Svenskarnas syn på flyktingsituationen

En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill hjälpa genom att skänka pengar, förnödenheter eller genom att vara stödperson. Undersökningen visar att man tycker att ansvaret för de människor som flyr främst är ett delat ansvar hos flera parter, men även vilar hos EU, FN och UNHCR, men många anser även att flyktingarnas egna hemländer bär ett ansvar.

Var fjärde har stort förtroende för regeringen förmåga att hantera flyktingsituationen, nästan varannan har det inte.

Varannan tillfrågad tycker att vi ska ta emot lika många eller fler flyktingar jämfört med idag.

Detta visar en undersökning som Sverige Tycker har genomfört med anledning av flyktingsituationen och som publiceras i Aftonbladet. Undersökningen är gjord den 4 september inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel. 1197 personer som speglar svenska folket 18 år och äldre har svarat på en webbenkät.

Läs hela rapporten här: Rapport Flyktingsituationen september 2015.

Läs Aftonbladets artikel här

Prenumerera på Inizios nyhetsbrev