Oro för miljö och pensioner ökar bland svenskarna

Det som oroar svenskarna mest är segregationen och våldet i samhället samt att vården inte fungerar. Det visar en undersökning som presenteras i Aftonbladet idag. Undersökningen är en återupprepning av en undersökning som genomfördes i november 2016. Det som ökar mest är oron för miljöförstöring och för att inte få en tillräckligt stor pension.  Regelbundet genomför Inizio en undersökning om vilka samhällsfrågor som svenskarna tycker är viktigast och denna undersökning är en fördjupning för att förstå på vilket sätt frågor som Flykting/Invandring, Lag/Ordning, Vård och Skola engagerar svenskarna.

I november 2016 var Trump nytillträdd som president för USA och det fanns en oro kring vad det nya ledarskapet för världens ledande supermakt skulle föra med sig. I Sverige upplevde Moderaterna en motig tid i opinionen och var i princip jämnstora med Sverigedemokraterna och även Socialdemokraterna hade lågt väljarstöd. Den viktigaste samhällsfrågan för svenska folket handlade om Flykting/Invandring, följt av Utbildning/Skola och Vård. Det som oroade svenskarna mest och i lika hög utsträckning vid denna tid var segregationen och våldet i samhället och att vården inte fungerar. Att skolan inte fungerar oroade i princip lika hög utsträckning.

Idag har USA dragit sig ur klimatavtalet, översvämningar har drabbat Europa och värmerekord slagits, Sverige har mer avstånd till flyktingkrisen, medan det rapporteras om gängvåld och skjutningar och en vård i kris. Idag är den viktigaste samhällsfrågan just vården, den har ökat från 26% hösten 2016 till 40% idag, följt av flykting/invandring och lag/ordning. Moderaterna har bytt partiledare och ökat i opinionen, till stor del på bekostnad av Sverigedemokraterna som tappat närmare 6 procentenheter sedan november 2016. Socialdemokraterna har ökat i opinionen och det är alltså större avstånd mellan de tre största partierna. Oron för segregationen och våldet i samhället har ökat något, oron för att vården inte fungerar ligger fortsatt i topp, medan oron för att skolan inte fungerar. Det som ökar mest är oro för miljöförstöring och att inte få tillräckligt stor pension, men vi ser även att oron ökar för främlingsfientlighet. Oron minskar däremot när det gäller krig och ekonomisk kris.

Det är skillnad vad som oroar svenskarna i storstad och på landsbygd. I storstäderna oroar våldet och segregationen i samhället och att vården inte fungerar. Det är också dessa saker där oron ökar mest. På landsbygden är det fortsatt så segregationen i samhället oroar tillsammans med att vården inte fungerar. På tredje plats, och som ökar, är våldet i samhället. Det som ökar mest är att inte få tillräckligt stor pension (vilket gäller svenskarna generellt) och att sakna pengar vid en oväntad utgift.

Oron bland svenskarna minskar för ekonomisk kris, krig och att det inte finns tillräckligt med bostäder.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 5428 intervjuer under perioden 10 – 24 januari, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes är:

Om du ser till din egen situation, hur oroande upplever du följande inför framtiden?

Segregation i samhället

Våldet i samhället

Att vården inte fungerar

Att skolan inte fungerar

Konflikter i omvärlden

Miljöförstöring

Flyktingsituationen

Främlingsfientlighet

Ökade ekonomiska klyftor i samhället

Att det inte finns tillräckligt med bostäder

Att inte få en tillräckligt stor pension

Att något ska hända min/mina föräldrar

Ekonomisk kris

Allvarlig sjukdom

Att bli utsatt för brott

Krig

Att sakna pengar vid en oväntad utgift

Ensamhet

Arbetslöshet

 

Mycket oroande

Ganska oroande

Inte särskilt oroande

Inte alls oroande

Tveksam, vet ej

 

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Prenumerera på Inizios nyhetsbrev