Sakpolitiskt ägande

Inizio genomför regelbundet en undersökning om vilka partier som upplevs ha bäst politik för de frågor som är högst upp på väljarnas agenda. Idag presenteras läget ett år före valet i Aftonbladet.  Dessa är Skola&Utbildning, Jobb& Sysselsättning, Sjukvården, Äldreomsorgen, Miljö&Klimat, Flykting&Invandringsfrågor, Sveriges ekonomi, Sveriges Försvar och Lag&Ordning.

Hälften av partierna i riksdagen äger ingen av dessa sakfrågor. Det gäller Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna är varken bäst, näst bäst eller ens tredje bästa parti i någon fråga.

Socialdemokraterna äger flest sakfrågor, nämligen Försvar, Äldreomsorgen, Sjukvården och Skola & Utbildning. Moderaterna äger frågorna som rör Svensk Ekonomi och Sysselsättning & Jobb. Sverigedemokraterna anses ha bäst politik avseende Flykting & Invandring samt Lag & Ordning. Slutligen är det Centern som äger frågan om Miljö & Klimat.

Läs hela rapporten här: Sakpolitik Rapport September 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1167 intervjuer under perioden 19 augusti – 1 september 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Prenumerera på Inizios nyhetsbrev