Få väljare har mp som näst bästa parti

Idag inleder Miljöpartiet sin kongress i Linköping. Enligt senaste Väljarbarometern från Aftonbladet/Inizio skulle tre procent lägga sin röst på Miljöpartiet om det vore val i dag. Fyra procent av väljarna anser att Miljöpartiet är näst bästa parti. Lägger man samman dessa två siffror ger det idag en potential om 7 procent. Läs Lena Mellins analys i Aftonbladet här.
Inizio ställde frågan om vilket parti väljarna tycker är näst bäst och får följande resultat:
Skärmavbild 2017-05-26 kl. 09.21.32

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 2974 intervjuer under perioden 6-15 mars, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

Vilket parti tycker du är näst bäst?

Moderaterna

Liberalerna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Sverigedemokraterna

Feministiskt Initiativ

Annat parti, vilket?

Tveksam, vet ej


Förtroendet för Postnord

Inizio har genomfört en undersökning om Postnord på uppdrag av Svd som publiceras idag. Den visar att förtroendet för Postnord har minskat sedan förra mätningen i oktober 2016. Idag har mer än varannan svensk (54%) ganska eller mycket litet förtroende för Postnord. För ett halvår sedan var det 48 procent. Andelen som har stort förtroende (mycket+ganska) är idag 16 procent jämfört med 23 procent för ett halvår sedan. I samma undersökning ställdes även frågan om förtroendet för SJ. Andelen som uppger att de har ganska eller mycket litet förtroende för SJ är 38 procent. Andelen som uppger att de har stort förtroende för SJ är 26 procent.

Skärmavbild 2017-05-26 kl. 08.28.47

Andelen som varit med om att ha blivit av med försändelser en eller flera gånger är oförändrat jämfört med ett halvår sedan. 41% av svenskarna säger sig ha blivit av med post. Nästan lika många, 46%, säger att de inte blivit drabbade det senaste året.

 

Skärmavbild 2017-05-26 kl. 08.32.15

Inizio bad också respondenterna uppge vad de varit med om. Några röster säger:

”Postnord hade felmärkt mitt paket, som därför fanns på utlämningsstället men ändå inte kunde hittas. Efter många telefonsamtal kunde jag ett par veckor senare hämta ut paketet med mina vid det laget döda växter.”
”Beställde linser på nätet som aldrig kom. Postnord var inte särskilt hjälpsamma utan jag fick försöka hitta paketet själv utan framgång. Efter ett tag kom fakturan för linserna vilket innebar mer strul för att slippa betala för en vara jag inte fått.”
”Ett brev, postat i Linköping kom aldrig fram till min adress i Norrköping.”
”Kallelser till läkarbesök mm som kom efter att man skulle varit där.”
”Där jag bor, läggs posten lite hur som helst så vi får gå runt och ge varandra rätt post. Påminnelser på räkningar trots man inte fått den från början. Hämtat ut saker jag beställt och kartongerna ser ut som dom varit med om en hel del.”

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord på uppdrag av Svenska Dagbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1043 intervjuer under perioden 19-22 maj 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Väljarbarometer 19 maj 2017

Skärmavbild 2017-05-18 kl. 19.57.02Aftonbladet/Inizios andra väljarbarometer för maj månad är den uppgång socialdemokraterna noterade efter terrorattentatet i Stockholm den 7 april i år borta. Före attentatet hade socialdemokraterna 25,7% i mars månads mätning och ökade sedan till 28,3%. I dagens mätning noterar socialdemokraterna åter 25,7%. Det är väntat att uppgången var knuten till terrorattentatet eftersom denna typ av händelser brukar samla en ökad andel väljare kring det statsbärande partiet. Statsminister Stefan Löfven fick också mycket positiv uppmärksamhet i samband med dådet. I andra mätningar Inizio gjort den senaste tiden ser vi dock att socialdemokraterna har stärkt sin ställning inom flera sakpolitiska områden även om det är knappt.

Moderaternas noterar 16,8% av väljarstödet för tredje mätningen i rad och den nedåtgående trend som pågått sedan augusti 2016, då m fick 24,6%, ser ut att vara bruten, i allafall för tillfället. Centerpartiet fortsätter återigen att öka och noterar 13,6% (+0,3) och har mer än fördubblats sedan Annie Lööf kom tillbaka från föräldraledigheten i slutet av mars förra året.  Idag skiljer det 3,2 procentenheter mellan de två partierna. Moderaterna har tappat väljare till Centerpartiet och även till Sverigedemokraterna. Centerpartiet tar också väljare från Miljöpartiet. Liberalerna får 4,7% (-0,3) och Kristdemokraterna 4,2% (-0,5). Sammantaget minskar Alliansen till 39,3 (-0,5).

Inom det Rödgröna blocket noterar vi förutom Socialdemokraternas tillbakagång, att Miljöpartiet fortsatt ligger stadigt under 4%. Miljöpartiet som i april månads Väljarbarometern nådde en bottennotering med 2,5% och för två veckor sedan ökade till 2,9%, får i dagens mätning 3,0% (+0,1). Vänsterpartiet ligger i princip still med 7,2% (+0,3). Det Rödgröna blocket samlar 35,9% (-0,4), vilket i stort alltså förklaras av Socialdemokraternas tillbakagång.

Sverigedemokraterna är fortsatt näst största parti efter Socialdemokraterna och samlar stadigt var femte väljare och får i denna mätning 20,8% (+0,1). De väljarflöden vi ser innebär att Sverigedemokraterna tappar väljare framförallt till Socialdemokraterna.

Alliansen (39,3%) har ett fortsatt övertag över det Rödgröna blocket (35,9) med 3,4 procentenheter.

Andelen osäkra väljare är 9,9% (+0,6).

Läs rapporten här: väljarbarometer maj 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 034 intervjuer under perioden 10 maj – 17 maj, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Fortsatt nej till vinster i välfärden

Skärmavbild 2017-05-17 kl. 16.33.23Inizio har på uppdrag av Aftonbladet ställt frågan ”Det pågår en debatt om vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg som bedrivs av privata företag. Markera det alternativ som ligger närmast din åsikt.” Tidigare undersökningar gjordes 2016 och 2015. Undersökningen publiceras idag i Aftonbladet och resultatet visar att en klar majoritet av svenska folket är för någon form av vinstbegränsning. Aftonbladet skriver ”Regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu har tidigare föreslagit att vinsterna i skattefinansierade företag inom skolan, vården och omsorgen ska begränsas. Nu i veckan slog han fast att det är för krångligt att göra som Alliansen vill, höja kraven på kvaliteten och därmed bakvägen begränsa eventuella övervinster.”

Respondenternas respektive uppfattningar i denna fråga är relativt stabila över tid. Svarsfördelningen i den senaste mätningen som genomfördes i april 2017 stämmer väl överens med resultaten från de undersökningar som genomfördes i oktober – november 2016 samt mars 2015. Samma fråga ställdes vid alla dessa tre tillfällen. Även i undersökningarna från oktober – november 2016 och mars 2015 så är 3 av 4 respondenter för en vinstbegränsning i någon form.

3 av 4 tillfrågade respondenter stödjer vinstbegränsning i någon form för privata aktörer inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Flest respondenter, 41%, samlas kring alternativet som tillåter en begränsad vinst. Endast knappt var fjärde respondent anser att företag ska som i dag själva bestämma om storleken på och förutsättningarna för vinstutdelning. Fler män (31%) samt äldre respondenter tycker att företagen själva ska få bestämma om vinstutdelning jämfört med kvinnor (18%) och yngre respondenter. Skillnaden mellan blocken är tydliga då nästan hälften av alliansens väljare är för att företagen själva ska få bestämma samtidigt som nästan en överväldigande majoritet (97%) av regeringsväljare stödjer vinstbegränsning i någon form.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1068 intervjuer under perioden 3-6 april 2017 och genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var: Det pågår en debatt om vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg som bedrivs av privata företag. Markera det alternativ som ligger närmast din åsikt.


Väljarbarometer 3 maj 2017

Skärmavbild 2017-05-03 kl. 10.42.47I Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för maj månad avstannar Moderaternas tapp för första gången sedan augusti månad 2016. Då noterade Moderaterna 24,6% och har sedan dess backat till 16,8% i april. I denna mätning får moderaterna samma resultat, 16,8%. Anna Kinberg Batra kommenterar undersökningen här. Denna väljarbarometer är gjord under perioden 24 april  – 1 maj, mätperioden inleddes alltså drygt två veckor efter terrorattentatet i Stockholm. Mätningen dessförinnan var också i sin helhet gjord efter terrorattentatet och visade en uppgång för socialdemokraterna på 2,6 procentenheter till 28,3%. I denna mätning backar socialdemokraterna något till 26,5% (-1,6), vilket inte är oväntat. Det brukar vara så att väljarna kortsiktigt sluter upp bakom det statsbärande partiet när kriser inträffar, vilket det ser ut som att vi ser här.

Centerpartiet fortsätter återigen att öka och noterar 13,3% (+0,8) och har mer än fördubblats sedan Annie Lööf kom tillbaka från föräldraledigheten i slutet av mars förra året. Idag skiljer det 3,5 procentenheter mellan de två partierna. Moderaterna har tappat väljare till Centerpartiet och även till Sverigedemokraterna. Centerpartiet tar också väljare från Miljöpartiet. Liberalerna får 5,0% (+0,6) och Kristdemokraterna 4,7% (+0,1). Sammantaget ökar Alliansen till 39,8 (+1,5).

Inom det Rödgröna blocket noterar vi förutom Socialdemokraternas tillbakagång, att Miljöpartiet fortsatt ligger stadigt under 4%. Miljöpartiet som i förra Väljarbarometern nådde en bottennotering med 2,5%, får i dagens mätning 2,9% (+0,4). Vänsterpartiet ligger i princip still med 6,9% (+0,2). Det Rödgröna blocket samlar 36,3% (-1,2), vilket i stort alltså förklaras av Socialdemokraternas tillbakagång.

Sverigedemokraterna är fortsatt näst största parti efter Socialdemokraterna och samlar stadigt var femte väljare och får i denna mätning 20,7% (-0,5). De väljarflöden vi ser innebär att Sverigedemokraterna tappar väljare framförallt till Socialdemokraterna.

Andelen osäkra väljare är 9,3% (-1,6).

Läs rapporten här: väljarbarometer 3 maj 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 200 intervjuer under perioden 24 april – 1 maj, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Väljarbarometer april 2017

Skärmavbild 2017-04-19 kl. 22.25.37

I Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för april månad ökar Socialdemokraterna till 28,3% (+2,6), den högsta noteringen sedan april 2015. Sedan förra mätningen har en terrorattack inträffat i centrala Stockholm och hela mätningen är gjort efter händelsen. Andra mätningar som Inizio genomfört ger höga betyg till Stefan Löfvens insats hittills. Socialdemokraterna tar väljare framförallt från andra rödgröna partier. Miljöpartiet tappar väljare och får 2,5% väljarstöd (-0,6), den lägsta noteringen sedan mätningarna inleddes i samband med riksdagsvalet 2014. Partiet har därmed tappat två tredjedelar av väljarstödet sedan valet och vid sidan av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tappar man till Centerpartiet. Vänsterpartiet tappar något till 6,7% (-0,4).

Även Moderaterna fortsätter att tappa väljarstöd för åttonde månaden i rad, även om tappet avstannat jämfört med tidigare och når idag 16,8% (-0,8), vilket är det lägsta väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014. Moderaterna har därmed tappat en fjärdedel av väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014.

Moderaterna tapp sker framförallt till Centern och Sverigedemokraterna. Två partier som har avsevärt olika hållning i frågor som rör framförallt flykting och invandringspolitiken. Centern når sitt högsta väljarstöd i vår mätserie sedan valet 2014 med 12,5% (+0,4).  Kristdemokraterna noterar 4,6% (0,6) och Liberalerna 4,4% (-0,3).

Sverigedemokraterna tappar något i denna mätning jämfört med mars månad, 21,2% (-1,0) och befäster i denna mätning sin ställning som näst största parti.

Ställningen mellan Alliansen och det Rödgröna blocket minskar. Alliansen i princip ligger still i förhållande till förra mätningen och får 38,3% (-0,1) av väljarstödet. Det Rödgröna blocket 37,5% (1,6), varav regeringspartierna får 30,8%. Trots detta och moderaternas nedgång skulle Anna Kinberg Batra troligen bli statsminister om det vore val idag.

Andelen osäkra väljare ökar till 10,9 procent (2,8) och är störst bland Moderater och Miljöpartister.

Läs rapporten här: väljarbarometer april 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 065 intervjuer under perioden 10 april – 17 april, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Stockholmare om byggboomen

Det är byggboom i Sverige. Men samtidigt är hälften av svenskarna oroade för byggfusk i produktionen. Det visar en opinionsmätning från SvD/Inizio. ”Det har varit byggfusk i två av mina tre köpta nyproducerade lägenheter”, kommenterar en av de intervjuade.

Skärmavbild 2017-04-20 kl. 07.10.09

I debatten om att lösa bostadsbristen i Stockholms län har olika lösningar presenterats. När Inizio frågar om att bygga på höjden är en bra eller en dålig lösning svarar de flesta (69%) att det är en bra lösning. Vid sidan av att bygga på höjden finns andra lösningar och där är hyresrätter det som prioriteras av de flesta, följt av nybyggnad vid överdäckning.

Nästan varannan tillfrågad stockholmare uppger att de oroar sig för byggfusk (46%). De tillfrågade i undersökningen fick med egna ord beskriva vad som oroar och några säger:

”Begreppet svensk kvalitet har ersatts med vinstoptimering”

”Det minsta man kan begära är att bostadsrätter som köps för dyra pengar är gediget byggda, men hållbarheten är troligen sämre än för hyresrätt.”

Bland kommentarerna märks också sådant som att materialval kan ha blivit fel med risk för senare kostnader som följd, i värsta fall också hälsokostnader. Några misstänker att svenska byggnormer och standarder inte efterlevs när så stor del av byggarbetskraften inte talar svenska, och lyfter fram att så många är från Östeuropa.

Ta del av tabellerna här: 170405_bostad_svd

Om undersökningen

Undersökningen är gjord på uppdrag av Svenska Dagbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre boende i Stockholms län. Undersökningen omfattar 542 intervjuer under perioden 13 – 17 april 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

 


Förtroende för partiföreträdarna

Skärmavbild 2017-05-18 kl. 19.05.51I Aftonbladet publiceras i dag svenska folket förtroende för partiföreträdarna. Under våren har man sett ett rejält uppsving bland antalet medlemmar till Centerpartiet. I mars månads mätning gällande allmänhetens förtroende för partiföreträdarna ser vi en klar vinnare Annie Lööf (C) som får hela 41%, åtta procentenheter mer än Stefan Löfven (S) med sina 33%. Sen är läget väldigt jämt om tredje plats som delas Jan Björklund (L) och Jonas Sjöstedt (V) som får 28% var följt av Jimmie Åkesson (SD) med sina 27%.

Tittar man på de senaste två mätningar som gjordes så är det bara Annie Lööf som fortsätter visa en stark positiv förändring. Hon ökade med 10 procentenheter i december 2016 och nu senast med sex procentenheter i mars 2017. Jan Björklund har i senaste mätningen fått ett litet uppsving med 6% jämfört med i december 2016. Ebba Bush Thor har inte visat någon förändring i de senaste tre mätningarna och hållit sig på eller över 20%-strecket. Den allianskollegan vars förtroende nu har dalat under än längre period och som också är den enda partiföreträdaren som tappat i förtroende i de två senaste två mätningar är Anna Kinberg Batra.

Jimmie Åkesson som i tidigare mätningar varit den enda partiföreträdaren som visat positiva förtroendesiffror sedan mars 2016 förra året har för första gången tappat med 4 procentenheter.

Bland den sittande regeringen är det bara Stefan Löven som uppvisar en blygsam positiv förändring. Han ligger på andraplats med 33% och ökat med 2%. I decembers mätning fick han upp förtroendesiffran med 1%. Förtroendet för Jonas Sjöstedt är relativt stabilt och har legat på 28%-29% i de tre senaste mätningarna.

Miljöpartiet skulle idag inte klara fyraprocentsspärren och inte överraskande har deras språkrör dem lägsta förtroendesiffrorna. Isabella Lövin (MP) som fick ett uppsving efter att hon ersatt Åsa Romson som språkrör tappar mest i förtroende (-5%) sedan mätningen i december 2016. Nu är det 15% som har stort eller mycket stort förtroende för henne. Kollega Gustav Fridolin har minst förtroende och ligger på 14%. Det verkade som han var på uppgång tittar man på december mätningen då han ökade med två procentenheter jämfört med juni 2016 men senaste mätningen gick han ner med två procentenheter.

Skärmavbild 2017-05-18 kl. 19.05.30

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1233 intervjuer under perioden 27 – 31 mars 2017 och genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var: Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare. Har du mycket stort, stort, litet eller inget förtroende för…?

 


Väljarbarometer mars 2017

Skärmavbild 2017-03-16 kl. 08.19.03

I Aftonbladet/Inizios väljarbarometer för mars månad fortsätter Moderaterna att tappa väljarstöd för sjunde månaden i rad och når idag 17,6% (-2,2), vilket är det lägsta väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014.  Sedan Anna Kinberg Batra i januari aviserade att Moderaterna är redo att gå fram med en gemensam alliansbudget, vilket därmed skulle innebära att man försöker fälla regeringen med Sverigedemokraternas hjälp och även meddelade att moderaterna vill börja samarbeta med Sverigedemokraterna i utskotten har moderaterna tappat 3,7 procentenheter. I och med denna mätning har moderaterna tappat en fjärdedel av väljarstödet sedan riksdagsvalet 2014.

Moderaterna tapp sker framförallt till Centern och Sverigedemokraterna. Två partier som har avsevärt olika hållning i frågor som rör framförallt flykting och invandringspolitiken. Centern fortsätter därmed att öka och når sitt högsta väljarstöd i vår mätserie sedan valet 2014 med 12,1% (+1,2). Centerna tar väljare framförallt från Moderaterna och Miljöpartiet. Övriga allianspartier ökar något, KD når i denna mätning 4,0% (-0,2) och L 4,7% (-0,7). Sammantaget innebär det att Alliansen tappar i förhållande till förra mätningen och får 38,4% (-1,9) av väljarstödet. Trots detta och moderaternas nedgång skulle Anna Kinberg Batra troligen bli statsminister om det vore val idag.

Sverigedemokraterna ökar något i denna mätning jämfört med februari månad, 22,2% (0,7) och tangerar därmed sin högsta notering sedan riksdagsvalet. Vi ser i underlaget att partiet tar väljare från Moderaterna, men att man också tappar till dem, vilket i denna mätning trots allt innebär ett nettoflöde till sd.

Socialdemokraterna ökar något och har idag stöd av 25,7% (0,7) av väljarna. Miljöpartiet minskar något och får 3,1%  (-0,6) av väljarstödet, vilket är den lägsta siffra som uppmätts under mandatperioden och innebär också att partiet mer än halverats sedan riksdagsvalet. Miljöpartiet tappar främst till Centern och Socialdemokraterna.  Vänsterpartiet ligger i princip still och når i denna mätning 7,1% (-0,2). Sammantaget får det Rödgröna blocket 35,9% (-0,1), varav regeringspartierna får 28,8%.

Andelen osäkra väljare är 8,1 procent (-0,7).

Läs rapporten här: väljarbarometer mars 2017

Läs hela tidsserien här: Väljarbarometer historik

Läs också Lena Mellins analys.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 304 intervjuer under perioden 8-14 mars, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 


Om skönhetsingrepp

Svenska Dagbladet skriver idag om skönhetsbranschen som växer och antalet företag som jobbar med skönhetsvård har dubblerats på tio år. Samtidigt blir behandlingarna både fler och alltmer avancerade. Antalet utfärdade recept på botox, som används både medicinskt och estetiskt, har även det mer än fördubblats under det senaste decenniet, visar statistik från Socialstyrelsen.

Trots att bröst- och läppförstoringar, olika injektionsbehandlingar mot rynkor och regelrätta operationer i syfte att kosmetiskt förändra utseendet är både kostsamma och långt ifrån riskfria, kan nästan 30 procent av Sveriges befolkning tänka sig att genomgå en skönhetsoperation. Bland de under 29 är siffran så hög som 50 procent. Det visar en opinionsundersökning från Inizio som SvD låtit göra. Undersökningen visar också att 9 procent av svenskarna kan tänka sig att använda botox eller fillers.

 

Fakta om undersökningen

• Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av SvD inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre.

• Undersökningen omfattar 1 080 intervjuer bland allmänheten under perioden 27–30 januari 2017, och är genomförd som en webbundersökning.