Sakpolitiskt ägande

Aftonbladet/Inizio presenterar idag vilka partier som äger nio olika sakfrågor. Hälften av partierna i riksdagen äger ingen av dessa sakfrågor. Det gäller Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna är varken bäst, näst bäst eller ens tredje bästa parti i någon fråga.

Socialdemokraterna äger flest sakfrågor, nämligen Försvar, Äldreomsorgen, Sjukvården och Skola & Utbildning. Moderaterna äger frågorna som rör Svensk Ekonomi och Sysselsättning & Jobb. Sverigedemokraterna anses ha bäst politik avseende Flykting & Invandring samt Lag & Ordning. Slutligen är det Centern som äger frågan om Miljö & Klimat.

Läs hela rapporten här: Sakpolitik Rapport September 2017

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1167 intervjuer under perioden 19 augusti – 1 september 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Prenumerera på Inizios nyhetsbrev