-upphandling har fortsatt att dominera nyhetsrapporteringen där även EU- och Handelsminister Ann Lindhe, som vid tidpunkten var statssekreterare hos Inrikesminister Anders Ygeman, har ifrågasatts. Frågan kommer säkert att fortsätta vara aktuell det kommande året och därmed bli en fråga i valrörelsen. Värt att nämna är också den upptrappade konflikten kring Nordkoreas kärnvapensprängningar som påverkar det säkerhetspolitiska läget, vilket kan gynna en sittande regering.

Skillnaden mellan blocken fortsätter att öka. Alliansen tappar stöd och når 37,1% medan det Rödgröna blocket ökar något till 38,8. Så stort övertag har det Rödgröna blocket haft sedan april 2015, alltså på 2,5 år.

Inom Alliansen backar samtliga partier något, utom Moderaterna som ökar en smula. Rörelserna för enskilda partier är dock små, men läget är allvarligt för Liberalerna som i denna mätning hamnar under 4-procentsspärren med 3,6% (-0,5 procentenheter). Liberalerna fick 5,4% i Riksdagsvalet och har bara nått över denna nivå i samband med regeringskrisen i november 2014 då man noterade 6,1%. Birgitta Olsson meddelade att hon utmanar Jan Björklund som partiledare i början av juni. Trots att Jan Björklund har starkt stöd inom partiet kommer valet av partiledare ske först i november på Landsmötet.

Moderaterna är inne i en djup kris och opinionsstödet har rasat från riksdagsvalet 2014 då man fick 23,3%. I denna mätning får moderaterna 16,5% (0,5 procentenheter), en svag ökning som det är för tidigt att dra några större växlar på. Efter att Anna Kindberg Batras avgång meddelats den 25 augusti har partistyrelsen och valberedningen meddelat att en  ny partiledare ska väljas vid en extrastämma den 1 oktober.

Centerpartiet får 12,3% (-0,6 procentenheter). Centerpartiet har haft stora framgångar och fördubblat väljarstödet sedan riksdagsvalet då man fick 6,1%. Partiet har tagit väljare från övriga Allianspartier, framförallt Moderaterna och även från Miljöpartiet. Den starka uppgången är dock bruten och C ligger 1,3 procentenheter under toppnoteringen på 13,6% i maj.

Kristdemokraterna når 4,7% (-0,1 procentenheter). Partiet fick 4,6% i riksdagsvalet och har under mandatperioden balanserat runt 4-procentsspärren. Partiet har tappat väljare till SD och tagit väljare inom Alliansen, framförallt från L och M. Partiets fokus på hårdare politiska frågor som Lag och Ordning under Ebba Busch Thors ledning har lett till att partiet idag har fler manliga än kvinnliga väljare.

Socialdemokraterna når 28,8% (0,1 procentenheter) och har inte haft så stort stöd sedan april 2015. I riksdagsvalet fick S 31,0%. Den högsta siffran under mandatperioden är 33,0% i januari 2015, direkt efter att Decemberöverenskommelsen slöts. S har tappat väljare främst till SD, men även till V. Annars är Miljöpartiet den stora vinnaren som ökar till 3,5%, en uppgång med 0,9 procentenheter sedan augusti. Vid en jämförelse med valresultatet då MP fick 6,9% är partiet dock halverat och det är svårt att se hur partiet ska komma ur svackan man varit i sedan krisen våren 2016. Vänsterpartiet ligger i princip still och når 6,5% (0,3 procentenheter) i denna mätning. I riksdagsvalet 2014 fick V 6,5% och stärkt sig i väljaropinionen som stödparti till regeringen. Sammantaget ökar alltså det Rödgröna blocket.

Sverigedemokraterna når 19,9% (-0,2 procentenheter). Under mandatperioden är SD vinnare, med en fantastisk uppgång från valresultatet på 12,9%. Partiet har tagit väljare från alla partier, men främst från Moderaterna och i något mindre utsträckning från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

I snitt uppger 9,3% av väljarkåren att de är osäkra vilket parti det skulle rösta på om det vore val idag. De partier med störst andel osäkra väljare, dvs väljare som röstade på partiet i riksdagsvalet 2014, men som idag uppger att de inte vet vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag är Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs rapporten här: Väljarbarometer september 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 066 intervjuer under perioden 1-6 september, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


M-väljarna vill att M fortsätter samtal med SD

Under sin tid som partiledare så har Anna Kinberg Batra fått kritik för beskedet att Moderaterna ska samtala med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott och förhandla med Sverigedemokraterna i enstaka frågor. Enligt en undersökning som genomförts av Aftonbladet/Inizio vill majoriteten (70%) av moderaternas egna väljare att dem fortsätter samtala med SD, 17% tycker inte det och 13% är tveksamma.

samtala_SD_2

Anna Kinberg Batra har meddelat att hon avgår som partiledare för moderaterna. Nu söker moderaterna en ny partiledare. I samma undersökning så ställdes en fråga om vilka tre egenskaper som de tillfrågade tycker är viktigast hos en ny partiledare för moderaterna. ”Tydliga värderingar” och ”förtroendeingivande” är det två viktigaste egenskaperna som får 53% vardera. På andra plats kom ”förmåga att fatta beslut” (40%) och därefter ”statsmannamässig” (36 procent). På sista plats hamnar ”humoristisk”, 5 procent av m-väljarna tycker det är viktigt. Två andra egenskaper som hamnar längre ner är ”positiv” och ”entusiasmerande” (14 respektive 12 procent).

samtala_SD_1

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1628 intervjuer under perioden 28-31 augusti 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Fråga 1: Anna Kinberg Batra har meddelat att hon avgår som partiledare för moderaterna. Nu söker moderaterna en ny partiledare. Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en ny partiledare för moderaterna?
Fråga 2: Anna Kinberg Batra har under sin tid som partiledare fått kritik för beskedet att Moderaterna ska samtala med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott och förhandla med Sverigedemokraterna i enstaka frågor. Tycker du att Moderaterna ska fortsätta att ha denna hållning eller inte?


Om tiggeriförbud

En ökande andel svenskar vill införa tiggeriförbud visar en undersökning som idag presenteras i Aftonbladet. Nyligen fattade Vellinge kommun i Skåne beslut om att införa ett lokalt tiggeriförbud. Denna linje vinner ökat stöd bland svenska folket. Inizio har sedan valet 2014 genomfört undersökningar om svenska folkets inställning till tiggeriförbud. Fram till augusti 2016 ställdes följande fråga: ”Tycker du att det är ett bra eller ett dåligt förslag att förbjuda tiggeri?” Andelen som tycker att det är ett bra förslag att förbjuda tiggeri ökade från 37% september 2014 till 57% augusti 2016. Med den allt starkare opinion för ett tiggeriförbud förde förre Justieministern Tomas Bodström fram ett förslag om särskilda licenser för tiggare som fångades upp av statsminister Stefan Löfven. Inizio ändrade därför frågan till: ”Situationen med tiggare på våra gator diskuteras. Det finns olika förslag hur det ska hanteras, vilket förslag ligger närmast din åsikt?”

Skärmavbild 2017-09-05 kl. 08.07.07

En särskild licens för tiggare fick inledningsvis ett visst stöd. Med fler alternativ fanns det ändå fortsatt en majoritet för att förbjuda tiggeri och i denna mätning kan vi konstatera att stödet för en särskild licens snarare förlorat stöd. Andelen som tycker att tiggeri ska förbjudas ökar. Opinionen för förbud är starkare bland män än bland kvinnor. Förbudslinjen är starkare bland Sverigedemokrater (90%), Moderater (80%) och Kristdemokrater (68%). Bland Alliansväljare är stödet för ett förbud i snitt 64 procent och det är alltså Centerväljare som i lägre utsträckning håller med om ett förbud (43%). Bland de Rödgröna väljarna är 35 procent för ett förbud, där Socialdemokrater är mest positiva (39%), medan färre Miljöpartister (26%) och Vänsterpartister (19%) håller med. Det är främst yngre under 29 år som gillar idén med en särskild licens eller att tiggarna ska tillåtas fritt. En särskild licens för tiggare har inte något särskilt stöd i någon annan grupp. De skäl som förs fram för att förbjuda tiggeri är att det är ovärdigt, stör ordningen och att Sverige istället bör sätta press på  hemländerna. De som tycker att tiggeri bör tillåtas fritt säger istället att man inte kan förbjuda fattigdom och många landar också i slutsatsen att Sverige bör sätta press på hemländerna.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2342 intervjuer under perioden 30 augusti – 4 september 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Väljarnas syn på nästa m-partiledare

Enligt en undersökning som genomförts av Aftonbladet/Inizio om vem som ska bli nästa partiledare för moderaterna är Carl Bildt är populärast bland både allmänheten och moderaterna själva. Anna Kinberg Batra meddelade att hon avgår som partiledare för moderaterna och valberedningen har träffats för att påbörja arbetet med vem som ska ta över posten. Ingen har hittills meddelat att de ställer upp.
Bland allmänheten kommer Mikael Odenberg och Hanif Bali på andra och tredje plats. Ulf Kristersson på fjärde plats. Bland moderaterna själva toppar Carl Bildt och på andra plats kommer Ulf Kristersson.
Inizio ställde frågan:
Anna Kinberg Batra har meddelat att hon avgår som partiledare för moderaterna. Vem tycker du ska efterträda henne som partiledare för moderaterna?
Skärmavbild 2017-08-27 kl. 21.56.41

Andra namn som nämns under kategorin Någon annan är Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Alice Teodorescu och Tove Lifvendahl.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1400 intervjuer under perioden 25-26 augusti 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågorna som ställdes var:

Anna Kinberg Batra har meddelat att hon avgår som partiledare för moderaterna. Vem tycker du ska efterträda henne som partiledare för moderaterna?

Carl Bildt

Mikael Odenberg

Hanif Bali

Ulf Kristersson

Någon annan, vem?

Elisabeth Svantesson

Johan Forsell

Tomas Tobé

Jessica Polfjärd

Irene Svenonius

Tveksam, vet ej


Fler moderata sympatisörer tycker AKB ska stanna än avgå

En Inizio-undersökning som presenteras i Aftonbladet idag visar att 47% av svenska folket tycker att AKB ska avgå, 32% att hon ska vara kvar och 21% är osäkra.
Bland moderater tycker de fler (43%) att hon ska vara kvar, än som tycker att hon ska avgå, var tredje (36%) och var femte (21%) är tveksamma.
AKB
moderaterna1
Bland de som tycker att hon ska avgå är det vanligaste (44%) att man inte vet vem som ska ersätta henne. Bland de kandidater som nämns är de populäraste kandidaterna  Ulf Kristersson (17%) och Mikael Odenberg (14%).
jpg
Bland moderaterna själva är det Ulf Kristersson (32%) främst och Mikael Odenberg (12%) och Elisabeth Svantesson (10%). Var fjärde moderat sympatisör (23%) är tveksamma.
 moderaterna
Bland kommentarerna finns många röster bland moderaterna som pratar om mobbing och att moderaternas problem inte är begränsat till ledarskapsfrågan. En tolkning är att de moderater som är kvar i partiet trots allt, i högre utsträckning än förra mätningen i juni, sluter upp bakom AKB. Många kritiker har redan lämnat partiet. Om vi alltså jämför med undersökningen som genomfördes i juni i samband med förra gången avgångskrav restes visade den att ungefär lika många var för att hon skulle avgå (41%) som att hon skulle stanna (41%) som partiledare, nu ser det alltså ut som att stödet för henne ökat något internt bland väljarna. Den populäraste kandidaten då att ersätta AKB bland de som ville att hon skulle avgå var Mikael Odenberg. Han tycks nu ha tappat i populäritet.
Moderater i undersökningen som stöttar henne säger:
”Anna Kinberg Batra är den person jag vill se leda Moderaterna, nu och i kommande val. Hon bör inte avgå. Det är viktigt att Moderaterna står enade. Bråk inom partiet skadar bara partiet ytterligare. Det är också viktigt att Anna Kinberg Batra vet att hon har stöd från många av oss väljare.”
”Att svartmåla Anna och genom media försöka få bort henne, utan att tala om vad som kommer i stället, är att driva hetsjakt för sin egen skull. Ett illojalt och trist beteende!”
”En stark, klok och trygg ledare för Sverige = AKB. Sluta mobba henne, för det är under vår värdighet att göra.”
”Jag är orolig för att hela diskussionen om AKB egentligen handlar om att vissa inte vill ha en kvinnlig statsminister.”
”Jag tror partiet förlora på den här debatten. Finns ingen kandidat med mera profil.”
”Moderaterna måste visa enighet kring den förda politiken. De politiker som är oroliga att förlora sitt politiska uppdrag ska inte vara i den branschen.”
”Om AKB mobbas iväg, får partiet inte min röst i framtiden.”
”Vansinnigt att byta partiledare så nära valet. Tyvärr måste AKB bytas ut direkt efteråt. Mycket illa med intern strid nu. Kommunledarna som strider nu har inte gjort ett tillräckligt bra jobb. De kommer att tappa jobbet och det är bra att de också blir utbytta.”
De som tycker att Anna Kinberg Batra ska avgå säger:
”Nedgången måste brytas – det krävs en ny styrman vid rodret.”
”Kinberg Batra kan sakfrågorna men går inte hem. Omöjligt läge.”
Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1483 intervjuer under perioden 23 -24 augusti 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågorna som ställdes var:

Fråga 1

Det diskuteras huruvida Anna Kinberg Batra ska fortsätta vara moderaternas partiledare eller om hon ska avgå. Vad tycker du? Ska hon vara kvar eller avgå?

Vara kvar

Avgå

Tveksam, vet ej

De som svarat avgå fick frågan:

Fråga 2

Vem tycker du isåfall ska efterträda Anna Kinberg Batra som partiledare för moderaterna?

Ulf Kristersson

Mikael Odenberg

Någon annan, vem?

Elisabeth Svantesson

Tomas Tobé

Johan Forsell

Jessica Polfjärd

Irene Svenonius

Tveksam, vet ej

 


Viktigaste politiska fråga – augusti 2017

Skärmavbild 2017-08-26 kl. 10.12.36

Idag publicerar Aftonbladet/Inizio undersökningen om vilka politiska frågor som är viktigast för svenska folket. Idag är frågan om Sjukvård (37%) den viktigaste politiska frågan för svenska folket, följt av  Flykting & Invandring (35%) och Lag & Ordning (32%). Det har därmed skett en omsvängning från juni då Flykting & Invandring var viktigast. Under sommaren har det varit stor fokus kring krisen inom förlossningsvården bl a. På ett år har frågan gått från 26% av svenska folket som tyckte den var viktig till 37% idag, alltså en ökning med 11 procentenheter vilket innebär att det är den fråga som ökat mest i betydelse jämfört med för ett år sedan.

Läs tidsserien här: Tidsserie augusti 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 448 intervjuer under perioden 11-15 augusti 2017 och genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Frågan som ställdes var:

Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre

Flyktingar & Invandring

Sjukvård

Lag & Ordning

Utbildning & skola

Sysselsättning & jobb

Den svenska ekonomin

Äldreomsorg

Miljö & Klimat

Skatter

Trygghetssystemen

Vinster/valfrihet i välfärden

Försvar

Jämställdhet

Antirasism

Bostäder

Din egen ekonomi

Företagens villkor

EU/Euro

Barnomsorg

Internationella frågor

Energi & kärnkraft

Trafik & kommunikation

Kultur

Integritet på Internet

Bistånd till fattiga länder

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej

 

 


Väljarbarometer 16 augusti 2017

Skärmavbild 2017-08-15 kl. 16.16.20Idag publicerar Aftonbladet/Inizios den första Väljarbarometern efter sommaren som, politiskt, dominerats av ifrågasatta Transportstyrelsens IT-upphandling. Den resulterade i att Alliansen hotade med misstroendevotum mot tre statsråd och Stefan Löfven svarade med att låta Infrastrukturminister Anna Johansson och Inrikesminister Anders Ygeman gå, men behöll Försvarsminister Peter Hultqvist.  Frågan är ännu inte utredd och kommer säkert att vara aktuell en längre tid. För svenska folket inträffade händelsen mitt under sommarsemestern och frågan är hur intresserade allmänheten var av att hålla sig uppdaterade kring detaljerna.

Klart är dock att Stefan Löfven och socialdemokraterna framstår som vinnare. En minst lika viktig faktor i sammanhanget är också att Stefan Löfven inte valde att åka till Almedalen utan istället möta svenska folket på en Sverigeturné. Socialdemokraterna ökar i denna mätning till 28,7, en uppgång med 1,6 procentenheter sedan juni.

Moderaternas problem fortsätter. I denna mätning noterar partiet 16,0 vilket är en nedgång med 0,8 procentenheter sedan förra mätningen och är också den lägsta siffra som partiet noterat sedan riksdagsvalet. Även Liberalerna backar och når 4,1% (-0,6). Liberalerna är i ett svårt läge, där partiet inte lyfter och partiledaren Jan Björklund är utmanad av Birgitta Olsson. Partiet har sedan valet tappat väljare till i huvudsak Moderaterna och Centerpartiet, vilket innebär utmaningar när det gäller att växa i skuggan av det, i dagsläget tre gånger så stora centerpartiet med en liberal framtoning. Centerpartiet noterar 12,9% (+0,5). Centerpartiets uppgång bröts i juni månad, vilket är möjligt är tillfälligt om man ser till denna mätning där partiet alltså ökar något.  Annie Lööf är den partiföreträdare som flest svenskar har förtroende för och hennes populäritet i de egna leden är stort. Vi ser dock att hon,   liksom i princip alla övriga partiledare utom Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor tappat i förtroende under sommaren. Kristdemokraterna är också det enda parti i Alliansen som går framåt och går från 4 procent till 4,8 procent.

Som tidigare konstaterats har Sverigedemokraterna etablerats som ett parti som var femte svensk sympatiserar med. I denna mätning får partiet 20,1%, en tillbakagång med 1,0 procentenheter. Jimmie Åkesson meddelade snabbt att partiet stöttade Alliansens hot om misstroendeförklaring.

Vänsterpartiet står i princip still och noterar 6,8 (-0,2). Däremot är det fortsatt mycket svårt för Miljöpartiet som får 2,6% (-0,5). Partiet har legat under den viktiga 4 procentsspärren sedan februari i år, dvs åtta månader i rad och har tappat väljare till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det är svårt att se vad som ska få partiet att lyfta. Båda språkrören har de lägsta förtroendesiffrorna och miljöfrågan som är viktig för partiets väljare upplevs hanteras bättre av Centerpartiet. Den andra frågan som partiet driver är skolfrågan och den är inte särskilt viktig för deras väljare och dessutom upplevs regeringskollegan Socialdemokraterna ha bättre politik för detta.

Skillnaden mellan blocken är liten, men en viktig förändring är att för första gången sedan mars 2016 har De rödgröna övertag över Alliansen med 0,3 procentenheter. Alliansen når 37,8% (-0,1) och de Rödgröna får 38,1% (+0,9) och – då är alltså Miljöpartiet med som inte skulle komma in i riksdagen om det vore val idag.

Andelen osäkra väljare är 9,7% (+0,9).

Läs rapporten här: väljarbarometer aug 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 037 intervjuer under perioden 7-14 augusti, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.